Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 110
Biuletyn Polonistyczny
1987, Tom 30, Numer 2 (104)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-20
Staropolszczyzna. s. 21-41
Oświecenie. s. 42-52
Romantyzm. s. 53-72
Teoria literatury. s. 151-163
Metodyka nauczania. s. 166-170
"Folklorystyczne pieśni bohaterskie okresu II wojny światowej", Jan Adamowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Upadek humanizmu", Jerzy Adamski, Warszawa 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Tadeusz Sinko (1877-1966). Badacz i wydawca Kochanowskiego", Józef Budzyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Katarzyna Mroczek Józef Budzyński (aut. dzieła rec.) s. 174
"Chrześcijański pesymizm Mariana Zdziechowskiego", Irena Burzacka, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 176
"Franciszek Wężyk, Stanisław Starzyński: dwugłos poetycki", Barbara Czwórnóg-Jadczak, "Ze Skarbca Kultury", z.43 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Czwórnóg-Jadczak (aut. dzieła rec.) s. 178
"Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w.", Danuta Danek, "Ruch Literacki" nr 3 (1986) : [recenzja] Halina Gacowa Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego. Próba uważnej lektury", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym", Jacques Derrida, Tłum. W.Krzemień,"Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) s. 182
"Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych", Jacques Derrida, (Tłum. M.Adamczyk), "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) s. 182
"Ruiny pamięci: fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe", Eugenio Donato, Tłum. D.Gostyńska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Eugenio Donato (aut. dzieła rec.) s. 184
">>Anegdota o istnieniu<<. Wokół liryków Haliny Poświatowskiej", Bogumiła Dumowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogumiła Dumowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Nad lirykami Wespazjana Kochowskiego", Maria Eustachiewicz, Wiesław Majewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Emigracyjna działalność Agatona Gillera po Powstaniu Styczniowym", Halina Florkowska-Frančič, Wrocław 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Halina Florkowska-Frančič (aut. dzieła rec.) s. 188
"Poezja łacińska w Polsce doby Oświecenia", Maria Garbaczowa, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Maria Garbaczowa (aut. dzieła rec.) s. 188
"Trzy listy do Teatru Dramatycznego w Warszawie", Witold Gombrowicz, Oprac. K.Puzyna, "Dialog" nr 5 Zofia Szczygielska Witold Gombrowicz (aut. dzieła rec.) s. 190
"Mickiewicz - Towiański", Konrad Górski, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Mit powstańca w poezji polskiej I wojny światowej", Maria Grzędzielska, Krzysztof Stępniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 192
"Listy do Wacława Borowego", Wilam Horzyca, Oprac. W.Dudzik, "Dialog" nr 3 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) s. 194
"Rożnica krytyczna", Barbara Johson, Tłum. M.Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Barbara Johson (aut. dzieła rec.) s. 196
"Materiały do życiorysu Dominika Magnuszewskiego", Roman Kaleta, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Marek Tobera Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 198
"Stanisław Jachowicz. Życie, twórczość i działalność", Izabela Kaniowska-Lewańska, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Izabela Kaniowska-Lewańska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskieg-Bruna, Rafała Wojaczka",Red. E.Kolbus, Łódź 1986 : [recenzja] Marek Tobera s. 200
"Uczeń i mistrz: J.S.Bandtkie - preceptor W.A.Maciejewskiego", Janusz Kapuścik, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Halina Gacowa Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 200
"Życie to kiepska literatura", Andrzej Tadeusz Kijowski, "Twórczość" z.9 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Tadeusz Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Awangarda-sztuka nowa i antysztuka", Ryszard W. Kluszczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Alicja Szałagan Ryszard W. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 204
"Polski Leonidas. Rzecz o legendzie historycznej i literackiej Józefa Sowińskiego", Czesław Kłak, Warszawa 1986 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Publicystyka literacka Lecha Piwowara", Tadeusz Kłak, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Proza stylizowana w krytyce młodopolskiej", Krzysztof Kłosiński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 208
"Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu. Mickiewicz-Słowacki-Zaleski", Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673-1699", Edmund Kotarski, Wrocław 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 210
">>Maria<< Malczewskiego jako romantyczna poezja nocy", Halina Krukowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Naturalizm jako zjawisko ponadnarodowe", Janina Kulczycka-Saloni,"Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 212
"Hermeneutyka, semiotyka i dekonstrukcjonizm", Vincent Leicht B., Tłum. G.Borkowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Vincent Leitch B. (aut. dzieła rec.) s. 214
"Pisarstwo wsi i ziemi. Szkice i eseje", Stefan Lichański, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stefan Lichański (aut. dzieła rec.) s. 216
