Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 115
Biuletyn Polonistyczny
1979, Tom 22, Numer 1 (71)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 1-17
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Jerzy Cieślikowski Ryszard Waksmund s. 118-121
Zygmunt Szweykowski Michał Witkowski s. 121-128
Sprawozdanie z działalności w kadencji 1975-1977 Ewa Warzenica-Zalewska s. 129-135
Skład osobowy w kadencji 1978-1980. s. 135-137
Zapowiedzi wydawnicze. s. 138-145
"Notka o katastrofizmie", Edward Balcerzan, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 147
"Słowo na ekranie", Marek Hendrykowski, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Marek Hendrykowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Literatura jako źródło dla badań socjologicznych", Jakub Karpiński, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Jakub Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Księga powtórzonego prawa", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 149
"Czytanie filozofii", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 151
"Jak formy osobowe grają w teatrze mowy?", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 151
"Dwa nurty w literaturoznawstwie marksistowskim", Bogdan Owczarek ,"Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 153
"Przestrzeń i literatura", Studia pod red. M.Głowińskiego, A.Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 153
"Krzesła Moliera i >>Krzesła<< Ioneski. Szkic niesceniczny w trzech aktach", Dobrochna Ratajczak, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 155
"Przestrzeń domu w dramacie i teatrze", Dobrochna Ratajczak, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 155
"Między awangardą a kulturą masową. Wokół społecznej roli pisarza", Kamila Rudzińska, Przedmowa; S.Żółkiewski, Nota bibliogr.: M.Hopfinger, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 157
"Literatura w szkole: dziś i jutro", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 157
"Funkcje konkursów literackich (na przykładzie lat sześćdziesiątych)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 159
"Dewiacyjny aspekt stylu", Aleksander Wilkoń, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 159
"Łódź bukowa", Janina Abramowska, Jerzy Ziomek, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki", Wstęp i komentarz: Z.Jarosiński, Wybór i przygotowanie tekstów H.Zaworska, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 161
"Glossa do >>Popiołów<<", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 163
"Stara piosenka krwi. O poezji Andrzeja Bursy", Edward Balcerzan, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 163
"Strategia agitatora", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 165
"Antynomie Gombrowicza a problemy interpretacji literackiej", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 165
"Historia i biografia. >>Opowieści biograficzne<< Wacława Berenta", Włodzimierz Bolecki, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 167
"Społeczne funkcje młodej prozy", Michał Boni, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Michał Boni (aut. dzieła rec.) s. 167
"Tadeusz Nowak", Jan Z. Brudnicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 169
"Szkice literackie i artystyczne. 1925-1970", Jan Brzękowski, Wybór, wstęp i oprac. A.K. Waśkiewicz, Kraków 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jan Brzękowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Poezja rewolucyjna jako problem historycznoliteracki", Tadeusz Bujnicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 171
"Poezja rewolucyjna wśród neoromantycznych wzorów", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 171
"Proza XX-lecia międzywojennego z perspektywy współczesnej", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 173
"Romantyczni w Italii", Jadwiga Dackiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Jadwiga Dackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Tadeusz Łada-Zabłocki a studenckie Polskie Towarzystwo Literackie w Moskie. W świetle nowych materiałów archiwalnych", Władimir A. Djakow, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Barbara Paczkowska Władimir A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 175
"Wokół Gopła (na tle powojennego dwudziestolecia). (1)", Tadeusz Drewnowski, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Wokół Gopła (na tle powojennego dwudziestolecia). (2)", Tadeusz Drewnowski, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 177
"Wokół Gopła. (Na tle powojennego dwudziestolecia). (3)", Tadeusz Drewnowski, "Twórczość" nr 8 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 177
"Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T.1: Proza", Stanisław Frycie, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 179
"Teatr Różewicza", Stanisław Gębala, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 179
"Leśmian: poezja śmierci", Michał Głowiński, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 181
"Leśmianowskie pytania i zagadki", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 181
