Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 137
Biuletyn Polonistyczny
1980, Tom 23, Numer 3 (77)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-19
Staropolszczyzna. s. 20-40
Oświecenie. s. 41-52
Romantyzm. s. 53-75
Pozytywizm — Młoda Polska. s. 76-105
Literatura współczesna. s. 106-166
Folklorystyka. s. 180-186
Metodyka nauczania. s. 187-194
"Tradycja pogromców tradycji", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 1 (197) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 237
"Poetyka i dialektyka", Eugeniusz Czaplejewicz, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 237
"Poznanie jako dialog", Jan Czyżykowski, "Przegląd Humanistyczny" z.5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jan Czyżykowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Gaston Bachelard o >>obrazie poetyckim<<", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Bezinteresowność uczonych-cnota czy konieczność?", Jadwiga Depczyńska, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jadwiga Depczyńska (aut. dzieła rec.) s. 241
"W poszukiwaniu teorii stylu", Stanisław Gajda, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 241
"Zdolność odbioru dzieła sztuki jako organ poznawczy", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 243
"O założeniach gnoseologicznych badań porównawczych nad współczesnymi literaturami słowiańskimi", Halina Janaszek-Ivaničková, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Halina Janaszek-Ivaničkov (aut. dzieła rec.) s. 243
"Język współczesnego teatru lalek", Henryk Jurkowski, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 245
"System i różnice. (Lektura odrzuconej przedmowy)", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 245
"Poetyka a prakseologia", Piotr Lehr-Spławiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Piotr Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 247
"Markiz w grafie", Stanisław Lem, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 247
"Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Problemy powieści w polskiej krytyce i teorii literatury okresu międzywojennego", Henryk Markiewicz, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Język polski protokołów woźnickich XVII w., cz.I", Maria Teresa Michalewska, "Zeszyty Naukowe UJ" CCCCXLV. Prace Językoznawcze z.51 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Teresa Michalewska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Lukács o gatunkach i rodzajach artystycznych", Stefan Morawski, "Ruch Literacki" z. 4 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 251
"Wędrówki młodego Lukácsa (od Simmla do Lenina)", Stefan Morawski, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Ingarden, czyli świadomość niedofenomenologizowana", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 253
"Czy śmiech może być nauką?", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 255
"Kategoria języków funkcjonalnych w badaniach nad literaturą", Katarzyna Rosner, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 255
"Dramatyczność monologu lirycznego. (Zarys problematyki na przykładzie utworów Słowackiego)", Czesław Zgorzelski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 257
"Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego", Maria Adamiak, Eugeniusz Klin, Monika Posor, Wrocław 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Maria Adamiak (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Klin (aut. dzieła rec.) Monika Posor (aut. dzieła rec.) s. 257
"Burleski Macka Senneta a teatr Eugène Ionesco", Ewa Andruszko, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Małgorzata Walicka Ewa Andruszko (aut. dzieła rec.) s. 259
"Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji", Zbigniew Barański, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 259
"Józef Ignacy Kraszewski, czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej", Henryk Barycz, Kraków 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 261
"Lew Tołstoj-Dušen Makovický i Marian Zdziechowski", Bazyli Białokozowicz, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja]) Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 261
"Mrożka droga do komedii", Jan Błoński, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 263
"Opis w przedwojennej twórczości Witolda Gombrowicza", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 263
"Rozumieć historię", Michał Boni, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Alicja Szałagan Michał Boni (aut. dzieła rec.) s. 265
"Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939", Stanisław Bylina, Barbara Jaroszewicz-Kleindienst, Edward Kadany, Jadwiga Russocka, Red. J.Śliziński, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) Barbara Jaroszewicz-Kleindienst (aut. dzieła rec.) Edward Kadany (aut. dzieła rec.) Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 265
"Lew Tołstoj, Stefan Żeromski i Charles Dickens. Z badań porównawczych nad powieścią autobiograficzną- >>Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość<<, >>Syzyfowe prace<<, >>David Copperfield<<", Maria Chajęcka, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) s. 267