"Literatura Polski Ludowej. Oceny i prognozy. Materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985", Układ tekstów i wstęp: J.Adamski, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 216
"O wartościach uniwersalnych >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Literatura i styl życia. Szkice, wspomnienia, rozmowy", Alfred Łaszowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Alfred Łaszowski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Problem psychiki narodu w świadomości polskich modernistów", Eugenia Łoch [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 220
"Skamandryckie wiersze o Mickiewicz-wyraz kultu prywatnego", Jacek Łukasiewicz, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 222
"Teatry poznańskie w latach panowania króla Stanisława Augusta", Jarosław Maciejewski, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Kościół i katolicyzm na łamach >>Przeglądu Narodowego<<", Jacek M.Majchrowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek M. Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 224
">>Balladyna<< jako odzew na >>Pana Tadeusza<<", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Nowa redakcja >>Ogólników<< Cypriana Norwida", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Mała muza od Reja do Leca. Antologia epigramatyki polskiej", Wybór i oprac. A.Siomkajło, Warszawa 1986 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 226
"Autobiografia jako od-twarzanie", Paul de Man, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Paul de Man (aut. dzieła rec.) s. 228
"Obszary teatru", Stanisław Marczak-Oborski, Wrocław 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Literatura pozytywizmu. Dzieje Literatury Polskiej. Synteza unowersytecka", Henryk Markiewicz, Red. J.Ziomek, PAN IBL, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
"O pisarstwie krytycznym Stanisława Brzozowskiego", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Ewa Głębicka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 232
"Wczesna krytyka literacka Stanisława Brzozowskiego", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 232
"Pozytywistyczna nowa ezopowa w kontekście literackim kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Listy Zofii Kossak do ks. dra Kazimierza Lutosławskiego", Danuta Mazanowska, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Danuta Mazanowska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Wokół powieści nowej. Eksperyment prozatorski A. Robbe-Grilleta a filozofia fenomenologiczna", Aleksander Milecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Alicja Szałagan Aleksander Milecki (aut. dzieła rec.) s. 236
"Krytyk jako żywiciel i pasożyt", Hillis J. Miller, Tłum. G.Borkowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Hillis J. Miller (aut. dzieła rec.) s. 238
"Przerwana pieśń. O funkcji podkreśleń w poezji Norwida", Zofia Mitosek, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Wyobraźnia kataklizmem zniewolenia. Z liryki patriotycznej Adama Asnyka", Zofia Mocarska [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zofia Mocarska (aut. dzieła rec.) s. 240
"W kręgu Berenta", Hanna Muszyńska-Hoffmanowa, Łódź 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Hanna Muszyńska-Hoffmanowa (aut. dzieła rec.) s. 242
"Oszukani przez historię. O prozie Tadeusza Konwickiego", Anna Nasalska [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Anna Nasalska (aut. dzieła rec.) s. 242
">>Poezja<< i >>proza<< w świadomości literackiej romantyzmu polistopadowego. Na marginesie >>Rysu dziejów piśmiennictwa polskiego<< Lesława Łukaszewicza", Elżbieta Nowicka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 244
"Elizy Orzeszkowej poglądy na sztuki plastyczne. Pogranicze estetyki i etyki", Wiesław Olkusz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Tematyka polska w poezji rosyjskiej okresu I wojny światowej", Jan Orłowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 248
">>Pan Tadeusz<< Adama Mickiewicza. Zarys dziejów wydawniczych w latach 1834-1984", Małgorzata Orzeł, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Marek Tobera Małgorzata Orzeł (aut. dzieła rec.) s. 248
"Glosa do dramatów Gombrowicza", András Pályj, Tłum. J.Snopek, "Dialog" nr 5 Zofia Szczygielska András Pályj (aut. dzieła rec.) s. 250
">>Homo militans<< i >>homo faber<<. O nurcie heroicznym w literaturze polskiej lat 1907-1914", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 252
"Historyczne konteksty >>Żywych kamieni<< Wacława Berenta", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 252
"Listy. T.3. Grudzień 1927- październik 1933", Stanisława Przybyszewska, Gdańsk 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Stanisława Przybyszewska (aut. dzieła rec.) s. 254
"Życie teatralne Poznania. Cz.IV: 1875-1918", Józef Ratajczak, Poznań 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 254
"Życie teatralne Poznania. Cz.III: 1844-1875", Józef Ratajczak, Poznań 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 256
"Preteksty: szkice o współczesnej poezji polskiej", Julian Rogoziński, Wybór i wstęp: R.Matuszewski, Warszawa 1985 : [recenzja] Marek Tobera Julian Rogoziński (aut. dzieła rec.) s. 256
"Bojowniczki i pacyfistki. O nurcie kobiecym w poezji I Wojny światowej", Andrzej Romanowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Poezja żołnierska na Wschodzie - czy jej brak?", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Dorobek wydawniczy w zakresie literaturoznawstwa i historii Instytutu Słowianoznawstwa PAN", Jadwiga Russocka, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 260
