Znaleziono 103 artykuły

Marek Tobera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Sympozjum "Prasa-Polityka-Kultura" Marek Tobera s. 20-31
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Cenzura czasopism w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku Marek Tobera s. 41-67
Poseł prawdy (Aleksander Świętochowski) Marek Tobera s. 62-70
Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1907 Marek Tobera s. 71-97
Sympozjum "Historia prasy PRL" Marek Tobera s. 72-79
"Nauczyciel" (Józef Karol Potocki) Marek Tobera s. 93-99
"Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1964[sic!]-1904", Leszek Zasztowt, Wrocław 1989 : [recenzja] Marek Tobera Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 101-103
">>Trybuna Robotnicza<< 1945-1980", Katowice 1980 : [recenzja] Marek Tobera s. 104
"Z balkonu na bruk" (Adolf Nowaczyński) Marek Tobera s. 109-116
"Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870-1930", Andrzej Jaszczuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 114-118
"Lwowska satyra na łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu", Ewa Skorupa, Kraków 1992 : [recenzja] Marek Tobera Ewa Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 117-119
Z archiwum Warszawskiego Komitetu Cenzury Marek Tobera s. 119-123
Warszawski Komitet Cenzury do Głównego Zarządu do Spraw Prasy : sprawozdanie za 1904 rok Marek Tobera s. 121-123
"Reporter przed konfesjonałem, czyli jak się przed wojną robiło gazetę", Adam Ochocki, Łódź 1980 : [recenzja] Marek Tobera Adam Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Korespondencja z Ameryki w prasie polskiej na Śląsku (1868-1900)", Wrocław 1980 : [recenzja] Marek Tobera s. 123-124
"Aleksander Świętochowski : bibliografia" t. 1-2, Maria Brykalska, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 123-127
">>Odrodzenie<< i >>Twórczość<< w Krakowie (1945-1950)", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1981 : [recenzja] Marek Tobera Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"Ograniczenia wolności prasy polskiej na Górnym Śląsku : (na przełomie XIX i XX wieku)", Joachim Glensk, Opole 1989 : [recenzja[ Marek Tobera Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Wesołe gazetki : prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914", Marek Tobera, Warszawa 1988 : [recenzja] Ewa Skorupa Marek Tobera (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Perły i potwory. Szkice o literaturze międzywojennej", Agnieszka Baranowska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Agnieszka Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Almanach sceny polskiej. 1982 Marek Tobera s. 169
"Rozmowy ze Stanisławem Lemem", Stanisław Bereś, Kraków 1987 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 170
"Tadeusz Różewicz", Stanisław Burkot, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 182
"Od Fredry do Różewicza. Dramat i teatr polski w Szwecji w latach 1835-1976", Zenon Ciesielski, Gdańsk 1986 : [recenzja] Marek Tobera Zenon Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 186
Antyskamandryta (Stanisław Piasecki) Marek Tobera s. 188-195
"Materiały do życiorysu Dominika Magnuszewskiego", Roman Kaleta, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Marek Tobera Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 198
"Telewizja, młodzież, kultura", Janusz Gajda, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Janusz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 198
"Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskieg-Bruna, Rafała Wojaczka",Red. E.Kolbus, Łódź 1986 : [recenzja] Marek Tobera s. 200
"Adam Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne", Jean-Charles Gille-Maisani, Tłum. A.Kuryś, K.Rytel, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jean-Charles Gille-Maisani (aut. dzieła rec.) s. 201
"Dzieje teatru w Krakowie. T.5: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915; cz.2: Michalik: W cieniu Teatru Miejskiego", Kraków 1987 : [recenzja] Marek Tobera s. 204
"Problemy średniowiecznej kultury ludowej", Aron Guriewicz, Tłum. Z.Dobrzyniecki, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Aron Guriewicz (aut. dzieła rec.) s. 209
"Literatura baroku", Czesław Hernas, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 211
"Żeromski", Artur Hutnikiewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 211
"Pisarstwo wsi i ziemi. Szkice i eseje", Stefan Lichański, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stefan Lichański (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wyobcowanie-bunt-ofiara. Z problemów ekspresjonistycznej historiozofii", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Norwidowska legenda Byrona w >>Epimenidesie<< i >>Rozmowie umarłych<<", Grażyna Halkiewicz-Sojak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Grażyna Halkiewicz-Sojak (aut. dzieła rec.) s. 216
"Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich", Hanna Kowalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Hanna Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T.10: Rękopisy 15681-15960", Red. K.Korzon, Oprac.E.Galos i in., Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera s. 222
"Recepcja literatury angielskiej w Polsce (1932-1939)", Elżbieta Krukowska, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Elżbieta Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 223
"Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu", Wybór tekstów i wstęp J.Ratajczak, Poznań 1987 : [recenzja] Marek Tobera s. 223
"Recepcja literatury niemieckiej w czasopismach polskiego Oświecenia", Jerzy Kasprzyk, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 228
Sympozjum "Prasa - polityka - kultura" : sprawozdanie Marek Tobera s. 246-252
"Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce (1926-1939). Studium techniki władzy", Andrzej Notkowski, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 247
">>Pan Tadeusz<< Adama Mickiewicza. Zarys dziejów wydawniczych w latach 1834-1984", Małgorzata Orzeł, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Marek Tobera Małgorzata Orzeł (aut. dzieła rec.) s. 248
"Dostojewski. Antymonie humanizmu według >>Braci Karamazow<<", Danuta Kułakowska, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Danuta Kułakowska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Okolice humanistyki i polityki", Jan Kurowicki, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 250
"Wyposażenie osobiste", Marek Oramus, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Marek Oramus (aut. dzieła rec.) s. 255
"Preteksty: szkice o współczesnej poezji polskiej", Julian Rogoziński, Wybór i wstęp: R.Matuszewski, Warszawa 1985 : [recenzja] Marek Tobera Julian Rogoziński (aut. dzieła rec.) s. 256
"Literatura i jej interpretacje", Red. L.Nyirö, Posłowie S.Żółkiewski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera s. 256
"Struktury reportażowe w międzywojennej prozie o temacie wiejskim", Zbigniew Andres, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 258
"Dorobek wydawniczy w zakresie literaturoznawstwa i historii Instytutu Słowianoznawstwa PAN", Jadwiga Russocka, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 260
">>I jakżeż ty zrobisz krok w nieskończoność?<<. >>Ja<< liryczne Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej", Maria Małgorzata Baranowska, "Ruch Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Marek Tobera Maria Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Misjonarze i konsumenci. Literatura i wartości w krajach słowiańskich", Halina Janaszek-Ivaničkova, Katowice 1987 : [recenzja] Marek Tobera Halina Janaszek-Ivaničkova (aut. dzieła rec.) s. 267
"Między apologią a negacją: kultura ludowa w polemikach 1939-1948", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Apokalipsa według Czesława Miłosza", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 270
"Tadeusz Nowak. Zarys twórczości", Roch Sulima, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 272
">>Iść w rubaszce za aniołem...<<. Publicystyka młodego Miłosza", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 272
"Bibliografia Polska: 1901-1939", Red. J.Wilgat, Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny. T.1: A-Bara, Red. J.Olszewska, Oprac. M.B.Bieńkowa, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera s. 272
"Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem", Franciszek Karpiński, Oprac. R.Sobol, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 273
"O polskim charakterze narodowym", Julian Ochorowicz, Wstęp, wybór: L.Gawor, Lublin 1986 : [recenzja] Marek Tobera Julian Ochorowicz (aut. dzieła rec.) s. 274
"Legendy i podania polskie", Marian Orłoń, Jan Tyszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Maria Orłoń (aut. dzieła rec.) Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 276
"O Hannie Januszewskiej", Halina Skrobiszewska, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Halina Skrobiszewska (aut. dzieła rec.) s. 277
"Mickiewicz ilustrowany", Małgorzata Komza, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Małgorzata Komza (aut. dzieła rec.) s. 277
"Poetyka >>Ptasiego gościńca<< i >>Babiego lata<< Haliny Auderskiej", Tadeusz Budrewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 278
"Warszawa romantyczna", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 281
"Eseje o poezji polskiej", Jan Pilar, Wybór i przedmowa W. Nawrocki, Tłum. A.Czcibor-Piotrowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jan Pilar (aut. dzieła rec.) s. 282
"Juliusz Verne - tajemnicza wyspa?", Jan Tomkowski, Łódź 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 285
"Życie literackie Kalisza 1870-1907", Edward Polanowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 288
"Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945-1975)", Stanisław Dubisz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Dubisz (aut. dzieła rec.) s. 292
"Karol Irzykowski. Życie i twórczość. T.1", Barbara Winklowa, Kraków 1987 : [recenzja] Marek Tobera Barbara Winklowa (aut. dzieła rec.) s. 293
