Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Biuletyn Polonistyczny
1959, Tom 2, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace polonistyczna w ramach Obchodu Millenium. s. 5
Dwieście lat literatury polskiej. s. 6-7
Z prac Działu Bibliografii Nowszej. s. 8-10
Druki Wielkiej Emigracji w bibliotece IBL. s. 10-15
Produkcja wydawnicza IBL w roku 1958. s. 16-24
Katedra zespołowa Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 25-29
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 30-38
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 38-39
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 39-42
Z prac nad pieśnią staropolską. s. 43-44
Z prac Działu Literatury Ludowej IBL. s. 44
"Literatura Ludowa". s. 45-46
Dział Literatury Ludowej w Państwowym Instytucie Sztuki. s. 46-53
Zakład Badań Prasoznawczych w Warszawie. s. 53-56
Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. s. 56-57
Sprawozdanie z podróży naukowej do Moskwy, Wilna i Leningradu doc. S. Fiszmana. S. Fiszman s. 57-59
Polonistyka za granicą (c.d.). s. 60-67
Kurs dla slawistów Uniwersytetu Warszawskiego w 1959 r. s. 68-70
"Ruch Literacki". s. 70
Korespondencja. s. 71