Znaleziono 8 artykułów

Kazimierz Nowosielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
Ludowy i ludzki widnokrąg : o "Konopielce" Edwarda Redlińskiego Kazimierz Nowosielski s. 125-143
Wiejskość lat sześćziesiątych : (o prozie Juliana Kawalca) Kazimierz Nowosielski s. 137-150
Kaprys wolności, wolność dla kaprysu : o jednym wierszu Jarosława Iwaszkiewicza Kazimierz Nowosielski s. 152-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
Literatura, małe ojczyzny i uniwersalia Kazimierz Nowosielski s. 215-222
"Ludowy i ludzki widnokrąg. O >>Konopielce<< Edwarda Redlińskiego", Kazimierz Nowosielski, "Pamiętnik Literacki" z.1 Mirosław Lalak Kazimierz Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Ryzyko obecności. Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska", Kazimierz Nowosielski, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Kazimierz Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Wiejskość lat sześćdziesiątych. (O prozie Juliana Kawalca)",Kazimierz Nowosielski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Kazimierz Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 392