Znaleziono 3 artykuły

Hanna Krupińska-Łyp

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
"Funkcjonowanie stylizacji orientalnej w prozie poetyckiej polskiego romantyzmu", Hanna Krupińska-Łyp, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Rzeszów 1984 : [recenzja] Jan Zieliński Hanna Krupińska-Łyp (aut. dzieła rec.) s. 219
"Funkcjonowanie stylizacji orientalnej w prozie poetyckiej polskiego romantyzmu", Hanna Krupińska-Łyp, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Anna Bujnowska Hanna Krupińska-Łyp (aut. dzieła rec.) s. 342