Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Biuletyn Polonistyczny
1961, Tom 4, Numer 11

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plan badań naukowych Instytutu Badań Literackich na rok 1961. s. 5-12
Jubileusz 50-Iecia twórczości M. Dąbrowskiej : prace przygotowawcze Instytutu Badań Literackich. s. 12-13
Czasopisma polskie z lat 1851-1918 w zbiorach Biblioteki IBL. s. 14-32
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego. s. 33-41
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 41-50
Katedra Literatury Polskiej UMK w Toruniu s. 51-59
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. s. 59-63
Katedra Historii Literatury Polskiej i Katedra Metodyki Języka Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 63-66
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 66-72
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 72-74
Zeszyty Naukowe uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych w zakresie filologii polskiej. s. 74-84
Studenckie koła naukowe polonistów. s. 84-95
Teatrologia Eugeniusz Szwankowski s. 97-99
Działalność Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych. s. 100-103
Prace naukowe pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. s. 103-104
Sprawozdanie z działalności Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie w okresie od 1 czerwca 1960 r. do 15 kwietnia 1961 r. s. 104-106
Komunikat Biblioteki Narodowej. s. 106-108
Wydawnictwa z zakresu literaturoznawstwa i nauk pomocniczych. s. 109-128