Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 117
Biuletyn Polonistyczny
1978, Tom 21, Numer 2 (68)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Badań Literackich - trzydzieści lat działalności. s. 1-8
O wydawnictwach Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 8-13
Kontakty zagraniczne Instytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 64-77
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Joanna Łuczyńska s. 84-87
Wykaz pracowników zatrudnionych w IBL. s. 111-119
"Problematyka interpretacji badawczej tekstu słownego piosenek", Anna Barańczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Snopek Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Problematyka funkcji perswazyjnej tekstów literackich i paraliterackich w świecie tez Semantyki Ogólnej", Stanisław Barańczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Snopek Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Socjologia języka", Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski, Red. nauk.: M.R.Mayenowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zbigniew Bokszański (aut. dzieła rec.) Andrzej Piotrowski (aut. dzieła rec.) Marek Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 122
"Struktura polskiego słownictwa teatralnego", Anna Cegieła, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Zawadzka Anna Cegieła (aut. dzieła rec.) s. 122
"Platon i genologia", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Marian Płachecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 124
"Literatura i literackość. Zagadnienia, spory, wnioski", Stanisław Dąbrowski, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Inwazja eseju", Krzysztof Dybciak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 126
"Futuryzm i jego warianty w kulturze europejskiej", Praca zbiorowa pod red. J.Heisteina, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 126
"Poetyka w systemie krytycznoliterackim Konstantego Troczyńskiego", Krzysztof Krasuski, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 128
"Funkcja dźwięku w pierwszych estetykach sztuki radiowej", Krystyna Laskowicz, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Krystyna Laskowicz (aut. dzieła rec.) s. 128
"Wśród zagadnień metodologii badań literackich", Zbigniew Jerzy Nowak, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 130
"Małe formy literackie", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Twórczość radiowa Władysława Terleckiego", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Danuta Piasecka Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 132
"O pytaniu dydaktycznym w nauczaniu literatury (aspekt historyczny i zakres problematyki)", Małgorzata Bartczak, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Małgorzata Szejna Małgorzata Bartczak (aut. dzieła rec.) s. 132
"Uwagi na marginesie prób periodyzowania współczesnej poezji", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 134
"Nauczyć się siebie. O twórczości prozatorskiej Bernarda Sztajnerta", Stefan Błażejewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stefan Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Chłopska literatura klasowa (z dyskusji 1919-1939)", Tadeusz Błażejewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 136
">>Nikomu albo raczej wszystkim, swoje księgi daję<<. O roli odbiorcy w strukturze fraszek Kochanowskiego", Maria Bocheńska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Jak czytano >>opowieści biograficzne<< Wacława Berenta (1934-1939)", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 138
"Synkretyzm gatunkowy. >>Pada deszcz<< Stefana Flukowskiego", Maria Bujnicka, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Danuta Piasecka Maria Bujnicka (aut. dzieła rec.) s. 138
"Utopia dobroci. Wilhelm Mach i jego książka nie napisana", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 10 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 140
"Międzywojnie w oczach publicystów i badaczy po roku 1945", Andrzej Chruszczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Piotr Stasiński Andrzej Chruszczyński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Nieznany list Karola Szymanowskiego do Stanisława Witkiewicza", Teresa Chylińska, "Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Teresa Chylińska (aut. dzieła rec.) s. 142
"Liryczny debiut Tetmajera. Nieporozumienia interpretacyjne", Piotr Czartołomny, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Czartołomny (aut. dzieła rec.) s. 142
"Z dziejów dramatu skandynawskiego w Polsce", Olga Dobijanka-Witczakowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Maria Prussak Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 144
"Styl językowy twórczości poetyckiej Młodej Polski", Urszula Dzióbałtowska-Chciuk, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.15 : [recenzja] Jan Zieliński Urszula Dzióbałtowska-Chciuk (aut. dzieła rec.) s. 144
"Trzy role podmiotu lirycznego w >>Trenach<<", Stanisław Grzeszczuk, "Ruch Literacki" z. 6 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 146
"Z badań nad życiem i twórczością Józefa Jedlicza", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 146
"Śląskie lata i wiersze Juliana Przybosia", Krystyna Neska-Kwaśniewicz, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Danuta Piasecka Krystyna Neska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"O autografach sonetu >>Ałuszta w nocy<<", Helena Hleb-Koszańska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Irena Stemplowska Helena Hleb-Koszańska (aut. dzieła rec.) s. 148
"Przyczynek do portretu romantyka. Berwiński-dziennikarz", Maria Jagielska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Maria Jagielska (aut. dzieła rec.) s. 150
"Dokąd, ale i skąd idziemy", Jan Zygmunt Jakubowski, Wybór: J.Jakubowska, Warszawa 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Idea >>kultury proletariackiej<< w okresie międzywojennym", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Piotr Stasiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 152
