Znaleziono 7 artykułów

Lesław Tatarowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O "Procesji" Lucjana Rydla Lesław Tatarowski s. 31-51
Sielanka wiejska w literaturze Młodej Polski Lesław Tatarowski s. 37-91
"W >>Roztokach<< Władysława Orkana - studium samotności", Lesław Tatarowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Problematyka stylizacji ludowej na przykładzie "Betlejem polskiego" Lucjana Rydla", Lesław Tatarowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 204
"O niektórych problemach badań nad ludowością młodopolską", Lesław Tatarowski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 215
Jerzy Cieślikowski (2 listopada 1916 - 9 listopada 1977) [nekrolog] Lesław Tatarowski s. 325-329
"Poglądy na ludowość w czasopiśmiennictwie młodopolskim", Lesław Tatarowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Małgorzata Walicka Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 345