Znaleziono 11 artykułów

Stanisław Frycie

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopisma dla dzieci i młodzieży okresu powojennego (1945-1970) Stanisław Frycie s. 49-73
Polska fantastyka literacka dla dzieci i młodzieży z lat 1989-2005 Stanisław Frycie s. 186, 83-114
"Współczesna krytyka literatury dla dzieci i młodzieży", Stanisław Frycie, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 145
Bibliografia prac Eugeniusza Sawrymowicza i piśmiennictwa o nim Stanisław Frycie Irena Jon-Jondzel s. 165-176
"Stanisław Piętak, poeta i prozaik", red. S. Frycie, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 167
l Ogólnopolski Sejmik Polonistyczny w Piotrkowie Tryb. Stanisław Frycie s. 170-172
Monografia o twórczości scenicznej łódzkiego poety i dramatopisarza Igora Sikiryckiego Stanisław Frycie Danuta Mucha (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T.1: Proza", Stanisław Frycie, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 179
"Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy", Maciej Wróblewski, Toruń 2008 : [recenzja] Stanisław Frycie Maciej Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Jan Wiktor. Pisarz i społecznik", pod red. S. Fryciego, Rzeszów 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 218
"Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T.2", Stanisław Frycie, Warszawa 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 224