Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 112
Biuletyn Polonistyczny
1974, Tom 17, Numer 51

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów. s. 5
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 6-14
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
Jan Kuźniar (23 IV 1911 - 14 XII 1972) Kazimierz Pecold s. 61-63
Franciszek Bielak (7 X 1892 - 17 I 1973) Kasper Świerzowski s. 63-66
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 67-76
Zebranie naukowe Pracowni Historii Literatury Staropolskiej IBL. s. 77
Młodopolski świat wyobraźni Izabela Jarosińska s. 78-84
Polskie edytorstwo naukowe w okresie powojennym Aniela Piorunowa s. 84-94
Tradycje szlacheckie Jakub Karpiński s. 94-97
Sprostowania. s. 97-98
Zebrania naukowe Pracowni Poetyki Historycznej IBL. s. 97
"Strukturalizm a pragmatyzm", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 100
"Światopogląd powieści", Stanisław Eile, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 100
"Czescy tłumacze Norwida", Krystyna Kardyni-Pelikánová, "Prace Polonistyczne", S. 29 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Krystyna Kardyni-Pelikánová (aut. dzieła rec.) s. 102
"O sztuce rozmowy", Erazm Kuźma, "Teksty", nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 102
"Bolesława Prusa powieści w odcinkach", Edward Pieścikowski, "Twórczość" nr 9 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Autokomentarz w powieści. (Na przykładzie >>Gór nad czarnym morzem<< Wilhelma Macha)", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 104
"Mit-myśl pierwotna-refleksja mityczna", Michał Waliński, "Literatura Ludowa" nr 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Michał Waliński (aut. dzieła rec.) s. 106
"In memoriam Michała Rowińskiego", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 3 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 106
"Obnażenie przypadku", Adam Ważyk, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 108
"Sytuacja i charakter. >>Wywiad z Ballmayerem<< i >>Jak być kochaną<< Kazimierza Brandysa", Waleria P. Wiedina, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Waleria P. Wiedina (aut. dzieła rec.) s. 108
"Nauka o kulturze i semiotyka", Stefan Żółkiewski, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 110
"Nowe spojrzenie na >>Mazepę<< Słowackiego", Hubert F. Babiński, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Hubert F. Babiński (aut. dzieła rec.) s. 110
"O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku", Antonina Bartoszewicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Maria Joczowa Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 112
"Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury rosyjskiej", Hermann Bieder, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Hermann Bieder (aut. dzieła rec.) s. 112
"Nie tylko przeciw metaforze. Szkice o poezji", Andrzej Biskupski, Łódź 1973 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Biskupski (aut. dzieła rec.) s. 114
"O >>W Grzmiącej<< po latach", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Witkacy a świat zachodni", Jan Błoński, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 116
"Związki staropolskie z kulturą niderlandzką a problem >>renesansu północnego", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z. 27, Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Hellada i Roma w twórczości Józefa Weyssenhoffa", Mieczysław Brożek, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z. 27 Kraków 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Brożek (aut. dzieła rec.) s. 118
"Zagadnienie autentyczności w >>Pałubie<<", Aleksandra Budrecka, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) s. 118
"Łesia Ukrainka i Maria Konopnicka. (Próba porównania typologicznego)", Julia Ł. Bułachowska, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julia Ł. Bułachowska (aut. dzieła rec.) s. 120
"Trwałe i powszechne wartości dzieł Mickiewicza w romantyzmie słowiańskim i europejskim", Ion C. Chitimia, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Ion C. Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 120
"Poszukiwanie rzeczywistości w juweniliach Norwida", Frank J. Corliss jr., "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Frank J. Corliss jr. (aut. dzieła rec.) s. 122
"Znaczenie poezji społecznej dla rozwoju realizmu w literaturze polskiej lat 1840-1880", Helena Z. Cybienko, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Helena Z. Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 122
"Lec: temat, forma, źródło", Karl Dedecius, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Karl Dedecius (aut. dzieła rec.) s. 124
"Witkacy w teatrze międzywojennym", Janusz Degler, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 124
"Patos klasycystycznie przytłaczający", Rolf Fieguth, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Rolf Fieguth (aut. dzieła rec.) s. 126
"O świadomości słowiańskiej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Legenda napoleońska w powieściach Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 128
"Naród i rewolucja w polskiej literaturze romantycznej", Alois Hermann, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 128
