Znaleziono 5 artykułów

Barbara Stelmaszczyk-Świontek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
Funkcja snu w poezji Bohdana Zaleskiego Barbara Stelmaszczyk-Świontek s. 95-103
O poezji Bohdana Zaleskiego z lat emigracji : tradycja sentymentalna w romantyzmie polskim Barbara Stelmaszczyk-Świontek s. 107-148
Sentymentalny romantyk z Ukrainy : (warszawskie początki kariery literackiej Józefa Bohdana Zaleskiego) Barbara Stelmaszczyk-Świontek s. 157-177
"Wokół programu poetyckiego Bohdana Zaleskiego", Barbara Stelmaszczyk-Świontek, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Barbara Stelmaszczyk-Świontek (aut. dzieła rec.) s. 337