Znaleziono 37 artykułów

Stanisław Burkot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józefa Ignacego Kraszewskiego literatura dla "powszechności" Stanisław Burkot s. 3-26
O krytyce literackiej w okresie romantyzmu Stanisław Burkot s. 5-17
Podróż i powieść Stanisław Burkot s. 5-19
Autor - narracja - czytelnik w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego Stanisław Burkot s. 11-25
"Ulana" : powieść "malownicza" i powieść o ludzkich namiętnościach Stanisław Burkot s. 19-34
Pomoce dydaktyczne na użytek polonistycznych studiów literaturoznawczych (ekspertyza) J. Bachórz Tadeusz Bujnicki Stanisław Burkot Mieczysław Inglot s. 22-27
Dlaczego "zawsze fragment"? Stanisław Burkot s. 47-58
Wiedza o literaturze na użytek szkoły Stanisław Burkot Bolesław Faron Zenon Uryga s. 79-97
"Wiedza o literaturze na użytek szkoły", Stanisław Burkot, Bolesław Faron, Zenon Uryga, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 85
Odpowiedź na ankietę redakcji "Tekstów Drugich" Stanisław Burkot s. 99-102
Wincenty Danek (8 X 1907 - 17 VII 1976) Stanisław Burkot s. 101-105
Peregrinare necesse est... Stanisław Burkot Zofia Lesińska (tłum.) s. 103-124
"O pojęciu pokolenia raz jeszcze", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 110
Tryptyk trochę autobiograficzny Stanisław Burkot s. 115-126
"Powtórka z psychoanalizy", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 125
Proza Manueli Gretkowskiej Stanisław Burkot s. 139-154
Spór o poezję Stanisław Burkot s. 143-159
"Proza i pobekiwanie owiec (I)", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Małgorzata Gumkowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Proza i pobekiwanie owiec (II)", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 164
"Proza XX-lecia międzywojennego z perspektywy współczesnej", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 173
"Znamiona wielkiej epiki", Stanisław Burkot, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 181
"Listy do rodziny : 1863-1886 : część II : na emigracji", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Burkot, indeks osób wykonała Beata Nawrot, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Janusz Kostecki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) Beata Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Lenartowicz w Krakowie", Stanisław Burkot, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 182
"Tadeusz Różewicz", Stanisław Burkot, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 182
Proza Manueli Gretkowskiej (II) Stanisław Burkot s. 191-204
"Kłopoty racjonalisty", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 192
"Psychologia behawiorystyczna a proza współczesna", Stanisław Burkot, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Michal Czajko Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 203
Józef Ignacy Kraszewski a wydawcy : (po roku 1863) Stanisław Burkot s. 209-235
"Spotkanie z poezją współczesną", Stanisław Burkot, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 222
"Między stylizacją a prostota. / O prozie Jarosłąwa Iwaszkiewicza Hanna Filipkowska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 236
"Józefa Ignacego Kraszewskiego literatura dla >>powszechności<<", Stanisław Burkot, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 239
">>Ulana<<. Powieść >>malownicza<< i powieść o ludzkich namiętnościach", Stanisław Burkot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XXI (1988) : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 239
"Listy do Władysława Chodźkiewicza", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Burkot, Kraków 1999 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 266
"История польской литературы", т. 2, редакционная коллегия: В. В. Витт, И. С. Миллер, Б. Ф. Стахеев, В. А. Хорев, Москва 1969, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт славяноведения и балканистики, ss. 502, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. oraz errata (do t. 1-2) na wklejce: [recenzja] Stanisław Burkot В. В. Витт (aut. dzieła rec.) И. С. Миллер (aut. dzieła rec.) Б. Ф. Стахеев (aut. dzieła rec.) В. А. Хорев (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Proza powojenna. 1945-1980. Analizy i interpretacje", Stanisław Burkot, Warszawa 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 330
"Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego", Stanisław Burkot, Kraków 1967, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 226, 2 nlb. : [recenzja] Maciej Szybist Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 337-344
"Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku", Stanisław Burkot, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 18, ss. 170 : [recenzja] Mieczysław Inglot Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 364-372