Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 104
Biuletyn Polonistyczny
1979, Tom 22, Numer 3 (73)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Grzegorz Grabski s. 1-2
Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 9-12
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej Stanisław Fita s. 12-13
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego Dorota Chróścielelewska s. 13-15
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego Maria Marcjan s. 15-18
Instytut Filologii Polskiej UMK w Toruniu Bogumiła Dumowska s. 21-24
Zakład Filologii Polskiej WSP w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 29
Zakład Literatury i Języka Polskiego WSP w Częstochowie Edward Polanowski s. 30-31
Zakład Literatury Polskiej WSP w Krakowie Antoni Jopek s. 33-36
Instytut Filologii Polskiej WSP w Opolu Adela Pryszczewska-Kozołub s. 36-38
Zakład Filologii Polskiej WSP w Słupsku Edward Homa s. 39-40
Zakład Filologii Polskiej WSP w Szczecinie B. Twardochleb s. 40-41
Sympozjum polonistów z RFN i Polski Janusz Pelc s. 42-44
Konferencja na temat deskryptorów tekstu folklorystycznego Grażyna Żuraw s. 44-47
"Romantyzm i historia" Marta Zielińska s. 52-56
Konferencja naukowa poświecona dziejom, tradycji i problemom badawczym polskiego literaturoznawstwa Marek Gumkowski s. 62-65
"Współczesna literaturą polska (kierunki, prądy, periodyzacja)" Anna Sobolewska s. 69-76
"Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna" Włodzimierz Bolecki s. 79-82
Jubileuszowe posiedzenia Rady Naukowej z okazji trzydziestolecia IBL Aniela Piorunowa s. 83-87
Nagrody za prace naukowe. s. 94
Konferencje naukowe. s. 94-95
Działalność dydaktyczna. s. 95-98
Rada Naukowa - skład w kadencji 1978-1980. s. 98-99
Sprawozdania z podróży naukowych Krystyna Czajkowska Cecylia Gajkowska Janusz Lalewicz s. 100-106
Archiwum firmy "Gebethner i Wolff" w Bibliotece IBL Zofia Dernałowicz s. 106-109
Działalność informacyjna Instytutu Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" Ewa Welezińska s. 110-113
Z działalności Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego UMCS w Lublinie Władysław Kucharski s. 113-122
"Teoretyczne i metodologiczne problemy empirycznych badań czytelnika", Janusz Ankudowicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Opowiadanie edytorskie a proces komunikacji literackiej", Bogusław Bednarek, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Alicja Szałagan Bogusław Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 123
"Uwagi o polskich terminach socjolingwistycznych", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 125
"Literatura-komunikacja-publiczność", Krzysztof Dmitruk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 125
">>Klerkowie<< i >>eksperci<<", Janusz Goćkowski, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 127
"O nowy model monografii literackiej. (Z metodologii Konstantego Troczyńskiego)", Krzysztof Krasuski, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Dzieło sztuki i wzory moralne. Związki-opozycje-przymierze", Alicja Kuczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Zofia Kuczyńska (aut. dzieła rec.) s. 129
"Sztuka a fotografia. Przyczynek do rozważań o dziele sztuki w dobie technicznej reprodukcji", Ewa Kuryluk, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Ewa Kuryluk (aut. dzieła rec.) s. 129
"Społeczny kontekst faktu literackiego i funkcje literatury", Janusz Lalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 131
"Ideologia kultury", Sławomir Magala, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 131
"Gramatyki tekstowe a proces twórczy", Katarzyna Rosner, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 133
"Dialektyka istnienia tradycji literackiej", Ryszard Różanowski, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Próba teorii eseju na tle historycznym", Irena Sikora-Jokiel, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Irena Sikora-Jokiel (aut. dzieła rec.) s. 135
"Dziedzictwo i teraźniejszość", Alina Siomkajło, Stanisław Czerniak, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Czerniak (aut. dzieła rec.) Alina Siomkajło (aut. dzieła rec.) s. 135
"Autor i autorstwo w edytorstwie współczesnym", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Odpowiedzialność uczonych za wyniki badań", Jan Waszkiewicz, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Waszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 137
"Mickiewiczowska wizja morza", Józef Bachórz, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 139
"O rodowodzie polskiej przekory", Claude Backvis, "Twórczość" nr 12 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 139
"U progu dojrzałości. O poetyckim debiucie Mariana Czuchnowskiego", Aleksander Chłopek, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Aleksander Chłopek (aut. dzieła rec.) s. 141
"Związki literackie Marii Konopnickiej z północną Polską", Kazimierz Chruściński, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Kazimierz Chruściński (aut. dzieła rec.) s. 141
"Z działalności Aleksandra Fredry w Wydziale stanowym (1835-1842)", Krystyna Czajkowska, "Rocznik Tow. Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Halina Gacowa Krystyna Czajkowska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Z problemów poetyki snu. W kontekście menippejsko-karnawałowej interpretacji >>Operetki<<", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 143
"Z dziejów wielkopolskiej prozy tendencyjnej", Jan Data, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 145
"Technologie i mitologie Harasymowiczowskiej poezji. Uwagi w związku z wierszem >>Patron niedźwiedzi<<", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 145
"Książki o Mickiewiczu opublikowane w roku 1975", Maria Dernałowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Groteska w twórczości Aleksandra Fredry", Stanisław Frybes, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 147
"Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazowej", Łucja Ginkowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 149
"Uwagi o książce Aleksandra Fredry >>Trzy po trzy<<", Konrad Górski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 149
"O >>Czartaku<< E.Zegadłowicza", Urszula Gumuła, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Urszula Gumuła (aut. dzieła rec.) s. 151
"Utopia w literaturze polskiego Oświecenia", Sante Graciotti, "Wiek Oświecenia", T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 151
"Joachim Litawor Chreptowicz. Z dziejów literackiej kultury Szczors i Pawłowa", Andrzej K. Guzek, "Wiek Oświecenia" T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Andrzej K. Guzek (aut. dzieła rec.) s. 153
"Genotyp literackiej postaci pedagoga", Bolesław Hadaczek, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Bolesław Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 153