"Rozmaitości romantyczne", Maria Grabowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Wyd. 2", Konrad Górski, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 183
"O staropolski model tłumaczenia epopei. >>Golfred<< Tassa-Kochanowskiego", Grzegorz Grabski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Grzegorz Grabski (aut. dzieła rec.) s. 185
">>Wszystek krąg ziemski<< w poezji renesansowej", Czesław Hernas, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 185
"Królestwo literatów. Szkice literackie", Zbigniew Irzyk, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zbigniew Irzyk (aut. dzieła rec.) s. 187
"Teatr krakowski pod dyrekcją Jakuba Apolinarego Gliksona (1885-1893)", Zbigniew Jabłoński, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XXIII (1977), Kraków 1978 : [recenzja] Maria Prussak Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 187
"Przemiany polskiej myśli literackiej lat 1945-1949", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 189
"Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz", Mirosław Korolko, Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 189
"Listy trzynastoletniego Lechonia", Józef Adam Kosiński, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Nieznana notka Mickiewicza albo ostatnie echo walki romantyków z klasykami", Józef Adam Kosiński, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Ciemne drogi szaleństwa", Alina Kowalczykowa, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 193
"Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 193
">>Tkacze<< Hauptmanna w polskiej kulturze robotniczej. Przegląd materiałów źródłowych do r. 1914", Józef Kozłowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Linde wobec Mączyńskiego", Władysław Kuraszkiewicz, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Debiut >>kozackiego romansisty<<", Marek Kwapiszewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Kronika franciszkanów wejherowskich-zapoznany nabytek historiografii klasztornej z połowy XVII w.", Gerard Labuda, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 197
"O charakterze poezji polsko-słowiańskiej", Teofil Lenartowicz, Wstęp i oprac. Jan Nowakowski, Tłum. /z włoskiego Włodzimierz Bolecki Teofil Lenartowicz (aut. dzieła rec.) s. 199
"Słowacki-przeciwnik romantyków", Jarosław Maciejewski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Dzieje bohatera. Teatralne wizje >>Dzidów<<, >>Kordiana<< i >>Nie-Boskiej Komedii<< do II wojny światowej", Michał Masłowski, Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Prussak Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Materiały do genezy i powstania krakowskiego >>Życia<< Ludwika Szczepańskiego. (Listy L. Szczepańskiego)", Oprac. A.Żyga, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 203
"Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą", Katarzyna Mroczek, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Katarzyna Mroczek (aut. dzieła rec.) s. 203
"Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, "Studia staropolskie" T.XLVII. PAN IBL, Wrocław 1978 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 205
"Bric à brac 1848-1939", Halina Ostrowska-Grabska, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Halina Ostrowska-Grabska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Pani na Puławach. Opowieść o Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej", Gabriela Pauszer-Klonowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Gabriela Pauszer-Klonowska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Szkice literackie", Teodor Parnicki, Wstęp: Z.Lichniak, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Teodor Parnicki (aut. dzieła rec.) s. 207
">>Pasterz... proste pieśni...faunowie<<", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 209
"Poezja łacińska w Polsce XVI wieku", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 209
"Od >>Świtu<< do >>Dzieci<<", Edward Pieścikowski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 211
"Wokół portretów Józefa Wybickiego", Anna Polakowska, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Studia", Red. T.Kostkiewiczowa, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 213
"Żywioł wyzwolony. O poezji Tadeusza Micińskiego", Jan Prokop, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 213
"Ogrody romantyków", Ryszard Przybylski, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Listy. T.1", Stanisława Przybyszewska, Gdańsk 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisława Przybyszewska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Główne tendencje rozwojowe współczesnej literatury polskiej", Janusz Rohoziński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Janusz Rohoziński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Staropolskie listy miłosne-piśmiennictwo nieznane", Alojzy Sajkowski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Ewolucja poezji międzywojennej", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 219
"Lew Tołstoj w opinii współczesnych mu pisarzy polskich", Antoni Semczuk, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Antoni Semczuk (aut. dzieła rec.) s. 219
