Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 119
Biuletyn Polonistyczny
1979, Tom 22, Numer 4 (74)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sześćdziesięciolecie Biblioteki Narodowej Zbigniew Jarosiński s. 1-8
W dziesiątą rocznicę śmierci prof. Zenona Klemensiewicza. s. 10-11
W dwusetną rocznicę wydania "Bajek" i "Satyr" Ignacego Krasickiego Jerzy Snopek s. 16-20
Problemy metodologiczne badań nad historią prasy Andrzej Notkowski s. 21-26
Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w 85. rocznicę urodzin Marian Płachecki s. 26-33
Zebranie naukowe poświęcone Janowi Kochanowskiemu Mirosław Korolko Alicja Szałagan s. 39-43
Sprawozdania z podróży naukowych Jerzy Łojek s. 43-44
Zapowiedzi wydawnicze. s. 44-48
Konferencja ku czci Aleksandra Brücknera w Berlinie Dietrich Scholze s. 49-52
O współpracy polskich i włoskich polonistów Wojciech Jekiel s. 53-59
Polonistyka w Austrii Zofia Zielińska s. 59-64
Lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Karola w Pradze Maria Brzezinowa s. 68-74
Polonistyka w Słowacji Jozef Hvišč s. 74-82
Polonistyka na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie Franciszek Sowa s. 82-85
Lektorat języka polskiego w Preszowie Waldemar Zamlewski s. 85-87
Lektorat języka polskiego w Turku (Finlandia) Andrzej Zawada s. 88-92
Polonistyka we Francji Maria Szurek-Wisti s. 92-99
Polonistyka w Lilie Przemysława Matuszewska s. 100-101
Studia polonistyczne w Nancy Elżbieta Sokół s. 102-104
Tokijscy poloniści Barbara Bartnicka s. 108-111
Polonistyka Jugosłowiańska (Ljubljana) Urszula Kowalska s. 111-113
Nowości na polonistyce Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa Helena Cybienko s. 113-117
Polonistyka wileńska Cecylia Gajkowska s. 117-119
"Poezja jako semiotyka sztuki", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 121
"Psychoanaliza a analiza semiotyczna", Danuta Danek, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 121
"Arystotelesowskie składniki tradycji a projekt wykonawczy w dramacie greckim", Jerzy Danielewicz, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Danielewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T.1,2", Maria Dłuska, Wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 123
"Przestrzeń otwartego sporu", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 125
"Milczenie w dramacie", Anna Krajewska, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 125
"Kategoria pokolenia w badaniach nad teatrem studenckim", Sławomir Magala, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 127
"Problematyka uniwersaliów w radzieckiej semiotyce kultury", Katarzyna Rosner, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 127
"Współczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru", Irena Sławińska, Kraków 1979 : [recenzja] Maria Prussak Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 129
"Zwłoki metodologiczne", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 129
"Pracownie krawieckie ludzkości", Anna Sobolewska, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 131
"Sens kategorii modalnych w utworze literackim, czyli o wolności osobistej", Magdalena Szybistowa, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Magdalena Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 131
"Czworakie rozumienie klasyczności", Władysław Tatarkiewicz, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 133
"Historia i obraz", Andrzej Turowski, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Kultura. socjologia. Semiotyka literacka", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1979 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Dzbanek Grzegorza. (Glossa do >>Kordiana<<)", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 135
"Smok i słowiczki. Wokół wersów 9-14 >>Trenu I<< Jana Kochanowskiego", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 137
"Jan Potocki a cenzura wileńska w 1814 r. Przyczynek do biografii", Daniel Beauvois, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 137
"Związki naturalne. Szkice literackie", Henryk Bereza, Wyd. 2 zmien. i poszerz., Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Bereza (aut. dzieła rec.) s. 139
"Maria Jasnorzewska pisze sztuki", Klemens Białek, "Dialog" nr 3 (1979) : [recenzja] Maria Prussak Klemens Białek (aut. dzieła rec.) s. 139
"Jeszcze jedno nieznane XVI-wieczne wydanie >>Psałterza<< Jana Kochanowskiego", Paulina Buchwald-Pelcowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 141
"Macieja Ubiszewskiego >>komedia o szołtysie i żenie jego z 1617 roku<<", Teresa Bulicz-Tornikidis, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Teresa Bulicz-Tornikidis (aut. dzieła rec.) s. 141
"Nad >>Trenami<<Jana Kochanowskiego. Od motta do genezy poematu", Maria Cytowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Maria Piasecka Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Historia pierwszych rodziców w kolędzie i dramacie misteryjnym", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 143
"O literaturze polskiej", Iwan Franko, Wybór i oprac. M.Kuplowska, Kraków 1979 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Iwan Franko (aut. dzieła rec.) s. 145
"Współczesna krytyka literatury dla dzieci i młodzieży", Stanisław Frycie, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 145
"Czasopiśmiennictwo literackie i kulturalno-społeczne lat 1918-1939 w trzydziestoleciu powojennym. Stan opracowań", Cecylia Gajkowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.1 (1979) : [recenzja] Małgorzata Szałagan Cecylia Gajkowska (aut. dzieła rec.) s. 147
