Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 98
Biuletyn Polonistyczny
1975, Tom 18, Numer 4 (58)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego Grzegorz Gazda s. 1-6
Polonistyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 24-28
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1975-1977). s. 29-31
Twórczość Witolda Gombrowicza Krzysztof Zaleski s. 32-33
Folklor lat wojny i okupacji Ryszard Wojciechowski s. 33-35
Kolokwium polsko-francuskie w 100-lecie urodzin Tadeusza Żeleńskiego (Boya) Maria Joczowa s. 36-39
Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (kadencja 1975-1977). s. 40-41
Z prac Pracowni literatury okresu Młodej Polski Hanna Filipkowska s. 41-43
Sprawozdania z podróży naukowych Feliksa Lichodziejewska Janusz Pelc Stefan Żółkiewski s. 43-45
Rękopisy literackie i pamiętniki z okresu II wojny w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego Maria Prosnak-Tyszkowa s. 46-48
Międzynarodowa konferencja naukowa w Berlinie z okazji 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem Zygmunt Ziątek s. 53-55
Z prac Komisji do Spraw Polonistyki w NRD Halina Rybicka s. 55-56
Powstanie i działalność zespołu polonistycznego na Węgrzech Csaba Gy. Kiss Elżbieta Cygielska-Guttman (tłum.) s. 57-60
Studia o literaturze polskiej oublikowane na Ukrainie w roku 1973 Anna Grygo (tłum.) s. 62-63
Zapowiedzi wydawnicze. s. 64-68
"Tak zwany wiersz emocyjny wśród innych metod kształtowania wiersza", Adam Kulawik, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 69
"Kolor i słowo", Erazm Kuźma, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 69
"Gatunek staropolski-obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 71
"Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga", praca zbiorowa pod red. C. Pollaka, Wrocław 1975 : [recenzja] Marian Płachecki s. 71
"Przyczynek do opisu współczesnej wersyfikacji polskiej", Lucylla Pszczołowska, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 73
">>Gramatyka poezji?<<", Henryk Pustkowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 73
"Teoria stylu w traktatach retorycznych XVII wieku w Polsce. Przegląd ważniejszych zagadnień", Zbigniew Rynduch, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 75
"Przeszłość i teraźniejszość sztuki poetyckiej", Grażyna Szymczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 75
"Strategia narratora i odbiorcy w powieści ekspresjonistycznej", Seweryna Wysłouch, "Twórczość" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 77
"Perspektywy genologii w poznawaniu poezji współczesnej", Czesław Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 77
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Drobiazgi z krytyki tekstu", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 79
"Obrachunki arytmetyczne z romantyzmem", Józef Bachórz, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 79
"Proszę pokazać język", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 81
"Słowo-perswazja-kultura masowa", Stanisław Barańczak, "Twórczość" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 81
"Z Mickiewiczem w Ferrarze: w domu i u grobu Ariosta. (W pięćdziesiątą rocznicę urodzin twórcy >>Orlanda Szalonego<<)", Bronisław Biliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 83
"Powojenna twórczość Władysława Kowalskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 83
"Wiedza o literaturze na użytek szkoły", Stanisław Burkot, Bolesław Faron, Zenon Uryga, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 85
"Czas historyczny w powieściach A. Kuśniewicza i P. Wojciechowskiego", Bogdan Chełstowski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Bogdan Chełstowski (aut. dzieła rec.) s. 85
"Parnicki. W labiryncie historii", Antoni Chojnacki, Warszawa 1975 : [recenzja] Irena Zasłona Antoni Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 87
"Kryteria oceny prozy pamiętnikarskiej", Andrzej Cieński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 87
"Nowe w nowej poezji", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 89
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Różewicz, czyli walka z aniołem", Małgorzata Dziewulska, "Dialog" nr 3 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Małgorzata Dziewulska (aut. dzieła rec.) s. 89
"Osobowość i kultura w języku krytycznym Stefana Kołaczkowskiego", Bolesław Faron, "Ruch Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 91
"Do genezy >>Małej Improwizacji<<", Mieczysław Giergielewicz, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 91
"O wierszach Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 93
"Przyboś: najwięcej słów", Michał Głowiński, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 93
"Cyganeria Warszawska", Antoni Gromadzki, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Antoni Gromadzki (aut. dzieła rec.) s. 95
    Zacytuj
  • Udostępnij
"O przystosowaniu formuły poetyckiej", Czesław Hernas, "Literatura Ludowa" nr 3 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 95
"Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa", Milica Jakóbiec-Semkowowa, Warszawa-Wrocław 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Milica Jakóbiec-Semkowowa (aut. dzieła rec.) s. 97
"Polska proza cywilna", Maria Janion, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 97
">>Wojna<< i >>Miłość<< Jarosława Marka Rymkiewicza", Maria Janion, "Dialog" nr 6 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 99
"Powieści Kruczkowskiego w ogniu polemik literackich lat trzydziestych", Jadwiga Kaczyńska, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Jadwiga Kaczyńska (aut. dzieła rec.) s. 99
"Artur Glisczyński. Pieśniarz fabrycznej Łodzi", Helena Karwacka, Łódź 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 101
"Łódź w oczach pozytywistki. >>Wśród kąkolu<< Walerii Marrené-Morzkowskiej-pierwsza powieść o fabrycznym mieście", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 101
"Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej. 1795-1822", wyd. z rękopisu i oprac. J. Starnawski, Juliusz Kleiner, Kraków 1975 : [recenzja] Irena Zasłona Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 103
"Pod czapką frygijską", Stefan Klonowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stefan Klonowski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Wstęp do estetyki Reymonta", Barbara Kocówna, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Irena Zasłona Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 105
"Powieść o pracy", Michał Komar, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 105
"Dzieje Genezypa Kapena", Ewa Kondyjowska-Szuwalska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Kondyjowska-Szuwalska (aut. dzieła rec.) s. 107
