Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Biuletyn Polonistyczny
1960, Tom 3, Numer 7

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace bibliograficzne w dziedzinie dramatu staropolskiego Julian Lewański s. 5-7
Seminarium poświęcone zagadnieniom wersologii i folkloru w Instytucie Badań Literackich. s. 8-9
Zebrania naukowe, konferencje i seminaria w Instytucie Badań Literackich PAN (w okresie wrzesień-grudzień 1959 r.). s. 9-10
Nowa seria wydawnicza Instytutu Badań Literackich. s. 10-11
Produkcja wydawnicza IBL w r. 1959 s. 11-18
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 19-31
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 31-39
Katedra Teorii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 40-43
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. s. 43-48
Wykaz prac doktorskich w zakresie polonistyki przygotowywanych w IBL oraz w katedrach uniwersyteckich i WSP. s. 49-59
Dzieje polonistyki warszawskiej. s. 61
Z działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. s. 62-64
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji (17.X.1958 - 17.VII.1959) Kazimierz Budzyk s. 64-65
Trzyletni plon "Literatury Ludowej". s. 64
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (X-XI.1959 r.). Zofia Stefanowska s. 66
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR w okresie od 22.XIII.1959 do 15.I.1960 r. Stanisław Frybes s. 66-68
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji Tadeusz Sivert s. 68-69
Pracownia Historii Teatru przy Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN. Tadeusz Sivert s. 70-74
Stan prac badawczych nad twórczością J. I. Kraszewskiego Wincenty Danek s. 75-81
Kursy Międzynarodowe dla Slawistów przy Uniwersytecie Warszawskim. s. 81-83