Znaleziono 11 artykułów

Bogumiła Kosmanowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Johannes Gutenberg i początki ery druku", Jan Pirożyński, Warszawa 2002 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 158
"Prasa dawna i współczesna", red. B. Kosmanowej, cz. 1-3, Lublin 2000-2002 : [recenzja] Iwona Hofman Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Komentarz do faksymile pelplińskiej Biblii Gutenberga", oprac. Jan Pirożyński, Tadeusz Serocki i Janusz Tondel, Pelplin 2004 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Serocki (aut. dzieła rec.) Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Spis zawartości prasy wielkopolskiej", zeszyty 1-15, oprac. Krystyna Jazdon, Maria Michałowska i Hanna Wieland, Poznań 1997-2000 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Krystyna Jazdon (aut. dzieła rec.) Maria Michałowska (aut. dzieła rec.) Hanna Wieland (aut. dzieła rec.) s. 225
"Spis zawartości prasy wielkopolskiej, zeszyty 16-19", oprac. Hanna Wieland i Krystyna Jazdon, Poznań 2002-2003 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Krystyna Jazdon (aut. dzieła rec.) Hanna Wieland (aut. dzieła rec.) s. 228
"Librorum Amatori", praca zbiorowa pod red. Andrzeja Pawła Biesia, Kraków 2004 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Studia nad prasą polską XIX i XX wieku", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1997 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Silva rerum : wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830-1881 : kronika domowa", Kajetan Kraszewski, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, współpr. Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Listy do Władysława Chodźkiewicza", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Burkot, Kraków 1999 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 266
"Biblioteki skarbnicami polskości w Wielkim Księstwie Poznańskim (do czasów Kulturkampfu)", Bogumiła Kosmanowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Katarzyna Głowacka Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 311
"Przegląd badań nad historią bibliotek w Polsce", Bogumiła Kosmanowa, "Rocznik BN" XVI, Warszawa 1981 : [recenzja] Teresa Lancholc Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 311