Znaleziono 14 artykułów

Marek Kwapiszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powieść historyczna z tezą : o "Wernyhorze" Michała Czajkowskiego Marek Kwapiszewski s. 3-11
Debiut "kozackiego romanisty" Marek Kwapiszewski s. 3-33
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
Le Cosaque dans la littérature romantique polonaise Marek Kwapiszewski Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 101-121
Portret pisarza kresowego : o Zenonie Fiszu Marek Kwapiszewski s. 105-126
"Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 115-126
"Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza", Wiktor Weintraub, Warszawa 1982 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 163-171
"Debiut >>kozackiego romansisty<<", Marek Kwapiszewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Muzyczność dzieła literackiego", Andrzej Hejmej, wyd. 2, poprawione, Wrocław 2002 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Andrzej Hejmej (aut. dzieła rec.) s. 239-246
">>Gawędy<< Michała Czajkowskiego: narracja i polityka", Marek Kwapiszewski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego", Marek Kwapiszewski, Warszawa 2006 : [recenzja] Jarosław Ławski Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 263-269
"Portret pisarza kresowego. O Zenonie Fiszu", Marek Kwapiszewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Narodziny powieści poetyckiej w Polsce", Marian Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XIX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczwa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 354 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 310-317
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, indeksy zestawili Marek Kwapiszewski i Ewa Maciak, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 588 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 350-363