"Literatura piękna w dorobku łódzkich wydawców (do 1918)", Janina Jaworska, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Janina Jaworska (aut. dzieła rec.) s. 152
">>Pan Tadeusz<< i nowa sztuka. O >>Zarazie w Grenadzie<< J.N.Millera", Romuald Kanarek, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 154
">>Almanach Nowej Sztuki<< i awangarda", Stefan Kłak, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Kłak (aut. dzieła rec.) s. 154
">>Europa<<: między awangardą a polityką", Tadeusz Kłak, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 156
"Poglądy teoretyczne Władysława Łozińskiego na powieść współczesną i historyczną", Karol Kosek, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 156
"Opozycja wartości jako element komunikacyjny prozy Brunona Schulza", Krystyna Kralkowska-Gątkowska, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Krystyna Kralkowska-Gątkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Uwagi o stylu >>Marii<< Antoniego Malczewskiego", Zofia Kropiwnicka-Woźniak, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.15 : [recenzja] Anna Braciszewska Zofia Kropiwnicka-Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 158
"Mochnacki o powstaniu listopadowym. Reportaż czy >>wielka<< historia", Grażyna Królikiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160
"Niebo i ziemia", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Jan Zieliński Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 160
"Między powieścią przygodową a powiastką filozoficzną. O >>Ucieczce na południe<< S. Mrożka", Wojciech Ligęza, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 162
"Autoportret Stanisławy Przybyszewskiej w listach ukryty", Tomasz Lewandowski, "Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Literatura polska i rosyjska przełomu XIX Aniela Piorunowa s. 164
"Sposoby lektury >>Generała Barcza<<", Magdalena Lubelska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Magdalena Lubelska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Z dziejów powstania >>Sonetów<< Adama Mickiewicza", Siemion Łanda, Tłum. J.Sidorska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 166
"Pieśni powstańców górnośląskich Władysława Bocheńskiego jako nieznane źródło śląskiej poezji powstańczej", Irena Łoguszowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Irena Łoguszowa (aut. dzieła rec.) s. 166
"Geometria kultury. (O Irzykowskim)", Sławomir Magala, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 168
">>Węzły życia<< w świetle >>Dzienników czasu wojny<<", Stanisław Majchrowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Decyma pieśni pokutnych Wacława Potockiego wobec Morsztynowej Pokuty w Kwartanie", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 99 (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Jana Kochanowskiego >>O Czech i Lechu historyja naganiona<< wobec historiografii polskiej XIX wieku", Jan Malicki, "Ruch Literacki" z. 6 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Nieznana polemika Konstantego Damroza", Elżbieta Malinowska, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Szymona Starowolskiego >>Rozmowa X Plebana z Żołnierzem zwróconym z wojny kozackiej w roku 1648<<", Józef Mayer, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Mayer (aut. dzieła rec.) s. 172
"Sienkiewicz w Łodzi 1900-1904. Z kroniki kultu", Bogdan Mazan, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Maria Prussak Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 174
"Wypowiedzi pojedyncze w twórczości Prusa", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 176
"Artysta i uczony", Leonard Neuger, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 178
"Jan Lechoń jako krytyk literacki", Anna Nowakowska, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Anna Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Gest śmiechu", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kontakty literackie Zygmunta Kisielewskiego z Wilhelmem Feldmanem", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 180
"Majakowski w Polsce międzywojennej (lata trzydzieste)", Witold Parniewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.16 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 182
">>Nadziemska moc wyobraźni<<. O metaforze Żeromskiego na przykładzie >>Popiołów<<", Jerzy Paszek, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 182
"Geneza śląskich zainteresowań J.I.Kraszewskiego", Maria Pawłowiczowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Maria Pawłowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 184
"Gombrowicz i lęk. Uwagi o >>Diariuszu Rio Parana", Janusz Pawłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 184
">>Wędrowiec<< z lat 1884-1887. (Z dziejów powstania, działalności i upadku pisma w świetle wspomnień i nie wydanych listów Stanisława Witkiewicza)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 186
"Zasadniczy Edward Szymański", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 186
"Ostrożna muza satyr oświeceniowych", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 188
"Kraków w twórczości literackiej Włodzimierza Tetmajera", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 188
"Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. S.II", Praca zbiorowa pod red. Z.Golińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Barbara Więzik s. 190
"Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski", Oprac. M.Podraza-Kwiatkowska, wyd.2, zmien., Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 190
"U początków poetyki Leśmiana", Włodzimierz Próchnicki, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 192
"Autor i jego sobowtór w prozie Witolda Gombrowicza", Ryszard K. Przybylski, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard K. Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 192
"O czytelnika i opinie publiczną. Specyfika pism periodycznych Brunona Kicińskiego", Wiesław Pusz, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Irena Stemplowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 194
