Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 98
Biuletyn Polonistyczny
1982, Tom 25, Numer 1-2 (83-84)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 1-14
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
Bronisław Kocowski (2 V 1907 - 19 IX 1980) Alodia Kawecka-Gryczowa s. 127-131
Elżbieta Wróblewska (18 XI 1938 - 8 XII 1980) Henryk Pustkowski s. 133-137
Aleksandra Budrecka (9 IX 1939 - 6 I 1981) s. 137-139
Jan Zaleski (18 I 1926 - 4 VI 1981) Antoni Jopek s. 139-143
Bolesław Włodzimierz Lewicki (28 VIII 1908 - 23 VII 1981) Jan Rek s. 143-148
Irena Wyczańska (1 VIII 1925 - 14 IX 1981) Mirosława Puchalska s. 149-153
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu : Instytut Filologii Polskiej (1980-1981). s. 154-155
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie : Zakład Literatury i Języka Polskiego (1980-1981) Edward Polanowski s. 156-157
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : Instytut Filologii Polskiej (1980-1981) Antoni Jopek s. 157-163
Polonistyka w INALCO (Institut National des Langues et Civilisation Orienales) w Paryżu Jadwiga Chludzińska-Świątecka s. 169-174
Polonistyka na Uniwersytecie Paris IV Teresa Garnysz-Kozłowska s. 174-180
Od redakcji. s. 183
"Praktyka interakcyjna a odbiór literatury", Zbigniew Bokszański, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Zbigniew Bokszański (aut. dzieła rec.) s. 185
"O pojęciu cnoty. Czy cnota jest przeżytkiem?", Hanna Buczyńska-Garewicz, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Hanna Buczyńska-Garewicz (aut. dzieła rec.) s. 187
"Symbol jako wartość i forma poznania", Ernat Cassirer, Tłum. A.Kołodziej,"Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Ernat Cassirer (aut. dzieła rec.) s. 187
"Z problemów groteski (II)", Arthur Clayborough, Tłum.: P.Marciszuk, J.Bujek, W.Kruszka, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Arthur Clayborough (aut. dzieła rec.) s. 189
"Między egocentryzmem a pojetocentryzmem. Z psychologistycznej personalizacji literaturoznawczej Lascellesa Abercrombiego (1925)", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 2 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Literatura-społeczeństwo-przestrzeń. Przemiany układu kultury literackiej", Krzysztof Dmitruk, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Norwid u Wajdy. O roli motta poetyckiego w >>Popiele i diamencie<<", Marek Hendrykowski, "Teksty" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Marek Handrykowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Zasłona w rajskie ptaki albo o granicach >>okresu powieści<<", Wiesław Juszczak, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 197
"Wpływy literackie a wspólność typologiczna", Aleksander Władimirowicz Lipatow, Tłum. B.Janiszewska i Z.Smolska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Aleksander Władimirowicz Lipatow (aut. dzieła rec.) s. 199
"Z zagadnień teoretycznych literatury pamiętnikarskiej", Regina Lubas, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Marta Zielińska Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 201
"Postać literacka i jej badanie", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201
"Czas, świadomość, rzeka czasu", Krzysztof Michalski, "Twórczość" nr 7 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Krzysztof Michalski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Proza jako ujarzmienie żywiołu życia", Witold Nawrocki, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1981) : [recenzja] Adam Karpiński Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 203
"O opisie", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 205
"Propozycje języka lirycznego. Model socjalizmu", Jan Strzelecki, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 207
"Ekspresja aforyzmu", Krzysztof Wichary, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Krzysztof Wichary (aut. dzieła rec.) s. 209
"Bachtin i podstawowy problem semiotyki", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Autografy Adama Mickiewicza w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", Janusz Albin, "Ze Skarbca Kultury" z.35 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Janusz Albin (aut. dzieła rec.) s. 211
"Obcy", Władysław T. Bartoszewski, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Władysław T. Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w.XVI-XVIII", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Człowiek łupem Fortuny. (Koncepcja losu ludzkiego w >>Lidii<< Wacława Potockiego)", Tomasz Bereda, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Tomasz Bereda (aut. dzieła rec.) s. 215