"Listy Józefa Korzeniowskiego do Stanisława Smolki i Bronisława Dembińskiego", Józef Dużyk, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" (1986) : [recenzja] Marek Tobera Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 294
"Z dziejów życia kulturalnego robotników polskich we Francji. Teatr amatorski >>Wesoły Pomorzanin<< w Ostricourt-Oignies", Edmond Gogolewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Edmond Gogolewski (aut. dzieła rec.) s. 308
">>Inquit<< w >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 312
"Jeremi. Opowieść biograficzna o Kornelu Ujejskim", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Szlaki kultury polskiej", Janusz Tazbir, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 318
"Aktor obnażony: Teatr indywidualny", Barbara Henkel, Tomasz Miłkowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Barbara Henkel (aut. dzieła rec.) Tomasz Miłkowski (aut. dzieła rec.) s. 318
"Literatura pokoju dziecinnego", Ryszard Waksmund, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 320
"Polityczne konteksty krytyki literackiej w prasie codziennej z lat 1944-1948 (>>Dziennik Ludowy<< SL i >>Gazeta Ludowa<< PSL), cz. II", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Polityczne konteksty krytyki literackiej w prasie codziennej z lat 1945-1948 (>>Kurier Codzienny<< Stronnictwa Demokratycznego i >>Ilustrowany Kurier Polski<< Stronnictwa Pracy), cz. III", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Wielkie stulecie Polaków", Alina Witkowska, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326
">>Boże, coś Polskę<< Alojzego Felińskiego", Bogdan Zakrzewski, wyd.2, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 330
"Historiografia romantyczna wobec powstania listopadowego (od M.Mochnackiego do S.Barzykowskiego)", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 330
"Scenopisarstwo Ingmara Bergmana", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 334
"Krótka historia bibliografii polskiej", Józef Korpała, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Józef Korpała (aut. dzieła rec.) s. 334
"Idące Wilno. Szkice o Żagarach", Andrzej Zieniewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 336
"Literatura odrodzenia", Jerzy Ziomek, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 338
"Wizerunek bohaterów współczesnych agonów (na przykładzie publicystyki i masowych serii wydawniczych)", Piotr Kowalski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 338
"Szkice o dziejach biblioteki Załuskich", Jan Kozłowski, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 340
"Katowicka prapremiera >>Nie-Boskiej komedii<< Zygmunta Krasińskiego w języku niemieckim", Krzysztof A.Kluczyński, "Ruch Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Marek Tobera Krzysztof A. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 344
"Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A.Puszkina, W.Majakowskiego, I.Kryłowa i A.Błoka", Anna Legeżyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 348
"W kręgu źródeł polskiej literatury popularnej", Józef Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 370
"Kultura i tradycja ludowa w polskiej myśli humanistycznej XIX i XX wieku", Wanda Paprocka, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Wanda Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 374
"O badaniach efektywności stosowania materiałów audiowizualnych w procesie omawiania lektury szkolnej na przykładzie >>Lotnej<< W. Żukrowskiego", Wojciech Pelczar, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Wojciech Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 378
"Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego", Maria Prussak, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 384
">>Mieszkaniec ustronnej uliczki<<. Szkic o poezji Adama Ważyka", Leszek Pułka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 386
"Bronisław Chlebowski", Jerzy Starnawski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 400
"Szkice z dziejów Miechowa drugiej połowy XIX stulecia w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera", Jan Staszel, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" (1986) : [recenzja] Marek Tobera Jan Staszel (aut. dzieła rec.) s. 402
"Magiczna codzienność. O twórczości poetyckiej i prozatorskiej dla dzieci Wandy Chotomskiej", Kazimierz Surowiec, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Kazimierz Surowiec (aut. dzieła rec.) s. 410
"Eisenstein", Tadeusz Szczepański, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Tadeusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 410
"Mit kresów wschodnich w II Rzeczypospolitej. Rekonesans historyczno-literacki", Stanisław Uliasz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Stanisław Uliasz (aut. dzieła rec.) s. 426
"Stulecie dziecka. Wprowadzenie do problematyki i estetyki literatury dla dzieci i młodzieży XX w.", Ryszard Waksmund, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 428