Znaleziono 14 artykułów

Krzysztof Woźniakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
Gadzinowy miesięcznik beletrystyczny "Co miesiąc powieść" (1940-1944) Krzysztof Woźniakowski s. 87-99
Pamięć powstania listopadowego wśród polskich wojennych uchodźców na Węgrzech (1939-1945) Krzysztof Woźniakowski s. 99-106
"Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939", oprac. Grażyna Wrona, Piotr Borowiec, Krzysztof Woźniakowski, Kraków-Katowice 2010 : [recenzja] Zofia Sokół Piotr Borowiec (aut. dzieła rec.) Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 161-169
Koło Literacko-Artystyczne "Start" (1942-1944) : epizod z dziejów życia literackiego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech Krzysztof Woźniakowski s. 162-175
Prasa, kultura, wojna Stanisława Lewandowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Polskojęzyczna prasa godzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945)", Krzysztof Woźniakowski, Kraków 2001 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 210-212
">>Lewar<<. 1933-1936. (Zarys monograficzny)", Krzysztof Woźniakowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Krystyna Sierocka Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Z problemów teoretycznych marksistowskiej krytyki literackiej tal trzydziestych. (Na materiale >>Lewara<<)", Krzysztof Woźniakowski, "Ruch Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 244
"Sprawa robotnicza w prozie polskiej przed rokiem 1918", Krzysztof Woźniakowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DL Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Wśród trudności i konfliktów (Działalność Związku Zawodowego Literatów Polskich od września 1945 do października 1946)", Krzysztof Woźniakowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.21 (1984) : [recenzja] Maciej Nowak Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 283
Wileńskie jednodniówki polskojęzyczne z października 1939 r. Krzysztof Woźniakowski s. 297-312
"Związek Literatów Polskich w kręgu problemów czasopiśmiennictwa (lata 1944-1956)", Krzysztof Woźniakowski, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 4 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 328
"Polska literatura Wileńszczyzny 1944-1984", Krzysztof Woźniakowski, Wrocław 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 364