Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Biuletyn Polonistyczny
1959, Tom 2, Numer 5

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Badań Literackich PAN. s. 5-11
Archiwum Literackie. s. 12-14
Mikrofilmy w Archiwum Naukowym przy Bibliotece IBL. s. 14-16
Zebrania naukowe IBL. s. 17-20
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji. Kazimierz Wyka s. 20-24
Informacja o pracach i poszukiwaniach w zakresie staropolskiego dramatu polskiego, wykonanych w zbiorach i bibliotekach paryskich w r. 1958 Julian Lewański s. 24-26
Sprawozdanie z podróży naukowej do Związku Radzieckiego z ramienia Polskiej Akademii Nauk (14 grudnia 1958 do 20 stycznia 1959). Krystyna Czajkowska s. 26-29
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 30-32
Katolicki Uniwersytet Lubelski : badania nad twórczością J. Słowackiego s. 32-34
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiaj w Lublinie. s. 34
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 35-41
Katedra Metodyki Języka Polskiego i Literatury WSP w Gdańsku. s. 41-42
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 42-47
Z działalności Komisji Historycznoliterackiej PAN,Oddział w Krakowie. s. 48-49
Muzea biograficzno-literackie. s. 49-55
Zbiory Zakładu Historii Partii jako warsztat naukowy polonisty. s. 56-58
Konferencja poświęcona lingwistyce matematycznej w Leningradzie (15-21 kwietnia 1959 r.). s. 58-59
Polonistyka za granicą (c. d.). s. 60-66