Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Biuletyn Polonistyczny
1959, Tom 2, Numer 6

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rękopisy z Archiwum Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN. s. 5-6
Nowy zbiór wycinków w Bibliotece Instytutu Badań Literackich. s. 6-8
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (luty 1958 r. - wrzesień 1959 r.) oraz do Włoch (czerwiec 1959 r.). Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 8-11
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (listopad 1958 r. - czerwiec 1959 r.). Maria Dernałowicz s. 11-13
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR Władysław Korotaj s. 13-14
Polskie zbiory oxfordzkie Zofia Florczak s. 14-15
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 17-18
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji (1959 r.) Maria Straszewska s. 18
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 19-20
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 20-24
Zespołowa Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. s. 24-29
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. s. 30
Katolicki Uniwersytet Lubelski Sekcja Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych. s. 31-34
Z prac nad J. U. Niemcewiczem. s. 35
Zeszyty naukowe uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych w zakresie filologii polskiej. s. 35-43
Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. Polskiej Akademii Nauk. s. 43-44
Prace z zakresu związków między orientalistyką a literaturą polską oraz prace z zakresu literaturoznawstwa ogólnego prowadzone w ośrodkach orientalistyki bliskowschodniej. s. 44-47
Prace z pogranicza polonistyki w Katedrze Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 48
Międzynarodowy Kongres Bajkoznawczy a najbliższe zadania folklorystyki polskiej. s. 49-50
Polskie biblioteki naukowe jako warsztat naukowy polonisty. s. 50-54
Pracownia Historii Literatury Niemieckiej : Instytut Języka i Literatury Niemieckiej Akademii Nauk, NRD. s. 55-57
Polonistyka za granicą: Węgry. s. 57-59
Polonistyka za granicą: uzupełnienia. s. 59-63
Nowe czasopismo slawistyczne "International Journal of Slavic linguistics and poetics". s. 63-64
Polonica w Japonii. s. 64-65
Mickiewicz - Blätter. s. 65