Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Biuletyn Polonistyczny
1973, Tom 16, Numer 49

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Z historii IBL Stefan Żółkiewski s. 15-24
Badania nad literaturą staropolską w Instytucie Badań Literackich PAN 1948-1973 Teresa Michałowska s. 25-42
Romantyzm : zarys problematyki i organizacja badań Alina Witkowska s. 43-53
Dorobek instytutu badań literackich w zakresie wiedzy o kulturze literackiej, socjologii literatury i historii życia literackiego Stefan Żółkiewski s. 81-97
Pracownia poetyki historycznej Michał Głowiński s. 99-108
Zagadnienia stylu i stylistyki w ćwierćwieczu prac IBL Maria Renata Mayenowa s. 119-133
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w. Franciszek Pepłowski s. 135-142
Pracownia Literatury Ludowej Helena Kapełuś s. 143-151
Prace bibliograficzne i dokumentacyjne w Instytucie Badań Literackich PAN 1948-1973 Jadwiga Czachowska Władysław Korotaj s. 153-172