Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 118
Biuletyn Polonistyczny
1983, Tom 26, Numer 1-2 (87-88)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1-2
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Eugeniusz Sawrymowicz Edmund Jankowski s. 200-205
Stefania Bańcer Maria Gajewiczowa s. 218-219
Uniwersytet Gdański. s. 220-221
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 226-230
Uniwersytet Łódzki Dorota Chróścielelewska-Kuźniakowa Hanna Ruszczakowa Jerzy Starnawski Irena Urbaniakowa s. 231-237
Uniwersytet Warszawski. s. 243-245
Uniwersytet Warszawski - Filia w Białymstoku Ryszard Chodźko s. 245-247
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Antoni Jopek s. 250-255
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Adela Kozołub s. 256-259
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Kazimierz Surowiec s. 260-263
Zmiany personalne. s. 266
Z działalności pracowni IBL s. 267-296
Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu grupy roboczej literaturoznawców Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych Piotr Stasiński s. 296-298
Z nowych serii wydawniczych IBL Krzysztof Dmitruk Alina Kowalczykowa Teresa Michałowska Ryszard Przybylski Małgorzata Semczuk s. 298-312
Zjazd naukowy polonistów. s. 313
"Istota tragedii", Maxwell Anderson, Tłum. J.Mach, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Piotr Stasiński Maxwell Anderson (aut. dzieła rec.) s. 321
"Opowiadanie o deizie i presupozycja", Kazimierz Bartoszyński [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 323
"Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego", Kazimierz Bartoszyński [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 323
"Z problemów współczesnej kultury literackiej w Polsce", Jan Bełkot, Czesław Niedzielski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Bełkot (aut. dzieła rec.) Czesław Niedzielski (aut. dzieła rec.) s. 325
"Przyczynek do rozważań nad pojęciem odbioru literackiego", Andrzej Bogusławski [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 325
"Od stylistyki do metaforyki (między referatami a Ingardenem)", Stanisław Dąbrowski [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 327
"Pisma estetyczne", Wilhelm Dilthey, Tłum. K.Krzemieniowa, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Wilhelm Dilthey (aut. dzieła rec.) s. 329
"Dokument jako powieść", Michał Głowiński [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 331
"Fabularność współczesnych form narracyjnych", Ryszard Handke [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 331
"Kariera autentyku", Jerzy Jarzębski, [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 333
">>Rycerz, śmierć i diabeł<<. (Literatura i filozofia-dziś)", Tadeusz Komendant [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 333
"W konstruowaniu postaci literackiej-wyznania czytelnika", Aleksander Wit Labuda [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 335
"Opowiadanie i rozumienie", Janusz Lalewicz [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 337
"Polska nauka o literaturze. Zarys rozwoju", Henryk Markiewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 337
"Marksizm. Kultura. Literatura", Red. B.Owczarek, K.Rutkowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak s. 339
"Upraszczanie struktur. (Niektóre problemy narracji powieści popularnej)", Anna Martuszewska [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 339
"Współczesne sylwy wobec literackości", Ryszard Nycz [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 341
"O języku literatury", Red. J.Bubak, A.Wilkoń, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" nr 397, Katowice 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak s. 343
"Dwie fenomenologie: Husserl i Gombrowicz", Krzysztof Okopień [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 343
"Wartość poznawcza wypowiedzi literackich i filozoficznych", Marian Przełęcki [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Marian Przełęcki (aut. dzieła rec.) s. 345
"Dezautomatyzacyjna funkcja przekładu w przemianach prozy narracyjnej", Barbara sienkiewicz [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 347
"Posłowie zamiast wstępu", Janusz Sławiński [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 351
"Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J.L.Austina", Jerzy Szymura, Kraków 1982 : [recenzja] Piotr Stasiński Jerzy Szymura (aut. dzieła rec.) s. 351
"Myślenie z wnętrza metafory", Józef Tischner [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 353
"Rola kryptocytatów z literatury łacińskiej w polskojęzycznej twórczości Jana Kochanowskiego", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Zieliński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 355
"Od romantyzmu do powieści tendencyjnej", Józef Bachórz [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 357
"Poezja polska w latach 1939-1965. Cz.1: Strategie liryczne", Edward Balcerzan, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 357
"Janusz Krasiński: poetyka pozornego absurdu", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 11 (1981) : [recenzja] Mirosław Lalak Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 359
"Z zaścianka na Parnas. Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 359
"Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym", Włodzimierz Bolecki, Wrocław 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 363