"Z tradycji polonistyki poznańskiej- Tomasz Szumski (1778-1820)", Lech Słowiński, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Motywy i fascynacje", Tadeusz Sołtan, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Tadeusz Sołtan (aut. dzieła rec.) s. 221
"W czyśćcu jasnowidzenia", Stanisław Stabro, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 223
"O antyku w poezji Stanisława Grochowiaka", Stanisław Stabryła, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 223
">>Nad wodą wielką i czystą<<", Marian Stala, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 225
"Na gorącym uczynku. Szkice o literaturze współczesnej", Stanisław Stanuch, Kraków 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Stanuch (aut. dzieła rec.) s. 225
"Słowacki. Opowieść biograficzna", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Kultura polska XVI w.", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 227
"To ja dąb. Wspomnienia i eseje o Władysławie Broniewskim",Oprac. S.W.Balicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka s. 229
"Komentarz do aluzji zamykającej >>Vade-mecum<< Norwida", Zofia Trojanowiczowa, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 229
"Wina Józefa K.", Łukasz Trzciński, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Łukasz Trzciński (aut. dzieła rec.) s. 231
"Formy obecności >>nieobecnego pokolenia<<", Andrzej K. Waśkiewicz, Łódź 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231
">>Dobrodziej złodziei<<. Przyczynek do współpracy reżysera z autorem", Barbara Winkiel, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 233
"Do biografii i twórczości Stanisława Serafina Jagodyńskiego", Tadeusz Witczak, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 233
">>Jesień<< Niemcewicza. Odnaleziony opis podróży na Polesie w r. 1830", Michał Witkowski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Michał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 235
"O romantycznej Arabesce", Jacek Woźniakowski, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Wielkopolska powieść regionalna w dwudziestoleciu międzywojennym", Barbara Wysocka, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Barbara Wysocka (aut. dzieła rec.) s. 237
"Pokusa epistemologii (o twórczości poetyckiej Adama Ważyka)", Marek Zieliński, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marek Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 237
"Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia", Teksty z rękopisów wybrała, opracowała i wstępem poprzedziła A.Aleksandrowicz, T.1, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 239
"Niektóre zdarzenia, myśli i uczucia doznane za granicą", Maria Wirtemberska, Z rękopisów opracowała i wstępem poprzedziła A.Aleksandrowicz, T.2, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Maria Wirtemberska (aut. dzieła rec.) s. 239
"Bibliografia literatury polskiej >>nowy Korbut<<", Kom.red. E.Aleksandrowska (i in.), 15.Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 241
"Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich (1901-1955)", Elżbieta Czemarmazowicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Elżbieta Czemarmazowicz (aut. dzieła rec.) s. 241
"Rocznik Literacki. 1975", Red. Z.Szmydtowa, Bibliogr. oprac.: A.Wróblewski, H.Olszewska, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 243
"Muza bez legendy. Szkice o dramaturgii radiowej", Sława Bardijewska, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 243
"Co to jest kino? Panorama myśli filmowej", Alicja Helman, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Alicja Helman (aut. dzieła rec.) s. 245
"Komu warto kibicować. Szkice o teatrze i dramacie", Józef Kelera, Kraków 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 245
"Burzliwe dzieje teatru instrumentalnego", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 7 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Współczesny film polski", Stanisław Kuszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Stanisław Kuszewski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Teatr młody-teatr otwarty", Bogusław Litwiniec, Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Bogusław Litwiniec (aut. dzieła rec.) s. 249
"Literatura polska w studium slawistycznym", Józef Magnuszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Kantora >>Teatr Informel<<", Agata Miklaszewska, "Dialog" nr 7 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Agata Miklaszewska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Czechowicz w teatrze Kantora", Krzysztof Pleśniarowicz, "Dialog" nr 7 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 251
"Przeciwstawienie: teatr a rytuał", Robert Tułak, "Dialog" nr 9 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Robert Tułak (aut. dzieła rec.) s. 253
"Wprowadzenie do nauki o teatrze. T.3: Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz-krytyk-badacz", Wybór i oprac. J.Degler, UWr. 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 253