"W poszukiwaniu literackiego wzoru człowieka. (Z zagadnień kształtowania osobowości przez sztukę)", Maria Gołaszewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Małgorzata Szejna Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 147
"Mann i Schulz", Elizabeth Goślicki-Baur, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Elizabeth Goślicki-Baur (aut. dzieła rec.) s. 149
"Lampa czarnoksiężnika i lampa laboratoryjna", Andrzej Gronczewski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 149
">>Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy<<", Stanisław Grzeszczuk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Czy fantastyka naukowa jest gatunkiem trywialnym?", Ryszard Handke, "Ruch Literacki" z. 2 (1979) : [recenzja] Jerzy Snopek Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 151
"Krasiński i Reeve", Paweł Hertz, "Twórczość" nr 5 (1979) : [recenzja] Jerzy Snopek Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 153
"Twórcy >>Gazety Warszawskiej<< w latach 1918-1925", Urszula Jakubowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.4 (1979) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 153
"Warszawska batalia o nową sztukę. (>>Wędrowiec<< 1884-1887)", Michał Kabata, Warszawa 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Michał Kabata (aut. dzieła rec.) s. 155
"Tradycje żołnierskie literatury polskiej", Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski, Wrocław 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 155
">>L'Art Contemporain<< i awangarda", Tadeusz Kłak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 157
"Piekło Conrada", Michał Komar, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 157
"Katastrofizm ocalający- z problematyki poezji tzw. >>Drugiej Awangardy<<", Janusz Kryszak, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 159
">>Tematy<< w ilustracjach do >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Joanna Krzemińska, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Joanna Krzemińska (aut. dzieła rec.) s. 159
"Komisja Edukacji Narodowej -poczynania inspiratorskie", Bogusław Leśnodorski, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Problematyka i rozwój polskiej prozy obozowej", Tadeusz Lewandowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Tadeusz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Problem późnego Oświecenia", Zdzisław Libera, "Wiek Oświecenia" z.1 (19780 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 163
"Alchemia słowa", Jakub Zdzisław Lichański, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 163
"Dwa aspekty mitu narodowego jako tekstu w pamięci zbiorowej", Antonina Lubaszewska, "Ruch Literacki" z. 2 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Antonina Lubaszewska (aut. dzieła rec.) s. 165
"Twórczość filmowa jako fragment twórczości: przypadek Konwickiego", Tadeusz K. Lubelski, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz K. Lubelski (aut. dzieła rec.) s. 165
">>Ja piszę, ty malujesz<<", Zdzisław Łapiński, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 167
"Stanisław August. Próba portretu", Jerzy Michalski, "Wiek Oświecenia" z.2 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Kochanowskiego poetyka przestrzeni. Wizja horyzontalna", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 169
"Miscellanea z doby Oświecenia. 5.", Red nauk. Z.Goliński, "Archiwum Literackie" t.XXII, Wrocław 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 169
">>Akademik<<. (1945-1947). Szkic monograficzny", Maciej Miśkowiec, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Maciej Miśkowiec (aut. dzieła rec.) s. 171
"Opowieści biograficzne Wacława Berenta", Zofia Mołodcówna, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zofia Mołodcówna (aut. dzieła rec.) s. 171
"Podróż do Polski", Zdzisław Najder, "Twórczość" nr 5 (1979) : [recenzja] Jerzy Snopek Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 173
"O kolażu tekstowym. (Na materiale prozy Leopolda Buczkowskiego)", Ryszard Nycz, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Obraz literatury polskiej. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym", Red. J.Kądziela, J.Kwiatkowski, I.Wyczańska, T.1, Kraków 1979 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 175
"Obraz literatury polskiej. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym", Red. J.Kądziela, J.Kwiatkowski, I.Wyczańska, T.2, Kraków 1979 : [recenzja] Jan Zieliński s. 175
">>Śpiewałbym głośniej, gdybyś nie był bratem<<. O rodzinnych listach dedykacyjnych z wieku XVII", Renata Ocieczek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Renata Ocieczek (aut. dzieła rec.) s. 177
"Polska poezja nieokrzesana (próba określenia zjawiska)", Marian Pankowski, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Marian Pankowski (aut. dzieła rec.) s. 177
"Aluzje plastyczne w >>Próchnie<<", Jerzy Paszek, "Ruch Literacki" nr 2 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 179
"Orfeusz pisarzy renesansowych", Janusz Pelc, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Maria Piasecka Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 179
"Jan Żabczyc i jego pisma w świetle nowych badań", Mieczysław Piszczkowski, "Ruch Literacki" nr 2 (1979) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 181
">>Senat szaleńców<<, dramat Janusza Korczaka", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1979) : [recenzja] Maria Prussak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Tekst autora a tekst tłumacza", Seweryn Pollak, "Twórczość" nr 4 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 183
