Znaleziono 4 artykuły

Jadwiga Kuczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mazowsze w łacińskim dziele A. Cellariusa Regni Poloniae... descriptio z 1659 roku Jadwiga Kuczyńska s. 11-17
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
"Początek i progres wojny moskiewskiej" Stanisława Żółkiewskiego : pamiętnik czy historia (I) Jadwiga Kuczyńska s. 53-76
"Początek i progres wojny moskiewskiej" Stanisława Żółkiewskiego : pamiętnik czy historia (II) Jadwiga Kuczyńska s. 233-252