Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Biuletyn Polonistyczny
1963, Tom 6, Numer 16

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pracownia Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN. s. 5-10
Konferencja międzynarodowa poświęcona literaturze porównawczej w Budapeszcie. s. 10-14
Produkcja wydawnicza IBL w r. 1962. s. 14-18
Podróże naukowe Alodia Kawecka-Gryczowa Wacław Kubacki s. 18-21
Kronika naukowa IBL. s. 22-30
Wspomnienia pośmiertne. s. 30-33
Katedra Hist. Liter. Pol. Uniwersytetu Warszawskiego. s. 34-49
Katedra Hist. Liter. Pol. Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 49-58
Katedra Hist. Liter. Pol. Uniwersytetu Poznańskiego. s. 58-63
Sekcja Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. s. 63-69
Rozprawy doktorskie (streszczenia autoreferatów). s. 70-89
Polonistyka za granicą (Anglia, Czechosłowacja,Francja). s. 90-104
Z prac muzykologicznych. s. 104-106
Mickiewicz - Blätter. s. 106-107
Komunikat redakcji "Pamiętnika Literackiego" . s. 107-108
Od redakcji "Biuletynu Polonistycznego". s. 108-109