Znaleziono 66 artykułów

Jan Tomkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa Jan Tomkowski s. 27-63
Królestwo starych zegarów : myślenie o czasie w późnych utworach Orzeszkowej Aneta Mazur Jan Tomkowski s. 27-45
Pustelnik - mędrzec - kusiciel Jan Tomkowski s. 33-47
Odkrycie wielowymiarowego uniwersum : z dziejów polskiej myśli pozytywistycznej Jan Tomkowski s. 34-58
Robinson Kruzoe, Don Kichot i tłum Jan Tomkowski s. 57-75
Święta przestrzeń języka Jan Tomkowski s. 63-73
List z nieba Jan Tomkowski s. 76-90
Lekcja profesora Dębickiego Jan Tomkowski s. 109-128
Wacław Berent (1873-1940) - l'artiste et le naturaliste Piotr Daszkiewicz Jan Tomkowski s. 129-135
">>W mowie ognia...<< (Wokół poezji Czesława Miłosza)", Aleksander Fiut, "Ruch Literacki" z. 1 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 130
"Czesław Miłosz-historyk literatury Rzeczypospolitej", Konstanty A. Jeleński, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Konstanty A. Jeleński (aut. dzieła rec.) s. 134
"Świadomość estetyczna a zdrowy rozsądek", Ryszard Różanowski, "Miesięcznik Literacki" z.11 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 137
Odpowiedź na ankietę redakcji "Tekstów Drugich" Jan Tomkowski s. 139-141
"Czesława Miłosza dążenie do formy pojemnej", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 144
"Poezja w dzień końca świata (I)", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" z.9 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 145
"W stulecie wielkich polskich powieści realistycznych". Jan Tomkowski s. 145-151
Bóg Słowackiego Jan Tomkowski s. 149-168
"Obrachunek z przeszłością. (>>Kuźnica<< z lat 1945-1948 wobec prozatorskiej tradycji literackiej dwudziestolecia międzywojennego)", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Jan Tomkowski Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 153
">>...Czym ja jestem i czym oni są?<<. (Czesława Miłosza świat zagrożony)", Jacek Trznadel, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 154
"Emil, Beskidzki świątek na poznańskim bruku", Krystyna Kolińska, "Miesięcznik Literacki" z.12 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Krystyna Kolińska (aut. dzieła rec.) s. 161
"Listy Gabrieli Zapolskiej do Marii Bogdańskiej", Oprac. L.Kuchtówna, "Miesięcznik Literacki" z.10 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski s. 165
"Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Tomkowski Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Publiczność literacka", Red. S.Żółkiewski, M.Hopfinger, PAN IBL, Problemy kultury literackiej. T.1, Wrocław 1982 : [recenzja] Jan Tomkowski s. 182
"W poszukiwaniu metody opisu szyku wyrazów w grupach nominalnych dzisiejszej polszczyzny pisanej", Władysław Śliwiński, Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Tomkowski Władysław Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 186
">>Muzyka zodiaków, zjawisk i cyfr<<. Poezja Jerzego Zagórskiego do 1933 roku", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 192
"And, czyli fanatyzm prawdy", Stanisław Stanuch, "Miesięcznik Literacki" z.12 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Stanisław Stanuch (aut. dzieła rec.) s. 193
"Samozatrata i ocalenie. Ballada krytycznoliteracka na temat wiersza Kazimierza Wierzyńskiego >>Romans<<", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Epitafium Zofii Lubomirskiej", Mikołaj Szymański, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Jan Tomkowski Mikołaj Szymański (aut. dzieła rec.) s. 197
">>Szkoła Czachowicza<< - poeci awangardy?", Stanisław Gawliński, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Gawliński (aut. dzieła rec.) s. 198
"Wpływy literackie a wspólność typologiczna", Aleksander Władimirowicz Lipatow, Tłum. B.Janiszewska i Z.Smolska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Aleksander Władimirowicz Lipatow (aut. dzieła rec.) s. 199
"Z recepcji literatury rosyjskiej w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku" Tadeusz Szyszko, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Jan Tomkowski Tadeusz Szyszko (aut. dzieła rec.) s. 199
"Księga życia Jana Schefflera", Jan Tomkowski, "Twórczość" nr 3 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Postać literacka i jej badanie", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201
