Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Biuletyn Polonistyczny
1966, Tom 9, Numer 26/27

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja Redakcji i Zespołu Autorskiego Uniweryteckiego Podręcznika Historii Literatury Polskiej IBL PAN Jan Józef Lipski s. 5-8
Z prac Działu Literatury Staropolskiej Leszek Kukulski s. 8-23
Z prac Działu Literatury Oświecenia Zbigniew Goliński s. 23-26
Współpraca polonistów w badaniach nad romantyzmem Alina Kowalczykowa s. 26-29
Konferencja Folklorystyki Słowiańskiej Helena Kapełuś s. 29-34
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 34-36
Księga polsko-węgierska. s. 36-38
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 38-44
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 45-56
Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. s. 57-59
Katedra Hlstorii Literatury Polskiej II UMCS w Lublinie. s. 59-61
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej. s. 61-65
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 65-73
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 73-85
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 86-91
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 91-100
Katedra Literatury i Języka Polskiego i Zakład Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. s. 100-108
Streszczenia rozpraw doktorskich. s. 109-130
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Alina Aleksandrowicz-Ulrich Maria Renata Mayenowa Andrzej Wirth s. 131-136
V Konferencja Teoretycznoliteracka Młodych Pracowników Polonistyki : (2-7 lutego 1966 r.). s. 137-139
Prace naukowe pracowników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. s. 139-144
Polskie publikacje Roku Szekspirowskiego. s. 144-146
Polonistyka w Ukraińskiej SRR J. L. Bułachowska N. Romanowa s. 146-150
Prof. dr Henryk Wolpe (1899-1966). s. 151-152
Prof. dr Feliks Araszkiewicz (1895-1966). s. 152-153
Dr Roman Wołoszyński (1928-1966). s. 153-155