"Bolesław Prus rodem z Hrubieszowa. (Materiały z hrubieszowskich uroczystości 125-lecia urodzin Prusa)", Zebrał W.Piątak, Hrubieszów 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 363
"Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia", Paulina Buchwald Pelcowa, Wrocław 1981 : [recenzja] Adam Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 365
"Stanisław Vincenz, czyli kontynuacja dialogów Platona", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 367
"Baka: poezja kiczu", Antoni Czyż,"Twórczość" nr 3 (1982) : [recenzja] Anna Bujnowska Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 369
"Prawda i fikcja literacka w >>Pierwszym dniu wolności<<", Stanisław Dobrowolski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 Joanna Zawadzka Stanisław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 371
"Tyle hałasu-o nic? Wspomnienia", Tadeusz Drewnowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 373
"Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych", Krzysztof Dybciak, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 373
"Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz", Daniel C. Gerould, Tłum. z angielskiego i oprac. indeksu: I.Sieradzki, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Daniel C. Gerould (aut. dzieła rec.) s. 375
"W stronę Kochanowskiego. Studia, charakterystyki, interpretacje", Stanisław Grzeszczuk, Katowice 1981 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 377
"Ulubieniec muz. Opowieść o Klemensie Janickim", Stanisław Helsztyński, Wstęp R.Taborski, Warszawa 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stanisław Helsztyński (aut. dzieła rec.) s. 379
"Kasprowicz i Przybyszewski", Artur Hutnikiewicz, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 381
">>Dusza polska w ciemności żyjąca<<. Listy Josepha Conrada-Korzeniowskiego do Wincentego Lutosławskiego", Jerzy Illg, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Wincenty Illg (aut. dzieła rec.) s. 381
"Granice spójności narracji", Maria Indykówna [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Maria Indykówna (aut. dzieła rec.) s. 383
"O języku i stylu >>Marchołta<<", Jan Kaczyński, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 385
"Proza Michała Bułhakowa. Z zagadnień poetyki", Justyna Karaś, Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Justyna Karaś (aut. dzieła rec.) s. 385
"Świat wartości Norwida", Edward Kasperski, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 387
"Wskrzeszenie umarłych królestw", Barbara Kazimierczyk, Kraków 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Barbara Kazimierczyk (aut. dzieła rec.) s. 387
"Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegia, foricoenia, liryki w przekładzie /z łac. Katarzyna Mroczek Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 389
"Adam Grzymała-Siedlecki: życie i twórczość", Jerzy Konieczny, Bydgoszcz 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 389
"Ziemiaństwo. Reprodukcja pierwodruku", Kajetan Koźmian, Posłowie: M.Kaczmarek, K.Pecold, Wrocław 1981 : [recenzja] Adam Karpiński Kajetan Koźmian (aut. dzieła rec.) s. 391
"Listy do rodziny. 1820-1863. Cz.1: W kraju", Józef Ignacy Kraszewski, Oprac. W.Danek, Kraków 1982 : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 393
"Urojona perspektywa. Szkice literackie", Janusz Kryszak, Łódź 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 393
"Pierwsze lata życia >>przybłędów<,", Bogusław Sławomir Kunda, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1981) : [recenzja] Joanna Zawadzka Bogusław Sławomir Kunda (aut. dzieła rec.) s. 395
"List Jana Kasprowicza do Tadeusza Łańcuckiego", Roman Loth, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 397
"Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 397
"Wincenty Pol. Szkic biograficzny", Stefan Majchrowski, Lublin 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 399
"Mity narodowe. Lechiada", Jan Malicki, Wrocław 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 399
"Z bliska. Szkice literackie", Ryszard Matuszewski, Kraków 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 401
"Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 401
"Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży", Anna Nikliborc, Warszawa 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Nikliborc (aut. dzieła rec.) s. 403
"Poezje. Reprodukcja pierwodruku", Cyprian Kamil Norwid, Posł. B.Zakrzewski, Wrocław 1981 : [recenzja] Irena Stemplowska Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) s. 405
"Kallimach doświadczony", Joanna Olkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Adam Karpiński Joanna Olkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 405
"Z powodu kołka historia o ... bezwzględności historii. Próba ponownego odczytania", Ewa Owczarz, "Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Zieliński Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 407
"Z zagadnień poetyki powieści realistycznej: dystans narracyjny-bohater-zdarzenie", Marian Płachecki [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 409
"Komizm w twórczości Mikołaja Reja", Teresa Podgórska, Gdańsk 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Teresa Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 409
"Narrator XVI-wiecznego romansu polskiego jako spektator, fabulator i mistrz ceremonii", Zofia Podhajecka [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Zofia Podhajecka (aut. dzieła rec.) s. 411
">>Mladost, podaj mi krila!<<. Z dziejów jednego wersu w słoweńskich przekładach >>Ody do młodości<<", Tone Pretnar, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Adam Karpiński Tone Pretnar (aut. dzieła rec.) s. 411
