Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Biuletyn Polonistyczny
1962, Tom 5, Numer 15

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac nad podręcznikiem akademickim historii literatury polskiej. s. 5-14
Z prac poświeconych V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. s. 14-17
Materiały do systematyki bajki literackiej. s. 17
Prace nad ewidencją staropolskich literariów rękopiśmiennych. s. 18-22
Plan wydawniczy Instytutu Badań Literackich na r. 1963. s. 23-25
Z najnowszych wydawnictw Instytutu Badań Literackich. s. 25-29
Sprawozdanie z pobytu stypendialnego w Paryżu (21.XI.1961-21.VI.62). Stefan Treugutt s. 29-34
Sprawozdanie z podróży naukowej do USRR (9.X.1962-21.X.1962). Feliksa Lichodziejewska s. 34-35
Zebrania naukowe w Instytucie Badań Literackich. s. 36
Księga Jubileuszowa poświęcona 50-leciu twórczości M. Dąbrowskiej. s. 36-37
Archiwum Naukowe Biblioteki Instytutu Badań Literackich : gromadzenie rozpraw doktorskich w zakresie historii literatury polskiej. s. 37-38
Obcojęzyczne czasopisma slawistyczne z lat 1945-1961 w Bibliotece IBL Maria Staszewska s. 38-44
Rozprawy doktorskie : streszczenia autoreferatów. s. 45-58
O. Kolberg i nasza folklorystyka Julian Krzyżanowski s. 59-62
Badania nad piśmiennictwem śląskim prowadzone w Naukowym Ośrodku Opolskim. Dorota Badura-Simonides s. 62-67
Prace z pogranicza polonistyki pracowników Katedry Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 67-69
Językoznawstwo słowiańskie w Polsce Stanisław Urbańczyk s. 70-72
Polonistyka za granicą. s. 73-92
Z prac Instytutu Historii PAN. s. 93-98
"Biuletyn Archiwum PAN" nr 5. s. 98-99
Sprostowania. s. 99
Indeks. s. 101-105