"Czas, świadomość, rzeka czasu", Krzysztof Michalski, "Twórczość" nr 7 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Krzysztof Michalski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Bachtin i podstawowy problem semiotyki", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena", Barbara Kotowa, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Jan Tomkowski Barbara Kotowa (aut. dzieła rec.) s. 209
"Roman Bratny", Zenona Macużanka, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Tomkowski Zenona Macużanka (aut. dzieła rec.) s. 212
"Mój pozytywizm", Jan Tomkowski, Warszawa 1993 : [recenzja] Adam Tyszka Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Preliminaria i kontynuacje", Stefan Melkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1983) : [recenzja] Jan Tomkowski Stefan Melkowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Wokół >>Poematu o czasie zastygłym<< Czesława Miłosza", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim", pod red. Jana Tomkowskiego, Ossa 2005 : [recenzja] Radosław Sioma Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza", Samuel Fiszman, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Samuel Fiszman (aut. dzieła rec.) s. 225
"Góra lodowa", Jan Zieliński, "Twórczość" nr 2 (1983) : [recenzja] Jan Tomkowski Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 232
"Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918", Red. H.Kapełuś, J.Krzyżanowski, Indeksy: M.Bokszczanin, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Tomkowski s. 236
"Inspiracje literackie muzyki Szymanowskiego", Helena Kajetanowicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Jan Tomkowski Helena Kajetanowicz (aut. dzieła rec.) s. 240
"Sarmacki Castiglione", Jakub Zdzisław Lichański, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 242
"Polityka kulturalna-dzisiaj", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 250
"Książka w społeczeństwie polskim schyłku średniowiecza (XIV-XV wiek)", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Jan Tomkowski Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki", Marian Stępień, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 257
"Literatura-muzyka. Zbliżenia i dialogi", Jerzy Skarbowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Tomkowski Jerzy Skarbowski (aut. dzieła rec.) s. 259
"Język filmu. Wyd.2", Jerzy Płażewski, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Tomkowski Jerzy Płażewski (aut. dzieła rec.) s. 266
"List z nieba", Jan Tomkowski, "Teksty" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa", Jan Tomkowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 280
"O >>Warszawiankach<<", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Juliusz Verne - tajemnicza wyspa?", Jan Tomkowski, Łódź 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 285
"Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła", Andrzej Kasia, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Tomkowski Andrzej Kasia (aut. dzieła rec.) s. 287
"Z powojennych listów Artura Górskiego", Oprac. J.Rejner, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski s. 312
">>Il non finito - poeta na zawsze in statu nascendi<<", Kazimiera Żukowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Jan Tomkowski Kazimiera Żukowska (aut. dzieła rec.) s. 314
"Robinson Kruzoe. Don Kichot i tłumacze", Jan Tomkowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 343
"Słowa i rzeczy czyli nie pozbawiona analizy krytyka filozofii lingwistycznej", Ernest Gellner, Przedmowa: B. Russel, Tł. z ang.: T. Hołówka, Warszawa 1984 : [recenzja] Jan Tomkowski Ernest Gellner (aut. dzieła rec.) s. 344
"Kalendarium życia i twórczości Sebastiana Fabiana Klonowica", Oprac. H.Wiśniewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Jan Tomkowski s. 358
"Lekcje profesora Dębickiego", Jan Tomkowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 362
"Spoiwa. Refleksje krytyczne", Andrzej Mencwel, Warszawa 1983 : [recenzja] Jan Tomkowski Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 394
"Pół wieku. (T.8) czerwiec", Jerzy Putrament, Warszawa 1983 : [recenzja] Jan Tomkowski Jerzy Putrament (aut. dzieła rec.) s. 424
"Pustelnik-mędrzec-kusiciel", Jan Tomkowski, "Teksty" nr 3 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 438