"Zejście z Kapitolu", Ryszard Przybylski, "Twórczość" nr 12 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 413
"Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego. Wybrane zagadnienia", Gotfryd Pyka, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" nr 492, Katowice 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Gotfryd Pyka (aut. dzieła rec.) s. 413
"Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. R.26, 1981", Wrocław 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 415
"Refleksje nad >>Dziennikiem<< Marii Kasprowiczowej", Aleksander Rogalski, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Aleksander Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 415
"Sukcesywność i równoczesność (o technikach symultanicznych w prozie Andrzeja Kuśniewicza)", Marek Ronge, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Marek Ronge (aut. dzieła rec.) s. 417
"Juliusz Słowacki pyta o godzinę", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Piotr Stasiński Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 417
"Szalony jasnowidz czyli rzecz o Maurycym Mochnackim", Dionizy Sidorski, Katowice 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Dionizy Sidorski (aut. dzieła rec.) s. 419
"Pamięci Marii Dąbrowskiej", Antoni Słonimski, "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Irena Stemplowska Antoni Słonimski (aut. dzieła rec.) s. 421
"Beniowski. Reprodukcja Pierwodruku", Juliusz Słowacki, Posłowie K.Pecold, Wrocław 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 421
"Pisma krytycznoliterackie", Włodzimierz Spasowicz, Wybór, wstęp i komentarz J.Kulczycka-Saloni, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Włodzimierz Spasowicz (aut. dzieła rec.) s. 423
"Parodia i wartość. O jednym z nurtów młodej prozy lat siedemdziesiątych", Marian Stala [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 425
"Między dawnymi i młodszymi laty. Polsko-litewskie związki literackie", Zygmunt Stoberski, Łódź 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zygmunt Stoberski (aut. dzieła rec.) s. 427
"Archetyp poety jako zagadnienia nauki o literaturze", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 427
"Ewolucja form narracyjnych w literaturze dla dzieci i młodzieży. (Zarys problematyki)", Ryszard Waksmund [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 429
"Wilhelm Feldman-historyk literatury polskiej", Teresa Walas, "Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Zieliński Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 431
"Od starożytności do współczesności", Lidia Winniczuk, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 431
"Narracje literackie wobec wzorców komunikacji potocznej", Wojciech Wyskiel [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 433
"Publicystyka Mariana Szyjkowskiego", Franciszek Ziejka, "Zeszyty Naukowe UJ". DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 435
"Jan Kasprowicz: Od morza jesteśmy, od morza! Hymn korporacji >>Baltja<<", Michał Żerebny, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Michał Żerebny (aut. dzieła rec.) s. 435
"O badaniach nad genezą i przemianami zagadki", Jan Mirosław Kasjan, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 437
"Perspektywy badań Śląskoznawczych. Językoznawstwo. Piśmiennictwo. Folklorystyka. Zbiór studiów", Red. D.Simonides, H.Borek, Wrocław 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 437
"Odmiany konwencji w teatrze współczesnym. Na przykładzie inscenizacji >>Wyzwolenia<< Stanisława Wyspiańskiego", Mirosława Bukowska, Wrocław 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Mirosława Bukowska (aut. dzieła rec.) s. 439
"Marzec i dwie dyskusje na uboczu", Piotr Domański, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Piotr Stasiński Piotr Domański (aut. dzieła rec.) s. 441
"Komedie Słonimskiego i prasa", Joanna Godlewska, "Dialog" z.4 (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Joanna Godlewska (aut. dzieła rec.) s. 441
"Adama Hanuszkiewicza strategia wobec widza", Agnieszka Koecher-Hensel, "Dialog" nr 11 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Agnieszka Koecher-Hensel (aut. dzieła rec.) s. 443
"Z archiwum: Miłosz i Chakespeare", Edward Krasiński, "Dialog" nr 1 (1982) : [recenzja] Irena Stemplowska Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 445
"Wolność i historia. Studia o filozofii Hegla i jej losach", Zbigniew Kuderowicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Zbigniew Kuderowicz (aut. dzieła rec.) s. 445
"Budowa świata przedstawionego w >>Jak daleko stąd, jak blisko<<", Tomasz Misiak, "Dialog" nr 1 (1982) : [recenzja] Joanna Zawadzka Tomasz Misiak (aut. dzieła rec.) s. 447
">>Polityka<< i jej czasy. Kronika lat 1957-1980", Michał Radgowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Radgowski (aut. dzieła rec.) s. 447
"Fotel recenzenta. Witold Noskowski, Jerzy Koller, Konstanty Troczyński", Dobrochna Ratajczak, Poznań 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 449
"Stary Teatr. 1970-1975. /Album Joanna Zawadzka s. 451
"Uwagi o poetyce i estetyce filmu science-fiction", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 451
"Rozmowy o teatrze", Zbigniew Taranienko, Warszawa 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zbigniew Taranienko (aut. dzieła rec.) s. 453
"Scenariusz filmowy w kontekście filmowych uwarunkowań", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 453