"O nieznanym rękopisie >>Argenidy<< Wacława Potockiego", Marianna Czubalina, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Marianna Czubalina (aut. dzieła rec.) s. 267
"Kreski i futureski Stanisława Młodożeńca. Między Marinettim a Peiperem", Mieczysław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Tonizm. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział III. Wersyfikacja", Teresa Dobrzyńska,Zdzisława Kopczyńska, T.V. PAN IBL, Wrocław 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 269
"Krytyczna działalność powieściopisarza. O krytyce literackiej Teodora Parnickiego w latach 1928-1939", Krzysztof Dybciak, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 271
"Norwid-Krasiński. (Drobiazg biograficzny)", Franciszek Józef Fert, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Franciszek Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 271
"Misje i przypadki powojennego teatru", Marta Fik, "Twórczość" nr 10 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 273
"Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim", Hanna Filipkowska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Literatury słowiańskie a literatura porównawcza", Stanisław Frybes, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 275
"Młodopolska lektura Słowackiego: Cezary Jellenta", Michał Głowiński, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 275
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 277
"Zagadnienia spójności tekstu >>Kąpieli w Lucca<< Leopolda Buczkowskiego", Andrzej Gołąb, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Andrzej Gołąb (aut. dzieła rec.) s. 277
"Polska historiografia literacka w okresie drugiej niepodległości", Artur Hutnikiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Jak jest zbudowana >>Uroda na czasie<< Leopolda Buczkowskiego", Maria Indykówna, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Zbigniew Kloch Maria Indykówna (aut. dzieła rec.) s. 279
"Literatura romantyczna i sentymentalna jako element struktury w komedii Fredrowskiej. (Na przykładzie >>Ślubów panieńskich<<, >>Pana Jowialskiego<< i >>Zemsty<<)", Mieczysław Inglot, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 281
"Lew Tołstoj na scenach polskich (1898-1976)", Mieczysław Jackiewicz, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281
">>Pornografia<< - próba stworzenia nowego języka", Jerzy Jarzębski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 283
">>Kościół na piasku<<. Przyczynek do dziejów poezji politycznej 1788-1792", Teresa Jendrysiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1978 : [recenzja] Irena Stemplowska Teresa Jendrysiak (aut. dzieła rec.) s. 283
"W kręgu poetyki >>ojczystego heroizmu<<. Z badań nad modelem sarmackiego eposu", Mariusz Łaczlarek, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Mariusz Łaczlarek (aut. dzieła rec.) s. 285
"Józef Korzeniowski. Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 285
"Norwidowski wieniec konfederatki", Witold Kiedacz, "Ruch Literacki" nr 5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Witold Kiedacz (aut. dzieła rec.) s. 287
"30-lecie Instytutu Badań Literackich", Mieczysław Klimowicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 287
"Henryk Sienkiewicz wobec rewolucji 1905-1907", Daniela Kołodziej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Prussak Daniela Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 289
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Korespondencja Stanisława Herakliusza Lubomirskiego z Ludwikiem XIV z lat 1674-1678", Oprac. K.Stasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Maria Garbalińska s. 289
"Romantyczne >>widzenie<< i >>słyszenie<< świata w >>Uspokojeniu<<", Maria Korzeniewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Maria Korzeniewicz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Nieznana publikacja drugiej redakcji ody >>Do wąsów<< Franciszka Dionizego Kniaźnina", Halina Kosienkowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Maria Garbalińska Halina Kosienkowska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Poezja polsko-łacińska XV wieku. >>Sztuka i ideologia XV wieku<<", Henryk Kowalewicz, Red. P.Skubiszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Średniowieczne exempla polsko-łacińskie. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", Henryk Kowalewicz, Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju", Anna Krzewińska, Warszawa 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 295
"Polska powieść XIX wieku w kontekście europejskim", Janina Kulczycka-Saloni, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 297
"Język Franciszka Karpińskiego", Krystyna Kwaśniewska-Mżyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Krystyna Kwaśniewska-Mżyk (aut. dzieła rec.) s. 297
"Style piśmiennictw polskiego w XV wieku. >>Sztuka i ideologia XV wieku<<", Julian Lewański, Red. P.Skubiszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 299
"Polska powieść osiemnastowieczna i jej związki z literaturą rosyjską", Zdzisław Libera, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 299