"Strzykawka Gombrowicza", Jan Błoński, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Młodzi romantycy wobec walki Greków o niepodległość w latach 1817-1828", Alicja Bochenek, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Mączyński Alicja Bochenek (aut. dzieła rec.) s. 217
"Relacja autor-postać w świadomości literackiej dwudziestolecia międzywojennego", Włodzimierz Bolecki, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 219
"Opis podróży z Paryża do Jerozolimy", François René de Chateaubriand Na osnowie tłum. Franciszka Salezego Dmochowskiego przygotował, wg oryginału uzupełnił i notami opatrzył Paweł Hentz, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Juzoń François René de Chateaubriand (aut. dzieła rec.) s. 221
"Groteska w poezji księdza Baki", Antoni Czyż, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 223
"Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza", Samuel Fiszman, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Samuel Fiszman (aut. dzieła rec.) s. 225
"Trzeci człowiek. Szkice o realności poezji współczesnej", Krzysztof Gąsiorowski, Łódź 1980 : [recenzja] Jerzy Snopek Krzysztof Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 225
"Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana", Michał Głowiński, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 227
"Onirologia Tadeusza Micińskiego. (>>Sen<< i >>szaleństwo<< w poezji)", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Hipolit Cegielski jako humanista", Jan Hellwig, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Kalinowska Jan Hallwig (aut. dzieła rec.) s. 229
"Kariera >>autentyku<<", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 231
"O problemie sprzeczności w ontologii i estetyce Witkiewicza", Piotr Kapczuk, "Dialog" nr 9 (1981) : [recenzja] Mirosław Lalak Piotr Kapczuk (aut. dzieła rec.) s. 231
"Tematy Miłosza", Andrzej Kijowski, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"W kręgu historii i teorii literatury", Juliusz Kleiner, Wybór i oprac. A.Hutnikiewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 235
">>Odjazd<< Bolesława Leśmiana", Jacek Kolbuszewski, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Kategorie czasu w >>Prozie<< Brunona Schulza", Grzegorz Korecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Mogielnicka Grzegorz Korecki (aut. dzieła rec.) s. 237
">>Klatka szuka ptaka<<", Jan Kott, "Twórczość" nr 8 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 237
"Inicjatywy Jana Zamoyskiego na polu kultury artystycznej", Jerzy Kowalczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Mączyński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 239
"Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939", Alina Kowalczykowa, wyd. 2, rozszerzone, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Juzoń Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241
"Siedmiu bohaterów romantycznych", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241
"Między konstrukcją a podświadomością", Poezja Adama Ważyka wobec świadomości literackiej lat międzywojennych", Wiesław Krzysztoszek, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 243
"Imiesłowy w >>Panu Tadeuszu<< Adama Mickiewicza i w >>Wizerunku<< Mikołaja Reja", Władysław Kuraszkiewicz, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 243
"Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce", Julian Lewański, Współautor Andrzej Kruczyński, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Juzoń Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 245
">>Balladyna<< Juliusza Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Cypriana Norwida spór z Zygmuntem Krasińskim", Andrzej Mierzejewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Kalinowska Andrzej Mierzejewski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Poetycka sprawiedliwość", Artur Międzyrzecki, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Izabela Jarosińska Artur Międzyrzecki (aut. dzieła rec.) s. 249
"Adam Tarn-moje wspomnienia o nim", Sławomir Mrożek, "Dialog" nr 5 (1981) : [recenzja] Izabela Jarosińska Sławomir Mrożek (aut. dzieła rec.) s. 251
"Majakowski-fascynacja i opór. Z dziejów recepcji w Polsce", Witold Parniewski, Łódź 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Czyn narodowy i historia w ostatnich pismach Maurycego Mochnackiego", Stanisław Pieróg, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Mogielnicka Stanisław Pieróg (aut. dzieła rec.) s. 253
"Impresjonizm i ekspresjonizm w >>Ziemi obiecanej<< W.St.Reymonta. (Rekonesans)", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 255
"Poezja emocji", Marek Prejs, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Mączyński Marek Preis (aut. dzieła rec.) s. 255
"O tendencjach tonicznych wiersza ballad i romansów Adama Mickiewicza i Francè Preserna", Tone Pretnar, "Zeszyty Naukowe UJ". DL Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Tone Pretnar (aut. dzieła rec.) s. 257
