Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 93
Biuletyn Polonistyczny
1975, Tom 18, Numer 2 (56)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 1-4
Staropolszczyzna. s. 16-29
Oświecenie. s. 30-37
Romantyzm. s. 38-57
Pozytywizm - Młoda Polska. s. 58-79
Literatura współczesna. s. 80-118
Metodyka nauczania. s. 133-135
Indeks autorów. s. 136-153
Skróty nazw placówek naukowych. s. 153-154
Wykaz instytucji i osób, od których otrzymano ankiety. s. 155-160
"Arcydzieło i stereotyp. (Z zagadnień wartościowania)", Aleksander Bereza, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Aleksander Bereza (aut. dzieła rec.) s. 162
"Stereotypowe elementy struktury monologu wewnętrznego w świetle komunikacji literackiej", Bolesław Chamot, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Bolesław Chamot (aut. dzieła rec.) s. 162
"Zagadnienie określeń i wyznaczników literackich. Próba ujęcia", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z.6 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Delimitacja tekstu literackiego", Teresa Dobrzyńska, Wrocław 1974 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 163
"Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Szablon metaforyki nagłówków w prasie sportowej", Jan Miodek, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Miodek (aut. dzieła rec.) s. 164
"Narrator w opowiadaniach Gabrieli Zapolskiej", Andrzej Szubert, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Szubert (aut. dzieła rec.) s. 165
"Wokół >>wypowiedzi<<", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 165
">>Stereotyp<<- pole terminologiczne", Hanna Walińska, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 166
"O stylizacji językowej w literaturze", Aleksander Wilkoń, "Ruch Literacki" z.6 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 166
"Szablon stylistyczno-językowy w polskiej literaturze fantastyczno-naukowej", Janusz Anusiewicz, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Janusz Anusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 167
"Badania nad krytyką literacką" Pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 167
"Poetycka zasada geografii Gałczyńskiego", Małgorzata Baranowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Małgorzata Baranowska Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 168
"Gombrowicz a ethos szlachecki", Jan błoński, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 168
"Bolesław Prus. Materiały", Red. nauk. E. Pieścikowski, Wrocław 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 169
"Władysław Ordon (Szanser) i Mikołaj Niekrasow. (W sześćdziesięciolecie śmierci Ordona)", Andrzej Cesarz, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Cesarz (aut. dzieła rec.) s. 169
"Prolegomena do powieści Choromańskiego", Ryszard Chodźko, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Ryszard Chodźko (aut. dzieła rec.) s. 170
"Józef Czechowicz jako katastrofista", Andrzej Chudzik, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Andrzej Chudzik (aut. dzieła rec.) s. 170
"Literackie zainteresowania konspiratorów polskich z lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku", Władimir A. Djakow, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Władimir A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 171
"Teoria podboju w >>Lilli Wenedzie<<", Małgorzata Filek, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t. XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 171
"Kultura audiowizualna a rozumienie literatury", Maryla Hopfinger, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Maryla Hopfinger Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 172
"Obraz idealnej miłości w >>Lalce<< Bolesława Prusa, Mieczysław Inglot, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 172
"Wybór Baczyńskiego", Jerzy Jarzębski, "Twórczość" nr 10 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Z problemów pisarstwa ludowego w kulturze literackiej 20-lecia międzywojennego", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Poetyka surrealizmu. Cz. II", Stanisław Jaworski, "Ruch Literacki" z.5 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Z dziejów polskiej pieśni powstańczej XIX wieku. Folklor powstania styczniowego", Dora B. Kacnelson, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dora B. Kacnelson (aut. dzieła rec.) s. 174
"Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu", Janina Kamionka-Straszakowa, Warszawa 1974 : [recenzja] Janina Kamionka-Straszakowa Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 175
"Spór o metodę", Kazimierz Koźniewski, "Twórczość" nr 1 (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Koźniewski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Ofelia Stanisława Wyspiańskiego", Grażyna Królikiewicz, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Andrzeja Morsztyna sonet >>Do trupa<<", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli. Studia", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 177
"Franko i Prus- próba zbliżenia", Mikołaj Kuplowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Mikołaj Kuplowski (aut. dzieła rec.) s. 177
"Aleksander Fredro w kampanii 1812 roku. (Materiały do kalendarium)", Władysław Leśniak, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Władysław Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 178
"Listy Józefa i Ignacego Komorowskich do Marii Trębickiej", Oprac. M. Grzędzielska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 178
"Florenckie poematy Słowackiego. >>Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle<<, >>Ojciec zadżumionych<<, >>W Szwajcarii<<, >>Wacław<<", Jarosław Maciejewski, Wrocław 1974: [recenzja] Marek Gumkowski Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Obrazki Syberii<< Ludwika Niemojowskiego. Jeden sukces i niepowodzenia literackie", Hanna Maria Małgowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Miejsce >>Karykatur<< w twórczości Jana Augusta Kisielewskiego", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 181
"Staropolska teoria genologiczna", Teresa Michałowska,Wrocław 1974 : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Na marginesie >>Narkotyków<< i >>Niemytych dusz<< St. I. Witkiewicza", Anna Micińska, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 182
