Znaleziono 16 artykułów

Marek Troszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetycka puenta i... całkiem prozaiczny epilog (albumowego wiersza Juliusza Słowackiego) Marek Troszyński s. 35-48
Rękopis 4D Marek Troszyński s. 49-56
Jak wydać "wszystkie" wiersze J. Słowackiego? Rozważania nad edytorskim „Kanonem” wierszy Słowackiego : część I Marek Troszyński s. 85-102
Kraszewski w rekonesansie po Europie Marek Troszyński s. 104-108
Jak wydać "wszystkie" wiersze J. Słowackiego? Rozważania nad edytorskim „Kanonem” wierszy Słowackiego : część II Marek Troszyński s. 113-137
"Ich mizeria tułacza z gruźlicą w tle", Barbara Zaorska, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Troszyński Włodzimierz Witczak Barbara Zaorska (aut. dzieła rec.) s. 141-146
Na drodze do nowoczesnych kryteriów równości Marek Troszyński s. 161-167
Nieznane fragmenty poetyckie z "Raptularza" Juliusza Słowackiego Marek Troszyński s. 165-186
"Austeria „Pod Królem-Duchem” : reptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego", Marek Troszyński, indeks Magdalena Rudkowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Marek Troszyński (aut. dzieła rec.) s. 199-211
Uroczyste zebranie Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Marek Troszyński s. 219
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT PAN Marek Troszyński s. 220
O problemach muzealnictwa farmaceutycznego : konferencja Sekcji Historycznych PTF w Bieczu Marek Troszyński s. 229-231
Mieczysław Kamieński - testament żołnierza Marek Troszyński s. 238-251
"Decorum życia Sarmatów" : refleksje z wystawy w Muzeum Narodowym Marek Troszyński s. 421-428
XXV-lecie "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Marek Troszyński s. 473-475
Uroczyste zebranie Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Marek Troszyński s. 657-658