Znaleziono 5 artykułów

Maciej Szybist

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pannicki i sprawa polska Maciej Szybist s. 67-72
"Witkacy- kochany wariat", Maciej Szybist, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1976) : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maciej Szybist (aut. dzieła rec.) s. 168
"Parnicki i sprawa polska", Maciej Szybist, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maciej Szybist (aut. dzieła rec.) s. 263
"Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury", Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, wydanie drugie, przerobione i rozszerzone, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 352 : [recenzja] Stanisław Balbus Maciej Szybist Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 313-331
"Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego", Stanisław Burkot, Kraków 1967, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 226, 2 nlb. : [recenzja] Maciej Szybist Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 337-344