"Conrad i jego >>polskie co do kobiet złudzenia<<. Wokół tajemnicy marsylskiej Conrada", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 107
"Powstania polskie w poezji angielskiej XIX wieku", Wanda Krajewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Wanda Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 109
"Ewolucja poezji", Mieczysław Kucner, Łódź 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Kucner (aut. dzieła rec.) s. 109
"Nauka o literaturze a polonistyczna dydaktyka uniwersytecka", Janina Kulczycka-Saloni, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 111
"Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831-1863", Red. M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz, "Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku" Seria 3, t. 1, Kraków 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 111
"Bohater powieści obyczajowej lat 1815-1830. (Próba zarysowania problematyki)", Joanna Łuczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Joanna Łuczyńska (aut. dzieła rec.) s. 113
"Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii (na przykładzie >>Dwóch końców świata<< Antoniego Słonimskiego)", Bogdan Mazan, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 113
"Problematyka serbołużycka w publicystyce i twórczości powieściowej Józefa Ignacego Kraszewskiego", Irena Piechowiak, "Ruch Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Irena Piechowiak (aut. dzieła rec.) s. 115
"Teoria poetycka Jana Brzękowskiego", Andrzej Płauszewski, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Płauszewski (aut. dzieła rec.) s. 115
">>Prace Polonistyczne<< S.XXXI (1975) : materiały" : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 117
"Uwagi do poetyki nastrojowego symbolizmu", Jan Prokop, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 117
"O konstrukcji temporalnej >>Kordiana<<", Włodzimierz Próchnicki, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Włodzimierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 119
"Bruno Kiciński i jego przyszli współpracownicy", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 119
"Brzozowski i Meredith", Cezary Rowiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 121
"Podróż zagraniczna Bolesława Prusa w roku 1895", Jadwiga Rudnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 121
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (1)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 3 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (2)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 4 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (3)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 5 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 125
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (4)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 6 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 125
"Księga listów", Bruno Schulz, Kraków 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Bruno Schulz (aut. dzieła rec.) s. 127
">>Podróż<< i >>Disneyland<< Stanisława Dygata", Zdzisław Skwarczyński, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 127
"Dokument i literatura", Roch Sulima, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 129
"Zagadka angielskiego przekładu >>Trzech Budrysów<<", Dobrosława Świerczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 131
"Humorystyczna i satyryczna onomastyka w utworach Bolesława Prusa", Jan Tyborczyk, "Ruch Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Tyborczyk (aut. dzieła rec.) s. 131
"Analogie, różnice czy antymonie. Z powodu pewnych >>kategorii<< współczesnego literaturoznawstwa", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 133
"Z dziejów osiemnastowiecznej walki o język polski", Wacław Walecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 133
"Instytucje młodej literatury. (Kilka uwag o ruchu wydawniczym młodych 1956-1970)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 135
"Dziwna historia awangardy", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 6 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 135
"Dziwna historia awangardy (dokończenie)", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 137
"Recepcja twórczości M.K. Sarbiewskiego w polskim Oświeceniu", Gertruda Wichary, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Gertruda Wichary (aut. dzieła rec.) s. 137
"Studia nad twórczością Mikołaja Reya", Tadeusz Witczak, Warszawa 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 139
"Mickiewicz. Słowo i czyn", Alina Witkowska, Warszawa 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Tomasz Ujazdowski, wydawca >>Tandeciarza<<", Barbara Wolska, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 141
"Problem zamiennika gatunkowego w pisarstwie Różewicza", Kazimierz Wyka, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 141
"Z listów Jana Lechonia do Anny Jackowskiej", Oprac. R. Loth, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Roman Loth s. 143
">>Bez dogmatu<< w opiniach amerykańskich krytyków literackich", Walter M. Żebrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Walter M. Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Miejsce badań nad folklorem literackim", Czesław Hernas, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 145
"Studia Jana Karłowicza nad polskimi podaniami ludowymi", Halina Kowalewska, "Literatura Ludowa" nr 2 (1975) : [recenzja] Irena Zasłona Halina Kowalewska (aut. dzieła rec.) s. 145
"Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi", Kazimierz Władysław Wójcicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Kazimierz Władysław Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 147
"Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony", Paweł Beylin, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Paweł Beylin (aut. dzieła rec.) s. 147
"Dziennikarze warszawscy. Szkice z XIX wieku", Alina Słomkowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 149
"Nabytki działu rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 1972 r.", "Ze Skarbca Kultury. Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", pod red. J. Szczepańca, Wanda Sonnak, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wanda Sonnak (aut. dzieła rec.) s. 149
"Teatr w sporze o romantyzm", Jerzy Zegalski, "Dialog" nr 3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Jerzy Zegalski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Rozwój koncepcji teatru ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym", Józef Zięba, "Literatura Ludowa" nr 2 (1975) : [recenzja] Irena Zasłona Józef Zięba (aut. dzieła rec.) s. 151