Znaleziono 6 artykułów

Zbigniew Siatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kiedy poeta przestaje być formalistą? Zbigniew Siatkowski s. 109-129
Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza Zbigniew Siatkowski s. 119-150
O mechanice poezji rewolucyjnej : casus Broniewskiego Zbigniew Siatkowski s. 133-160
"Kiedy poeta przestaje być formalistą?", Zbigniew Siatkowski, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Zbigniew Siatkowski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Wokół >>Starchów<< Cękalskiego. Mechanizm literackości filmu", Zbigniew Siatkowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Siatkowski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Stylistyczna motywacja polskiego tonizmu" Zbigniew Siatkowski s. 340-342