"Pisma zebrane. T.1. Studia o literaturze współczesnej, t.2. Studia historyczne i teoretyczne, t.3. Publicystyka, t.4. Pomniejsze pisma krytyczne", Artur Sandauer, Warszawa 1985 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 260
"Wpływ dziewiętnastowiecznych pisarzy rosyjskich na literatów polskich", Franciszek Sielicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Dobrosława Świerczyńska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 262
"Mesjanizm polski w oczach Mariana Zdziechowskiego", Jan Skoczyński,"Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) s. 262
">>Lilla Weneda<< z >>ariostycznym uśmiechem<<", Janusz Skuczyński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 264
"Ideowo-artystyczne konstrukcje obrazowe Norwida na bazie lauru i korony cierniowej", Stefania Skwarczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Anna Bujnowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 264
"Walka o niepodległość słowa w poezji C.K.Norwida", Irena Sławińska [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Jean de Cartheny i polski przekład jego traktatu >>De quattuor novissimus<<", Jacek Sokolski, "Ze Skarbca Kultury”, z.41 (1986): [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 266
">>Straszliwe widzenie<< Piotra Pęgowskiego. Przyczynek do dziejów apokaliptyki staropolskiej", Jacek Sokolski, "Ze Skarbca Kultury”, z.41 (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 268
"Album Marii i Leona Papieskich", Barbara Sokołowska-Hurnowicz, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.21 (1986) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Barbara Sokołowska-Hurnowicz (aut. dzieła rec.) s. 268
"Wokół literatury 1905-1907", Krzysztof Stępniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 270
"Mickiewicz jako epistolograf", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Anna Bujnowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 270
"Tadeusz Nowak. Zarys twórczości", Roch Sulima, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 272
">>Cudzoziemka<< Marii Kuncewiczowej. Powstanie, dzieje wydawnicze, recepcja", Alicja Szałagan, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Alicja Szałagan (aut. dzieła rec.) s. 272
"Kolonizacja niemiecka w publicystyce i twórczości Bolesława Prusa", Janina Szcześniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Janina Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 274
"Społeczna sytuacja komunikacyjna lektury szkolnej (w świetle literatury przedmiotu i własnych badań)", Józef Szocki, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Szocki (aut. dzieła rec.) s. 274
">>Dziadów<< Adama Mickiewicza część III - misterium wskrzeszenia nadziei", Włodzimierz Szturc, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Anna Bujnowska Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) s. 276
">>My powstaniem i żyć będziem<<. Pierwiastki narodowe i patriotyczne w poezji Jerzego Żuławskiego", Jacek Szurek [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Szurek (aut. dzieła rec.) s. 276
"Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu - powieściopisarzu", Kornel Szymanowski, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) s. 278
"Literatura polska w ZSRR: zakres i kierunki badań", Jerzy Świdziński, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jerzy Świdziński (aut. dzieła rec.) s. 278
"Rozmowy z pisarzami", Zbigniew Taranienko, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Zbigniew Taranienko (aut. dzieła rec.) s. 280
"Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa", Jan Tomkowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 280
"Transgresje. T.IV: Maski. CZ.1-2", Red. M.Janion, S.Rosiek, S.Chwin, Gdańsk 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 282
"Język i doświadczenie. O przedmiocie i metodzie Ingardenowskiej filozofii literatury", Danuta Ulicka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 282
"Kilka uwag o listach poetyckich Aleksandra Fredry", Marian Ursel, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 284
"Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905)", Teresa Walas, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 286
"Jakub Górski i Benedykt Herbest - dwie koncepcje w XVI-wiecznej teorii retorycznej", Anna Werpachowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Werpachowska (aut. dzieła rec.) s. 288
"Wasyl Stefanyk wobec Młodej Polski", Elżbieta Wiśniewska, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 288
"Literatura romantyzmu. Dzieje literatury polskiej. Synteza uniwersytecka", Alina Witkowska, Red. J. Ziomek, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 290
"Maska Konrada i Króla-Ducha. W kręgu mitów niepodległościowych", Włodzimierz Wójcik [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 292
"Esej - zarys teorii gatunku", Tomasz Wroczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Alicja Szałagan Tomasz Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 294
"Adama Skwarczyńskiego walka o ideologię", Marian Zaczyński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Marian Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 294
"Pieśń w >>Warszawiance<< Wyspiańskiego", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 296
"Kolejność ważności", Jan Zieliński, "Twórczość" nr 8 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 298