"Literatura-muzyka. Zbliżenia i dialogi", Jerzy Skarbowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Tomkowski Jerzy Skarbowski (aut. dzieła rec.) s. 259
"Tomasz Teodor Weichardt-karta z dziejów oświecenia", Jerzy Snopek, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Jerzy Snopek Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 259
"Teatr jednego autora. Problemy psychologiczne w najnowszej powieści polskiej", Anna Sobolewska, "Teksty" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 261
"Proza powojenna wobec doświadczeń pisarskich lat trzydziestych (w świetle krytyki literackiej)", Jerzy Speina, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 261
"Marek Hłasko. (1934-1969)", Marian Stępień, "Ruch Literacki" z. 1 (1981) : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 263
"Sztuka i dorastanie dziecka", Red. M.Tyszkowa, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 265
"Językoznawstwo a pamiętnikarstwo masowe", Barbara Szydłowska-Gegłowa, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Jerzy Snopek Barbara Szydłowska-Cegłowa (aut. dzieła rec.) s. 265
">>Odrodzenie<< i >>Twórczość<< w Krakowie (1945-1950)", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 267
"Krasiński o ideale kobiety", Marian Śliwiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Kalinowska Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 267
"Świat poprawiać-zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia", Oprac. T.Kostkiewiczowa, Z.Goliński, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 269
"List z nieba", Jan Tomkowski, "Teksty" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Poznań skarbnicą materiałów do Kochanowskiego", Wacław Urban, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.17 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 271
"Miejsce Ważyka", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 273
"Model literatury. (Dyskusje programowe >>nowych roczników<<)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1981) : [recenzja] Marta Zielińska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 273
"Iwaszkiewicza przygody z filmem", Andrzej Werner, "Dialog" nr 12 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 275
"Problem interpunkcji w teoriach retorycznych Jakuba Górskiego i Benedykta Herbesta", Anna Werpachowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Anna Werpachowska (aut. dzieła rec.) s. 275
"Sprawa robotnicza w prozie polskiej przed rokiem 1918", Krzysztof Woźniakowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DL Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Ze studiów nad Żeromskim->>Popioły<<", Stanisław Zabierowski, Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 279
"O >>Fachowcu<< Wacława Berenta. Przyczynek do dziejów naturalizmu w Polsce", Marian Zaczyński, "Zeszyty Naukowe UJ". DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Marian Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 281
"O >>Warszawiankach<<", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 285
"O obrotach pieniądza", Nina Gładziuk, "Teksty" nr 2 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Nina Gładziuk (aut. dzieła rec.) s. 287
"Tezy o uniwersytecie", Janusz Goćkowski, "Teksty" nr 2 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 289
">>Znachor<< i >>Profesor Wilczur<< - przedwojenne melodramaty filmowe", Artur Górski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Komunikacja filmowa lat dwudziestych i trzydziestych w Polsce wobec tradycji kultury literackiej", Maryla Hopfinger, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 291
"Szymanowski w teatrze", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 2 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 293
"Nieznane listy emigracyjne Joachima Lelewela do Seweryna Gałęzowskiego", Krystyna Korzon, "Ze Skarbca Kultury" z.34 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 293
"Rodzaje, wskaźniki i metody badania popularności w literaturze", Maria Krzyśko, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Marta Zielińska Maria Krzyśko (aut. dzieła rec.) s. 295
"Poglądy Stefanii Zahorskiej na film w kontekście jej zainteresowań plastycznych", Anna Pilch, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Pilch (aut. dzieła rec.) s. 295
"Wokół >>Starchów<< Cękalskiego. Mechanizm literackości filmu", Zbigniew Siatkowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Siatkowski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Teatr >>prawdziwy<< a teatr telewizji", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Marta Zielińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 299