Znaleziono 16 artykułów

Ewa Łubieniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowackiego "portret artysty z czasów młodości" Ewa Łubieniewska s. 5-41
Słowacki i jego dusza Ewa Łubieniewska s. 108-118
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Sztuka i społeczeństwo", Lech Grabowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Ewa Łubieniewska Lech Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 114
">>Don Juan żywy i martwy<<", Michał Głowiński, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Ewa Łubieniewska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Witkacy- kochany wariat", Maciej Szybist, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1976) : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maciej Szybist (aut. dzieła rec.) s. 168
"Upiorny anioł : wokół osobowości Juliusza Słowackiego", Ewa Łubieniewska, Kraków 1998 : [recenzja] Marzena Kryszczuk Ewa Łubieniewska (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"W stronę teatru. Ludzie, zdarzenia, polemiki", Kazimierz Korcelli, Warszawa 1976 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Kazimierz Korcelli (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dostojewski na teatralnych scenach Polski Ludowej", Andrzej Krupski, "Slavica Wratislaviensia" IX, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 330, Warszawa-Wrocław 1976 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Andrzej Krupski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Austeria „Pod Królem-Duchem” : reptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego", Marek Troszyński, indeks Magdalena Rudkowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Marek Troszyński (aut. dzieła rec.) s. 199-211
"Ja, Orfeusz...", Ewa Łubieniewska, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Danuta Szczęsna Ewa Łubieniewska (aut. dzieła rec.) s. 242
"Rozhukany koń : esej o myśleniu Juliusza Słowackiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1999 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 246-255
"Słowacki mistyczny : propozycje i dyskusje sympozjum : Warszawa, 10-11 grudnia 1979", pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 335-352
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, indeksy zestawili Marek Kwapiszewski i Ewa Maciak, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 588 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 350-363
"Romantyczni szaleńcy",Alina Kowalczykowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 359-372
"„Fantazy” Juliusza Słowackiego, czyli komedia na opak wywrócona", Ewa Łubieniewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Mieczysław Inglot Ewa Łubieniewska (aut. dzieła rec.) s. 370-386
"Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego", Maria Cieśla, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 411-419