"Pornografia i alchemia. Prolegomena do analizy >>Pornografii<< Gombrowicza", Peer Hultberg, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Peer Hultberg (aut. dzieła rec.) s. 130
"Orzeszkowa na napoleońskim trakcie", Edmund Jankowski, "Pamiętnik Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Eseje. Mit śródziemnomorski. Wolność wyboru. Historia Fausta", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 132
"Konspiracyjna publicystyka literacka 1940-1944. Antologia", Zdzisław Jastrzębski, Kraków 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zdzisław Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Pasek i Kaczkowski", Antoni Jopek, "Ruch Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 134
"Jeszcze jeden poeta >>pokolenia Kolumbów<<", Anna Kamieńska, "Twórczość" nr 5 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 134
"Rola przemian dobowych w konstrukcji czasowej >>Króla-Ducha<< Słowackiego", Maria Korzeniewicz, "Ruch Literacki" z. 4 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Korzeniewicz (aut. dzieła rec.) s. 136
"Niedoceniona-czy zapomniana-napoleońska opowieść Conrada", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Przybyszewska o Rewolucji Francuskiej", Marcin Król, "Dialog" nr 1 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 138
"Karol Irzykowski o dramacie i teatrze", Jadwiga Ludwińska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Ludwińska (aut. dzieła rec.) s. 138
"Peiper", Alfred Łaszowski, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Alfred Łaszowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Nurt tradycji staropolskiej w procesie literackim rosyjskiego Oświecenia", Ryszard Łużny, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 140
"Z rozważań nad stosunkiem poezji romantycznej do literatury jarmarcznej", Józef Magnuszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 142
">>Aminta<< Torquata Tassa i przekład Jana Andrzeja Morsztyna", Irena Mamczarz, "Pamiętnik Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Irena Mamczarz (aut. dzieła rec.) s. 142
"O Reymoncie u Łużyczan", Alojzy St. Matyniak, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Alojzy St. Matyniak (aut. dzieła rec.) s. 144
"Geneza i znaczenie ludowych powieści Kraszewskiego", Józef Mróżczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Józef Mróżczyk (aut. dzieła rec.) s. 144
"Tajemnica rodu Gomelezów w >>Rękopisie znalezionym w Saragossie<<", Claire Nicolas, "Twórczość" nr 6 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Claire Nicolas (aut. dzieła rec.) s. 146
"O współczesnej kulturze literackiej", Pod red. S. Żółkiewskiego i M. Hopfinger, Tom II, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki s. 146
"O współczesnej kulturze literackiej", Pod red. S. Żółkiewskiego i M. Hopfinger, Tom I, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki s. 148
"Przyroda jako świątynia i warsztat. Przyczynek do tradycji romantycznej polskich wierszy XX w. poświęconych przyrodzie", Heinrich Olschowsky, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 148
"O nieistnieniu nocy w >>Królu-Duchu<< Juliusza Słowackiego", Józef Opalski, "Ruch Literacki" z. 4 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Zmowa obojętnych i inne szkice", Mieczysław Orski, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w.", Janusz Pelc, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 152
"Diolog o czytelności Norwida", Marian Piechal, "Pamiętnik Literacki" nr 6 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 152
"Słowacki a literatura polskiego Oświecenia", Mieczysław Piszczkowski, "Ruch Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 154
">>Sen w Podhorcach<< -fantastyczna czy realistyczna nowela Stanisława Chołoniewskiego", Elżbieta Pleszkun-Gawlikowa, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Elżbieta Pleszkun-Gawlikowa (aut. dzieła rec.) s. 154
"Archiwum Jana Brzękowskiego", Andrzej Płauszewski, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej Płauszewski (aut. dzieła rec.) s. 156
"H. Chyliński- >>poeta tygodnikowy<< z kręgu młodych pisarzy przedromantycznej Warszawy", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (!973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 156
"W. S. Reymont i Romain Rolland", Franck L. Schoell, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Franck Schoell (aut. dzieła rec.) s. 158
"Mickiewicz w kręgu idei i postulatów Sulzera", Stefania Skwarczyńska, "Pamiętnik Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Alegoryczna bajka polityczna w czasopismach Wielkiej Emigracji", Halina Stankowska, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Poezja Leśmiana a romantyzm polski", Rochelle Stone, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Rochelle Stone (aut. dzieła rec.) s. 160
"Studia romantyczne" Prace pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 162
">>Dafne<<- zaginiony dramma per musica sceny władysławowskiej. (Próby rekonstrukcji zawartości utworu)", Anna Szweykowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.27 Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych", Wiesław Paweł Szymański, Kraków 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 164
"Outsiderzy i słowiarze. Eseje, szkice, interpretacje", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Wiesław Paweł Szymański s. 164