"Nieznajoma z podróży. O >>jednej scenie<< A.Fredry pt. >>Świeczka zgasła<<", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 155
"Romantyzm i historia", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 155
"Reymont przy biurku. Z zagadnień warsztatu pisarskiego", Tomasz Jodełka-Burzecki, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Tomasz Jodełka-Burzecki (aut. dzieła rec.) s. 157
"Treny czy lamentacje. Edycje i problematyka autorstwa znanego antytargowickiego paszkwilu", Roman Kaleta, "Wiek Oświecenia" T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 157
"Współczesny sen o raju", Marek Karłaszewski, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Marek Karłaszewski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Fabuły marynistyczne dwudziestolecia międzywojennego", Ryszard Karwacki, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Barbara Marzęcka Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 159
"Czasopisma awangardy. Cz.1: 1919-1931", Tadeusz Kłak, Wrocław 1978 : [recenzja] Krystyna Sierocka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 161
"Reporter róż. Studia i szkice literackie", Tadeusz Kłak, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 161
"Domek i świat", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 163
"Kronika życia i twórczości Mickiewicza. 1850-1855", Ksenia Kostenicz, Red. S. Pigoń, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 163
"Poezja polityczna Stanisława Wodzickiego", Leon Kowalewski, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Leon Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Powieść popularna w koncepcji Marca Angenot", Barbara Labuda, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Barbara Labuda (aut. dzieła rec.) s. 165
"Fakty, hipotezy, domysły. W związku z artykułem Czesława Zgorzelskiego", Siemion Łanda, Tłum. J.Sidorska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 167
"Żarnowiec-tradycja i teraźniejszość", Zdzisław Łopatkiewicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Zdzisław Łopatkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 167
">>Wielki człowiek do małych interesów<<. Struktura i problemy", Wojciech Natanson, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 169
"Świat jeszcze istnieje", Tadeusz Nyczek, "Twórczość" nr 12 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 169
"Iryzujące aluzje", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 171
"To jest klasycyzm", Ryszard Przybylski, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Fredro-teatr-literatura", Barbara Pszoniak-Lasocka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Barbara Pszoniak-Lasocka (aut. dzieła rec.) s. 173
"Winiety z Mickiewiczowskiego debiutu", Mieczysław Rokosz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Mieczysław Rokosz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Marynistyka Aliny i Czesława Centkiewiczów", Gertruda Skotnicka, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Gertruda Skotnicka (aut. dzieła rec.) s. 175
"Motywy rycersko-żołnierskie w twórczości Aleksandra Fredry", Halina Stankowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Polski western-próba poetyki. (Na przykładzie twórczości Wiesława Wernica)", Tomasz Stępień, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 177
"Kompozycja opowiadań Gabrieli Zapolskiej", Andrzej Szubert, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Szubert (aut. dzieła rec.) s. 177
">>Błok-notes<< Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Czytanie Norwida. Próby", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 179
"Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie", Red. B.Galster, J.Kamionka-Straszakowa, K.Sierocka, B.Stachiejew, Wrocław 1978 : [recenzja] Krystyna Sierocka s. 181
"Morskie nowele batalistyczne lat 1918-1939", Krystyna Turo, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Krystyna Turo (aut. dzieła rec.) s. 183
"O Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie na nowo", Zofia Wolska-Grodecka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Wolska-Grodecka (aut. dzieła rec.) s. 183
"Charakterystyki-Wspomnienia-Bibliografia", Kazimierz Wyka, Praca zbiorowa pod red. H.Markiewicz i A.Fiuta, Kraków 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 185
"Maria Dąbrowska-krytyk Conrada", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 185
">>Mazur kajdaniarski<< Ludwika Wyrańskiego", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1978 : [recenzja] Krystyna Sierocka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Ciemność. Mickiewiczowski przekład >>Darkness<< Byrona", Krzysztof A. Zakrzewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof A. Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Sarbiewski jako krytyk Todorova", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 189
"Jan Potocki w oczach żony: nie dokończony szkic biograficzny", Maria E. Żółtowska, "Wiek Oświecenia" T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Maria E. Żółtowska (aut. dzieła rec.) s. 189
"Spis tytułów prasy polskiej 1865-1918", Oprac. A.Garlicka, PAN IBL. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w., Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Prussak s. 191
"Z problematyki badań nad społecznym obiegiem książki", Janusz Ankudowicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 191
">>Anna Karenina<< - opowiadania i fakty (Adaptacja a powieść)", Zygmunt Barczyk, "Prace historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zygmunt Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Szkolna kultura literacka w okresie zaborów. Rozważania źródłoznawcze", Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 193
"Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowy XIX w.", Janusz Kostecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Czytelnictwo czasopism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w.", Janusz Kostecki, Zofia Byczkowska,"Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Zofia Byczkowska (aut. dzieła rec.) Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Film i rzeczywistość albo sztuka-technika-reprodukcja-film. (Rozdział z historii teorii filmowych)", Aleksander Kwiatkowski, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksander Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"O języku filmu i ekspresji filmowej", Piotr Lis, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Piotr Lis (aut. dzieła rec.) s. 197
"Badania nad komunikacją literacką z perspektywy dydaktyki", Jan Polakowski, Zenon Uryga, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Polakowski (aut. dzieła rec.) Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 199
"Rola zakładu przemysłowego w kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturowych młodzieży pracującej", Stanisław Siekierski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 199