Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Biuletyn Polonistyczny
1961, Tom 4, Numer 13

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U kresu prac nad tomem I "Bibliografii Literatury Polskiej". Tadeusz Witczak s. 5-7
Polska Bibliografia Literacka. s. 8-11
Z prac nad podręcznikiem akademickim historii literatury polskiej : dyskusja nad koncepcją okresu Młodej Polski : 1.XII.1961 r. s. 11-14
Konferencja tekstologiczna : Warszawa, 18-20.IX 1961 r. Zbigniew Goliński s. 14-16
Wrocławska konferencja naukowa poświęcona twórczości Ignacego Krasickiego i literaturze okresu Oświecenia. s. 16-18
Produkcja wydawnicza IBL w r. 1961. s. 18-22
Z najnowszych wydawnictw Instytutu Badań Literackich. s. 22-25
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 26-40
Katedry Historii Literatury Polskiej UMCS w Lublinie. s. 40-42
Prace doktorskie w zakresie polonistyki : wykaz uzupełniający. s. 43-44
Wykaz odbytych promocji doktorskich w okresie 1.I.1960 do października 1961 r. s. 45-48
Streszczenia autoreferatów. s. 48-63
Poszukiwania w bibliotekach Budapesztu. Alodia Kawecka-Gryczowa s. 64-67
Poszukiwania naukowe we Włoszech na jesieni roku 1961 Juliusz Nowak-Dłużewski s. 67-70
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji i Szwajcarii : 8 maja - 20 czerwca 1961 r. Eugeniusz Sawrymowicz s. 70-71
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji : stypendium ’’École Pratique des Hautes Études” w okresie od 1.X do 31.XI.1961 r. Tadeusz Sivert s. 71-72
Sprawozdanie z podróży naukowej do Moskwy i Leningradu : 14.XI - 14.XII.1961 r. Samuel Fiszman s. 72-74
Z prac Komitetu Nauk o Literaturze PAN. s. 75-77
V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii : prace przygotowawcze. s. 77-78
Prace nad projektem reformy programu polonistyki uniwersyteckiej Janusz Sławiński s. 78-79
Z prac Juliusza W. Gomulickiego. s. 79-81
Nabytki Muzeum Mickiewicza w Warszawie : archiwalia Józefa Korzeniowskiego i jego rodziny. Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 81-82
Mickiewicz - Blätter. s. 82-83
Maria Konopnicka we Włoszech. s. 83
Biuletyn Naukowy Wydziału Dziennikarskiego UW. s. 84
Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. s. 84-85
Studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców na Uniwersytecie Warszawskim. s. 85-89
Kurs Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów 1962 r. s. 89-90
Wojciech Górny (1932-1961) s. 90-92
Sprostowanie. s. 92
Skorowidz tematyczny "Biuletynu Polonistycznego" za lata 1958-1961. s. 93-97