Znaleziono 42 artykuły

Maciej Orkan-Łęcki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z głową na karabinie", Lesław M. Bartelski, Warszawa 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Lesław M. Bartelski (aut. dzieła rec.) s. 71
"Niepokoje filozoficzno-moralne Stefana Żeromskiego", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 76
"Leksyka symboliczna w >>Trans-Atlantyku<< Witolda Gombrowicza", Ewa Widota, "Ruch Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Ewa Widota (aut. dzieła rec.) s. 98
"Iredyński: mała Apokalipsa z figurkami", Andrzej Zieniewicz, "Dialog" nr 1 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 100
"The Anonymous Work": Individual Versus Society Lech Sokół Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 143-160
"Funkcje i motywacje elementów warsztatowych w strukturze powieści", Bożena Marczewska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Bożena Marczewska (aut. dzieła rec.) s. 147
"O narracji filmowej w kontekście współczesnych badań teoretycznofilmowych", Jan Rek, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Rek (aut. dzieła rec.) s. 149
"Literatura, nauka, prognozy", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" VII (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 153
">>Nienasycenie<< S.I. Witkiewicza a powieść młodopolska", Irena Burzacka, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 161
"Arcydzieło i stereotyp. (Z zagadnień wartościowania)", Aleksander Bereza, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Aleksander Bereza (aut. dzieła rec.) s. 162
"Stereotypowe elementy struktury monologu wewnętrznego w świetle komunikacji literackiej", Bolesław Chamot, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Bolesław Chamot (aut. dzieła rec.) s. 162
"Szablon metaforyki nagłówków w prasie sportowej", Jan Miodek, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Miodek (aut. dzieła rec.) s. 164
"Wokół >>wypowiedzi<<", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 165
">>Stereotyp<<- pole terminologiczne", Hanna Walińska, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Szablon stylistyczno-językowy w polskiej literaturze fantastyczno-naukowej", Janusz Anusiewicz, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Janusz Anusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 167
"Narracja w słuchowisku", Michał Kaziów, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 169
"U źródeł eseju", Irena Sikora, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Irena Sikora (aut. dzieła rec.) s. 175
"Dramatopisarstwo Stefana Żeromskiego w oczach krytyki literackiej do 1939 roku", Marek Białota, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 180
"Lenartowicz w Krakowie", Stanisław Burkot, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 182
"Jubileuszowa powieść o odnowieniu Akademii Krakowskiej. (>>Fiat Lux!<< Adama Kresowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 194
"Funkcja stylizacyjna przysłów w >>Pamiętniku Mroczka<< J.I.Kraszewskiego", Halina Krzyżak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Halina Krzyżak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Rodowód >>góry odosobnienia<<. (Przyczynek do aksjologii poetyckiej Mirona Białoszewskiego)", Henryk Pustkowski, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Litera w literaturze. O >>Żywych kamieniach<< Berenta", Jerzy Paszek, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Początek i kształtowanie się języka w poglądach wieku Oświecenia", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 219
"Powieściowy dyskurs o kulturze albo stereotyp obnażony", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 221
O koncepcję romantyzmu Morse Peckham Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 231-252
"Stylistics and the Theory of Literature. /Stylistyka a teoria literatury Maciej Orkan-Łęcki Morton W. Bloomfield (aut. dzieła rec.) s. 239
"Poezja Teofila Lenartowicza w szkole", Zenon Uryga, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 240
"Literary History, Allegory and Semiology. /Historia literatury, alegoria a semiologia Maciej Orkan-Łęcki Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 241
Statek pijany : element rewolucyjny w romantyzmie Northrop Frye Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 243-260
"Theoretical Foundations of Historical Poetics. /Teoretyczne podstawy poetyki historycznej Maciej Orkan-Łęcki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 243
"Mapa polskiego terenu", Kazimierz Wyka, "Twórczość" nr 1 (1976) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 246
"Mickiewicz jako inspirator >>Syzyfowych prac<<", Stanisław Zabierowski, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 246
"Poetics Reconstructed: The Presence as the Abcence of the Word. /Poetyka zrekonstruowana: Obecność a nieobecność słowa Maciej Orkan-Łęcki Murray Krieger (aut. dzieła rec.) s. 247
">>Jagoda<< Teofila Lenartowicza- uwagi o warsztacie ludowym", Michał Zięba, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 248
"Tradition and Intelligibility: A Model for Critical Theory. /Tradycja i zrozumiałość: Model teorii krytyki Maciej Orkan-Łęcki Leroy Searle (aut. dzieła rec.) s. 249
"Program literacko-estetyczny krakowskiego >>Świata<< (1888-1895)", Aleksander Żyga, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 250
O logice romantyzmu Albert Gerard Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 253-263
"Dwa pejzaże Reymonta", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 257
Zasada pełni stworzenia a nowa kosmografia Arthur O. Lovejoy Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 269-314
Wyobraźnia stawia veto : teoria autobiografii Louis A. Renza Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 279-306
"O twórczości obscenicznej Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 295