"Nowy Parnas literacki przedromantycznej Warszawy", Wiesław Pusz, Wrocław 1979 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 183
"Myśli polityczne Józefa Wybickiego, czyli droga od konfederacji barskiej do obiadów czwartkowych", Emanuel Rostworowski, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Filozofia cyganerii", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 185
"Portrety Stanisława Augusta", Andrzej Ryszkiewicz, "Wiek Oświecenia" z.2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187
"Książka francuska w Oświeceniu stanisławowskim. (Uwagi na marginesie recepcji Marmontela)", Ewa Rzadkowska, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 187
"U progu Oświecenia w Toruniu. Jerzy Piotr Schulz (1680-1748). Historyk i politolog", Stanisław Salomonowicz, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Jerzy Snopek Stanisław Salomonowicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Osobowość i literatura", Włodzimierz Sokorski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Włodzimierz Sokorski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Problemy amerykańskie w publicystyce polskiej lat 1788-1792", Irena Sokół, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Irena Sokół (aut. dzieła rec.) s. 191
"Tadeusz Sułkowski czyli poezja jako tarcza życia", Michał Sprusiński, "Twórczość" nr 3 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku", Jerzy Starnawski, Wrocław 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 193
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nad autoportretem Józefa Wittlina", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 193
"Podróż do ziemi greckiej z Neapolu. Śladami Juliusza Słowackiego", Jan Alfred Szczepański, Kraków 1979 : [recenzja] Halina Gacowa Jan Alfred Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 195
"Poeta i nieznane: poglądy filozoficzne Antoniego Langego", Beata Szymańska, Wrocław 1979 : [recenzja] Maria Piasecka Beata Szymańska (aut. dzieła rec.) s. 195
"Ze studiów nad stylistycznym kształtem liryki Kochanowskiego. W kręgu stylu >>wielkiego<< i stylu >>prostego<<", Ludwika Ślęk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 197
"Wilhelm Mach", Janusz Termer, Warszawa 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Janusz Termer (aut. dzieła rec.) s. 197
"Księga życia Jana Schefflera", Jan Tomkowski, "Twórczość" nr 3 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Trylogia Henryka Sienkiewicza. Historia-dzieło-recepcja. Materiały z sesji naukowej >>W dziewięćdziesiątą rocznicę "Trylogii" Henryka Sienkiewicza<<", Lubuskie Tow.Nauk., PWN 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 199
"Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic krytycznoliteracki", Hryhorij Werwes, Tłum. (z jęz. ukraińskiego) T.Hołyńska, Warszawa 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Hryhorij Werwes (aut. dzieła rec.) s. 201
"Polskie wizualium", Jacek Wesołowski, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jacek Wesołowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"W kręgu przemian polskiej prozy XX wieku. Zbiór studiów", Red. T.Bujnicki, Wrocław 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 203
"Kształcenie opinii publicznej w XVIII w. na przykładzie działalności kaznodziejskiej Michała F. Karpowicza (1744-1803)", Andrzej J. Zakrzewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Andrzej J. Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Literackie przyjaźnie Władysława Orkana. (W kręgu >>szkoły podhalańskiej<<)", Franciszek Ziejka, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 205
"Z warsztatu Kazimierza Piekarskiego. Listy z lat 1936-1937", Oprac. A.Kawecka-Gryczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 205
"Maciej Kamieński (1734-1821). Twórca polskiej opery narodowej", Alina Żórawska-Witkowska, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Alina Żórawska-Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T.4", Wstęp, bibliografia, słownik wyrazów staropolskich gwarowych i obcych, indeks: S.Świrko, D.Świerczyńska,S.Świrko, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 207
"Iwo Gall. Poszukiwania teatralne", Urszula Aszyk-Milewska, Łódź 1978 : [recenzja] Maria Prussak Urszula Aszyk-Milewska (aut. dzieła rec.) s. 209
"O niektórych etycznych problemach badań w psychologii", Jerzy Brzeziński, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 209
"Refleksje o psychologicznej koncepcji człowieka", Andrzej Grzegorczyk, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 211
"Ideologie romantyczne. 5 esejów o związkach muzyki z przemianami kultury", Stefan Jarociński, Kraków 1979 : [recenzja] Maria Piasecka Stefan Jarociński (aut. dzieła rec.) s. 211
"Schillerowska inscenizacja Tretiakowa: rewolucja polityczna czy teatralna?", Tadeusz Kołakowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 213
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Leon Schiller: świat w teatrze monumentalnym i w Zeittheater", Elżbieta Matynia, "Dialog" z.4 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Elżbieta Matynia (aut. dzieła rec.) s. 213
"Na progu nowego teatru. 1908-1924", Leon Schiller, Oprac. J.Timoszewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Prussak Leon Schiller (aut. dzieła rec.) s. 215
"Zanussi: moralista czasu stabilizacji", Małgorzata Szpakowska, "Dialog" nr 3 (1979) : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 215