"Losy wojenne i odbudowa polonistyki literackiej. Lata 1939-1950", Jarosław Maciejewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 303
"Wpisany w historię. (O początkach drogi twórczej Romana Bratnego)", Zenona Macużanka, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Zenona Macużanka (aut. dzieła rec.) s. 303
"Próba porównania literatury zachodniosłowiańskiej i południowosłowiańskiej o II wojnie światowej", Edward Kadany, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Edward Kadany (aut. dzieła rec.) s. 305
"Główne tendencje procesu historycznoliterackiego lat międzywojennych u Słowian Zachodnich", Józef Magnuszewski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 305
"Praktyka genologiczna Wacława Potockiego. Rekonesans", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 307
"Od antyku do romantyzmu", Antoni Małecki, Wybór i oprac. J.Maślanka, Warszawa 1979 : [recenzja] Anna Bujnowska Antoni Małecki (aut. dzieła rec.) s. 309
"Paralelizmy etyczne Adama Szymańskiego i Lwa Tołstoja", Hanna Maria Małgowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 309
"Ostatnia miłość Jana Potockiego", Zygmunt Markiewicz, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Z dziejów przyjaźni Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Rzewuskiego", Zygmunt Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Polska powieść dojrzałego realizmu a model powieściowy realizmu klasycznego", Anna Martuszewska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 313
"Próba analizy stylu powieści Stanisława Przybyszewskiego (na przykładzie powieści >>Krzyk<<)", Gabriela Matuszek, "Ruch Literacki" z. 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 313
">>Niepogodzony z bezsensem istnienia<<", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 8 (1979) : [recenzja] Alicja Szałagan Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 315
">>Sami swoi, polska szopa...<<. W kręgu kontekstów kulturowych >>Wesela<< Wyspiańskiego. >>Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku<<", Ewa Miodońska-Brooks, Red. M.Bobrownicka, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 315
"Sarmatyzm oświecony. (O sztuce pisarskiej K.Wyki)", Leonard Neuger, "Ruch Literacki" z. 4 (1979) : [recenzja] Małgorzata Szejna Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 317
"Nowela, opowiadanie, gawęda: interpretacja małych form narracyjnych", Red. K.Bartoszyński, M.Jasińska-Wojtkowska, S.Sawicki, Wyd. 2, poszerz., Warszawa 1979 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 319
"O dialogowości >>Vade-mecum<< C.K.Norwida", Elżbieta Nowicka, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 321
"Do biografii Konstantego Gaszyńskiego (próba definitywnego rozstrzygnięcia kwestii imienia i nazwiska matki Konstantego Gaszyńskiego)", Janusz Odrowąż-Pieniążek, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 321
"Stanisław Szpotański jako pisarz historyczny", Gustaw Ostasz, Rzeszów 1979 : [recenzja] Małgorzata Szejna Gustaw Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 323
"Rozpaczający Starzec", Marta Piwińska, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 325
"Potrącić strunę poezji kamienną. Szkice o >>Uspokojeniu<< Juliusza Słowackiego", Red. S.Makowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 325
"Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913)", Dobrochna Ratajczakowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 327
"Juliusz Słowacki pyta o godzinę. (3)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Twórczość" nr 11 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 329
"Sceptyk pełen wiary. Wspomnienia o Stefanie Otwinowskim", Wstęp: E.Otwinowska, Oprac. W.Maciąg/oraz Jan Zieliński s. 329
"Powieść kryminalna", Jerzy Siewierski, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 331
"Polska poezja futurystyczna w oczach językoznawcy. Przyczynek do przemian poezji współczesnej", Teresa Skubalanka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 333
"Franciszek Karpiński", Roman Sobol, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 333
"Polska proza psychologiczna. (1945-1950)", Anna Sobolewska, Wrocław 1979 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 335
"Wokół programu poetyckiego Bohdana Zaleskiego", Barbara Stelmaszczyk-Świontek, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Barbara Stelmaszczyk-Świontek (aut. dzieła rec.) s. 337
"Drobne formy narracyjne w literaturze krajowej (przyczynek genologiczny do gawędy wierszowanej)", Krzysztof Stępnik, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 337
"Na tropie Kurcjusza. O nieznanych kontaktach Adama Mickiewicza z Adolfem Kurtzem", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 339
"Egotyzm i egotyzm", Andrzej Sulikowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 339
"Książka, powieść, autotematyzm. Od >>Pałuby<< do >>Jedynego wyjścia<<", Ewa Szary-Matywiecka, PAN IBL. Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, T.53, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) s. 341
"Przeoczony rejestr listów Ignacego Domejki do Adama Mickiewicza. (Na marginesie trzeciego tomu >>Kroniki życia i twórczości Mickiewicza: Mickiewicz w Collège de France<<)", Zdzisław Szeląg, "Ruch Literacki" nr 5 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 341
