Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 67
Biuletyn Polonistyczny
1973, Tom 16, Numer 48

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-8
Ogólne. s. 9-18
Oświecenie. s. 31-38
Romantyzm. s. 39-55
Literatura współczesna. s. 77-105
Teoria literatury. s. 107-116
Folklorystyka. s. 117-119
Skróty nazw placówek naukowych. s. 137-138
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
"O tytule utworu literackiego",Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
"Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze. (Fragmenty)", Hans Robert Jauss, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Hans Robert Jauss (aut. dzieła rec.) s. 147
"Problemy strukturowania tekstu", Julia Kristeva, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Julia Kristeva (aut. dzieła rec.) s. 147
"Fabulatorzy", Robert Scholes, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Robert Scholes (aut. dzieła rec.) s. 149
"Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni", Jean Starobiński, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jean Starobiński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Krytyka muzyczna a poetyka muzyki", Michał Bristiger, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Michał Bristiger (aut. dzieła rec.) s. 151
"Próba rekonstrukcji podstaw języka poetyckiego (na podstawie wiersza Eugeniusza Winokurowa)", Jerzy Faryno, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 151
"Dwie krytyki:>>krytyczna<< i >>komentująca<<", Wiesław Juszczak, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 153
"O >>śmierci<< C.K. Norwida. (Z zagadnień semantyki poetyckiej)", Stefan Sawicki, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 153
"Kino autotematyczne (na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy >>Wszystko na sprzedaż<<), Tadeusz Szczepański, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Tadeusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 155
"O historii literatury z perspektywy czytelnika", Harald Weinrich, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Harald Weinrich (aut. dzieła rec.) s. 155
"Barok", Czesław Hernas, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Michałowska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 157
"Barok", Alojzy Sajkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"O rzekomych autografach Samuela Twardowskiego", Władysław Magnuszewski, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Elizabeth Rowe, prekursorka europejskiego preromantyzmu na łamach monitorowych i jej tłumacz. Z warsztatu bibliografa "Monitora"(5)", Elżbieta Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 159
"W kręgu narodzin polskiej powieści psychologicznej. (Studia o prozie narracyjnej Ludwika Sztyrnera)", Zdzisław Mrozek, Bydgoszcz 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Narodziny i rozwój pierwiastka psychologicznego w polskiej prozie narracyjnej", Zdzisław Mrozek [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku"(red. nauk. J. Konieczny), Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Wiersze sieroce Lenartowicza", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 163
"Bezradna angelologia czyli brakujący komentarz do w. 35-38 w Prologu "Dziadów" cz. III", Marian Kwaśny, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Kwaśny (aut. dzieła rec.) s. 163
">>Sonety pełtewne<< czyli walka z romantyczną konwencją", Anna Opacka, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Opacka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Czyja lirenka?", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Darwin Norwida", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 167
"Stawrogin", Ryszard Przybylski, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Utopia Młodej Polski", Bogdan Rogatko, Łódź 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 169
"Młodzieńcza korespondencja Józefa Weyssenhoffa z Konstantym Marianem Górskim. 1876-1885", Irena Szypowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 169
">>Siostry<< Conrada", Zdzisław Najder, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 171
"Ludzie i prapremiery", Witold Filler, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Witold Filler (aut. dzieła rec.) s. 171
"Czwarta ściana. Szkice z teatru 1967-1971", Zygmunt Greń, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Greń (aut. dzieła rec.) s. 173
"Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej", Zygmunt Kubiak, Warszawa 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zygmunt Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 173
"Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym", Zbigniew Osiński, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 175
"Żywe źródła. Szkice literackie", Marian Piechal, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 177
"Legenda romantyczna i szydercy", Marta Piwińska, Warszawa 1973 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki", Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska B. Faron (aut. dzieła rec.) s. 179
"Matecznik literacki", Arttur Sandauer, Kraków 9172 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Arttur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 181
"Postawy młodzieży", Anna Grajewska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Grajewska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Utopia postaci doskonałej", Michał Komar [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wzory osobowe robotnika. Głos socjologa", Salomea Kowalewska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Salomea Kowalewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Środowisko robotnicze. Głos socjologa", Jolanta Kulpińska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jolanta Kulpińska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Tematyka pracy", Michał Masłowski [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Tematyka wiejska w prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 187
"Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza,", Stanisław Pigoń, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 189
"Pamiętnik Stanisława Pigonia. Wstępna charakterystyka", Stanisław Dąbrowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Stanisława Pigonia relacja o Sachsenhausen", Michał Głowiński [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Stanisław Pigoń, wydawca naukowy i tekstolog", Zbigniew Goliński [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Stanisław Pigoń jako badacz literatury ludowej", Jadwiga Kuciaska [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jadwiga Kuciaska s. 193
"O pisarstwie Stanisława Pigonia. Rekonesans", Jerzy Kwiatkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jerzy Kwiatkowski s. 193
"Stanisław Pigoń w kręgu Młodej Polski", Henryk Markiewicz [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Stanisław Pigoń jako wychowawca i pedagog", Julian Maślanka [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Pigoniowe spotkania ze staropolszczyzną", Jan Okoń [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 197
"Studia fredrowskie Stanisława Pigonia", Mieczysław Piszczkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"O badaniach Stanisława Pigonia nad literaturą romantyczna", Rościsław Skręt [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 199
"Stanisław Pigoń jako badacz Mickiewicza", Zofia Stefanowska [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Zofia Stefanowska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 199
"Stanisław Pigoń. Próba rekonstrukcji osobowości", Kazimierz Wyka [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Wspólne elementy w kierunkach literackich XX stulecia", Henryk Dubowik [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku (red nauk. J. Konieczny)", Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 201
"Nad rękopisem >>Niepożegnanych<< Adama Grzymały-Siedleckiego", Jerzy Konieczny, [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku", red. nauk. J. Konieczny, Bydgoszcz 1972 : [recenzja] I. J. Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 203
"Starożytność i średniowiecze w powieści historycznej dwudziestolecia międzywojennego", Jan Malinowski, [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku", red. nauk. J. Konieczny, Bydgoszcz 1972 : [recenzja] I. J. Jan Malinowski s. 203
"Przekłady Adama Grzymały-Siedleckiego.(Próba rekonesansu)", Władysław Nowacki [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku (red nauk. J. Konieczny)", Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Władysław Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 205
"Spór Asklepiadesa z Hipokratesem", Piotr Matywiecki, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Piotr Matywiecki (aut. dzieła rec.) s. 205