Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Sierotwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury", Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, wydanie drugie, przerobione i rozszerzone, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 352 : [recenzja] Stanisław Balbus Maciej Szybist Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 313-331
"Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowska w latach 1939-1945. T.1-2", Stanisław Sierotwiński, Kraków 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 346
Nieznane wiersze Seweryna Goszczyńskiego Stanisław Sierotwiński s. 495-500
"Dziennik podróży do Tatrów", Seweryn Goszczyński, opracował Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Kraków 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 170, s. CXXVII, 337, 3 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Inglot Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 565-570