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Perspektywy komparatystyczne w studiach nad piśmiennictwem Polski i Węgier doby Renesansu", Jan Śląski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Jan Śląski (aut. dzieła rec.) s. 166
"Więzy Zofii Nałkowskiej z Czechami", Jerzy Śliziński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 166
"Ajesza, Aspazja, Izabela", Dawid Welsh, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Dawid Welsh (aut. dzieła rec.) s. 168
">>Pan Tadeusz<< w kręgu poetyckim Maksyma Rylskiego", Hryhorij D. Werwes, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Hryhorij D. Werwes (aut. dzieła rec.) s. 168
"O miłości romantycznej", Janusz Węgiełek, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Janusz Węgiełek (aut. dzieła rec.) s. 170
">>Maryjannie... wdzięcznej dziecinie...<< czyli żale barokowe", Maciej Włodarski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliteracki" z.27 Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 170
"O >>Trans-Atlantyku<< Witolda Gombrowicza", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 172
"Wiedeń w życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego", Günther Wytrzens, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Günther Wytrzens (aut. dzieła rec.) s. 172
"Na początku była mądrość. (O aforyzmach St.J. Leca)", Helena Zaworska, "Twórczość nr 5 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Helena Zaworska s. 174
"Spotkania. Szkice literackie", Helena Zaworska,Warszawa 1973 : [recenzja] Helena Zaworska Zygmunt Ziątek s. 174
"Debiut poetycki Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 176
"O Wyspiańskim", Tadeusz (BOY) Żeleński, Kraków 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Tadeusz (BOY) Żeleński (aut. dzieła rec.) s. 176
"Kultura literacka (1918-1931)", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1973 : [recenzja] Maria Joczowa Stefan Żółkiewski s. 178
"W głębi zwierciadła. Gawędy o pisarzach i książkach", Wojciech Żukrowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Wojciech Żukrowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Słownik biograficzny teatru polskiego. 1765-1965", Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński s. 180
"Folklor polski w kręgu symbolistów rosyjskich", Zbigniew Barański, "Literatura Ludowa" nr 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 180
"Literatura po obu stronach karty pocztowej", Janusz Dunin, "Literatura Ludowa" nr 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 182
"Karnawał Dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.)", Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska s. 182
"Z badań terenowych nad folklorem woj. łódzkiego", Violetta Krawczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska s. 184
"Pieśni ludu polskiego w Galicji. (Wydanie fototypiczne pierwodruku z 1838 r.)", Żegota Pauli, Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Żegota Pauli (aut. dzieła rec.) s. 184
"Gadka za gadką. 300 podań, bajek i anegdot z Górnego Śląska", Dorota Simonides, Józef Ligęza, Katowice 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 186
"Sprawa człowieka w kostiumie narodu polskiego", St. Witold Balicki, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1973) : [recenzja] St. Witold Balicki Marian Rawiński s. 186
"Polcho-slavica czyli o drogach i manowcach naszej komparatystyki genetycznej", Maria Bobrownicka, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Dziady<< Swinarskiego", Marta Fik, "Twórczość" nr 6 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 188
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Mity i rzeczywistość literacka", Jan Górec-Rosiński, Warszawa 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Górec-Rosiński (aut. dzieła rec.) s. 190
"Teatr stary i nowy", Jan Kłossowicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Jan Kłossowicz (aut. dzieła rec.) s. 190
">>Gazeta Świąteczna<< za czasów redaktorstwa Konrada Prószyńskiego >>Promyka<< (1881-1908)", Zenon Kmiecik, Warszawa 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 192
"O wolność dla pioruna... w teatrze", Bohdan Korzeniewski, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Bohdan Korzeniewski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Polska proza w przekładach niemieckich w Niemieckiej Republice Demokratycznej", Ingrid Kuhnke, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Ingrid Kuhnke (aut. dzieła rec.) s. 194
"Teatr romantyczny, rewolucyjny i polityczny", Stanisław Marczak-Oborski, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Z badań nad językiem i literaturą", Stanisław K. Papierkowski, Lublin 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław K. Papierkowski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Z korespondencji Józefa Korzeniowskiego z Adamem Zawadzkim (1840-1860)", Dina S. Prokofiewa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Dina S. Prokofiewa (aut. dzieła rec.) s. 196
"Szukam człowieka", Zofia Starowieyska-Morstinowa, Kraków 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zofia Starowieyska-Morstinowa (aut. dzieła rec.) s. 198
"Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej", red. nauk. Z. Stefanowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 198