"Krótka historia teatru polskiego", Zbigniew Raszewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Goszczyński. Opowieść biograficzna", Janina Rosnowska, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"O polskich dziewiętnastowiecznych przekładach dramatu A. Puszkina", Anna Roszkowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Anna Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Z badań nad korespondencją Andrzeja Struga (listy w sprawie >>pani Janiny<<)", Jerzy Rzymowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Semantyczne funkcje nazw własnych występujących w literaturze okresu realizmu i naturalizmu", Irena Sarnowska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Sarnowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Starożytności egipskie w dramacie historycznym Stefana Żeromskiego >>Sułkowski<<", Maria Schleicher, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Schleicher (aut. dzieła rec.) s. 200
"Sienkiewicz. Listy. T.1. Cz.1: Marian Albiński - Cyprian Godebski. Cz.2:Mścisław Godlewski- Władysław Jabłonowski", Wstęp i biogramy adresatów oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Bokszczanin s. 200
"Słownik literatury polskiego Oświecenia", Red. T.Kostkiewiczowa, Wrocław 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 202
"O działalności wydawniczej Kraszewskiego (na przykładzie druku >>Pamiętnika<< Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego w roku 1877)", Barbara Smolińska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Irena Stemplowska Barbara Smolińska (aut. dzieła rec.) s. 202
"Problemy motywacji i analizy psychologicznej w polskiej prozie lat 1945-1950", Anna Sobolewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 204
"Spór o poezję", Autorzy: W.Paźniewski, i in., Red. S.Piskor, Kraków 1977 : [recenzja] Piotr Stasiński s. 204
"Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci", Studia i szkice pod red. Z.Golińskiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 206
"Moskiewsko-petersburskie >>Realia Mickiewiczowskie<< w świetle >>Dziennika<< Heleny Szymanowskiej", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Twórczość Marii Dąbrowskiej dla czasopism dziecięcych doby międzywojennej", Zofia Szmytrowska-Adamczykowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Szmytrowska-Adamczykowa (aut. dzieła rec.) s. 208
">>Krawiec<< i >>Operetka<< : wykroje i wzory", Małgorzata Szpakowska, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Krzysztof Łączyński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych", Kazimierz Śląski, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Śląski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Elementy kultury ludowej w poezji Tadeusza Nowaka", Stefan Tomaszewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Danuta Piasecka Stefan Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Przegląd podstawowych badań nad czytelnictwem dla dzieci i młodzieży", Jadwiga Weber, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Małgorzata Szejna Jadwiga Weber (aut. dzieła rec.) s. 212
"Impresjonizm Leśmiana", Anna Węgrzyniak, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Anna Węgrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 214
">>Żagary<<", Adam Wierciński, "Zeszyty Naukowe WSP Opole"Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 214
"Projekcja politycznego marzenia. O >>Cudzie, czyli krakowiakach i góralach<< Wojciecha Bogusławskiego", Ryszard Wierzbowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Satyra polityczna Wielkiej Emigracji", Elwira Wróblewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elwira Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Młoda Polska: T.1. Modernizm polski. T.2. Szkice z problematyki epoki", Kazimierz Wyka, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 218
"Wypracowanie na temat >>Noc lipcowa<<", Wojciech Wyskiel, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Między totalizmem a personalizmem. (Z polskich dyskusji o Conradzie w latach 1932-1939)", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Rossentiment<< w opowiadaniu Żeromskiego >>O żołnierzu tułaczu<<", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 220
"Skamander", Jadwiga Zacharska, Warszawa 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Biografia awansu społecznego wsi. Proza Juliana Kawalca", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 222
"Studia polsko-prowansalskie", Franciszek Ziejka, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 224
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kształtowanie przestrzeni w >>Trylogii<< Sienkiewicza", Irena Zięba, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jerzy Snopek Irena Zięba (aut. dzieła rec.) s. 224
"Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej", Pod red.: B.Galstera, J.Kamionki-Straszakowej, K.Sierockiej, przy współudziale A.Piorunowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 226
"Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia", Anna Żbikowska-Migoń, Wrocław 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Anna Żbikowska-Migoń (aut. dzieła rec.) s. 228
"Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław 1977 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 228
">>Jaskinia Leichtweisa<< - opis druku brukowego", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Problemy badania i klasyfikacji gatunków folkloru w pracach W.J. Proppa", Jolanta Ługowska, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Polskie życie teatralne w Bielsku-Białej w latach międzywojennych", Jan Andrzej Fręś, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Andrzej Fręś (aut. dzieła rec.) s. 232
"Z zagadnień współczesnej dokumentalistyki filmowej", Marek Hendrykowski, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Marek Hendrykowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Narodziny, świetność i śmierć Pleonazmusa", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 234
"Premiery i wydarzenia", Elżbieta Wysińska, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Elżbieta Wysińska (aut. dzieła rec.) s. 234