"Język-naród-kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku", Barbara Otwinowska, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 182
"Rodowód literacki", Teodor Parnicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Maria Prussak Teodor Parnicki (aut. dzieła rec.) s. 183
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Mit Pigmaliona. Rzecz o Norwidzie", Marian Piechal, Warszawa 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 183
"Przyboś prozą o poezji. Mechanika zmiany w systemie krytycznym", Marian Płachecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 184
"Elementy sytuacji pozajęzykowej wpisane w tekst dramatu. >>W sieci<< Kisielewskiego i >>Złote runo<< Przybyszewskiego", Maria Prussak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 184
"Bruno Jasieński i Tadżykistan", Borys Prutcew, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Borys Prutcew (aut. dzieła rec.) s. 185
"Droga na Parnas. Problemy staropolskiej wiedzy o poezji", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 186
">>Bohater naszych czasów<< Michała Lenartowicza a >>Dusze w suchotach<< Ludwika Sztyrmera", Jolanta Skład, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Jolanta Skład (aut. dzieła rec.) s. 186
"Rola i udział J. I. Kraszewskiego w prasie warszawskiej", Alina Słomkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t.XIII (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Imiona naszego czasu. Szkice o poezjach współczesnych i dawnych", Michał Sprusiński, Kraków 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 187
"Fenomenologia zagłady Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Stanisław Sabro, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t. XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Sabro (aut. dzieła rec.) s. 188
"Filozofia społeczna St. I. Witkiewicza", Małgorzata Szpakowska, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pierwotność i racjonalizm czyli rzecz o poezji Urszuli Kozioł", Jerzy Szymura, "Ruch Literacki" z.5 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Szymura (aut. dzieła rec.) s. 189
"Życie literackie młodopolskiej Warszawy", Roman Taborski, Warszawa 1974 : [recenzja] Roman Taborski Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Synkretyzm a kultura sarmacka", Janusz Tazbir, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 190
"Navigare necesse est", Bohdan Urbankowski, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Bohdan Urbankowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Formy obecności >>nieobecnego pokolenia<<. Grupy literackie młodych 1960-1970", Andrzej K. Waśkiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Pani Pana zabiła", Kazimierz Wyka, Warszawa 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 191
"Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich", Praca zbiorowa pod red. S. Kozaka i M. Jakóbca, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 192
"Z listów Jana Chęcińskiego do J. I. Kraszewskiego", Oprac. K. Kamiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 192
"Pięć interpretacji >>Lorda Jima<<", Stefan Zabierowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Polskie spory o Conrada w latach 1945-1949", Stefan Zabierowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Fredro i Fredrusie", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Podróż do Cymmerii", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 12 (1974) : [recenzja] Helena Zaworska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Ziemia", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 1 (1975) : [recenzja] Helena Zaworska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 195
"Na przykładzie >>Kuźnicy<<", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Młodość pisarska Ludwika Szczepańskiego", Aleksander Żyga, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 196
">>Athenaeum<< Józefa Ignacego Kraszewskiego. 1841-1851. Zarys dziejów i bibliografia zawartości", Wanda Roszkowska-Sykałowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Wanda Roszkowska-Sykałowa (aut. dzieła rec.) s. 196
"Z życia ustnej tradycji podaniowej", Janina Hajduk, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Janina Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 197
"O kilku gatunkach przysłów. Welleryzmy, dialogi, priamele", Dobrosława Świerczyńska, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 197
"O języku folkloru-folklorystycznie", Hanna Walińska, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Polska myśl filmowa do roku 1939", Jadwiga Bocheńska, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jadwiga Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Sarmatów drogi ku Europie. (Uwagi o początkowej fazie sarmatyzmu w sztuce polskiej)", Tadeusz Chrzanowski, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław 1974 : [recenzja] Roman Loth Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 199
"Romantyzm stale żywy? Repertuar romantyczny w teatrze XXX-lecia", Marta Fik, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 200
"Religijność sarmatyzmu a kwietyzm", Karol Górski, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Prasa lubelska. 1944-1974", Alojzy Leszek Gzella, Lublin 1974 : [ recenzja] Anna Janina Sobolewska Alojzy Leszek Gzella (aut. dzieła rec.) s. 201
"Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Wspomnienia", Tadeusz Kępiński, Kraków 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Fryderyk Skarbek-od moralistyki ku socjologii", Zygmunt Komorowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Czym jest dziś amatorska twórczość poetycka?", Jacek Łukasiewicz, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Stanisław Przybyszewski-Erich Petzet", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Przemiany w polskim czytelnictwie współczesnym", Stanisław Siekierski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Mit o początku", Tomas Venclova, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tomas Venclova (aut. dzieła rec.) s. 204
"Wojna i pióro", Przy współpracy A. Horodyskiego, Melchior Wańkowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Melchior Wańkowicz (aut. dzieła rec.) s. 204