"Jan II Sobieski w literaturze narodów Europy", Jerzy Śliziński, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 343
">>Towarzystwo Warszawskie<<. Baronowa X.Y.Z i.... inni", Dobrosława Świerczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 345
"Poglądy na ludowość w czasopiśmiennictwie młodopolskim", Lesław Tatarowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Małgorzata Walicka Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 345
"Wśród polskich eksperymentów powieściowych lat 1945-1975", Jan Trzynadlowski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 347
"Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia", Wacław Walecki, Wrocław 1979 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 349
"Cudowny kantorek", Adam Ważyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 349
"Szatan w twórczości Stanisława Przybyszewskiego", Mariusz Wesołowski, "Ruch Literacki" z. 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Mariusz Wesołowski (aut. dzieła rec.) s. 351
"Kajetan Koźmian w świetle nowszych badań", Juliusz Willaume, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Julian Willaume (aut. dzieła rec.) s. 351
"Niemy wobec historii. O pracy Karola Irzykowskiego w Sejmie", Barbara Winklowa, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Barbara Winklowa (aut. dzieła rec.) s. 353
"Wasyl Stefanyk wobec Młodej Polski", Elżbieta Wiśniewska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Elżbieta Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 353
"Wokół zagadek politycznych z czas,ów Sejmu Czteroletniego. Próba zestawienie incipitów i nie publikowane dotąd teksty", Oprac. J.Snopek, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 355
"Nieznane utwory Władysława z Gielniowa", Wiesław Wydra, "Slavia Orientalis" t.35 (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku. (Z rękopisu nr 19 Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Brzozowskiego powieść nienapisana", Marta Wyka, "Ruch Literacki" z. 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 359
"Kręgi tematyczne w liryce Romana Zmorskiego", Bogdan Zegler, "Prace Naukowe UŚl." nr 264. Prace Historycznoliterackie.T. 11, Katowice 1978 : [recenzja] Anna Bujnowska Bogdan Zegler (aut. dzieła rec.) s. 359
"Literatura ludowa w polskich syntezach historycznoliterackich", Bogdan Zakrzewski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 361
">>O, cześć wam, panowie!...<<. Fragment monografii", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 361
">>Kniaź Patiomkin<< Micińskiego a tradycja polskiego dramatu o rewolucji", Franciszek Ziejka, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 363
"Żołnierz, poeta, czasu kurz...Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim", Red. Z.Wasilewski, Wyd.3, rozszerzone, Kraków 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 363
">>The Remembrances of a Pollish Exile<< Augusta Antoniego Jakubowskiego", Eugeniusz Żuk, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Eugeniusz Żuk (aut. dzieła rec.) s. 365
"Źródła. Antologia Łódzkiej Wiosny Poetów 1959-1978", Wybór i oprac. S.Jończyk, Przedmowa: Z.Lichniak, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 365
"Bibliografia polska. Cz.1. Bibliografia polska XIX stulecia. T.12. Litera J", Karol Estreicher, Red. K.Estreicher, Wyd.2, Kraków 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 367
"Tadeusz Mikulski. 1909-1958. Bibliografia", Zofia Mikulska, Wrocław 1979 : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Mikulska (aut. dzieła rec.) s. 367
"Rocznik Literacki. 1976", Red. Z.Szmydtowa, Warszawa 1979 : [recenzja] Jan Zieliński s. 369
"Wokół derywacji stylistycznej ludowego języka poetyckiego", Jerzy Bartmiński, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 369
"Wybrane problemy metodologiczne badań nad współczesnym folklorem", Janina Hajduk-Nijakowska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 371
"Legenda św. Jadwigi-obieg i transformacja. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza<<", Halina Manikowska, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 371
"Z problemów tekstologii folklorystycznej", Dorota Simonides, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 373
"Przekazy ustne a struktura relacji pamiętnikarskiej", Roch Sulima, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 373
"Cesarzowa tatarska na Śląsku- geneza i funkcjonowanie legendy. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", Benedykt Zientara, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 375
"Rekolekcje teatralne", Jerzy Koenig, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Koenig (aut. dzieła rec.) s. 375
"W poszukiwaniu mitu teatru. >>Dziady<< w reżyserii J.Grotowskiego i K.Swinarskiego. >>Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku<<", Maciej Kucia, Red. M.Bobrownicka, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Maciej Kucia (aut. dzieła rec.) s. 377
"Teatrologia w Polsce w latach 1918-39. antologia", Wybór i oprac. E.Udalska, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 377