Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 128
Biuletyn Polonistyczny
1976, Tom 19, Numer 3 (61)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze Władysław Magnuszewski s. 1-9
Piećsetlecie urodzin autora "Orlanda szalonego" Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 11-14
Literatura staropolska a literatury europejskie : (związki i analogie) Katarzyna Mroczek s. 14-19
Sesja naukowa w pięćdziesięciolecie zgonu Stefana Żeromskiego Jerzy Kądziela s. 19-29
Konferencja poświęcona badaniom życia literackiego w Polsce w latach 1863-1970 Krzysztof Dmitruk s. 35-37
Konferencja teoretycznoliteracka pt. "Dialog w literaturze" Edward Kasperski s. 37-39
XV Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Gumkowski s. 39-42
Analiza zajęć literackich na studiach polonistycznych : (Poznań, 15-16 grudnia 1975) Barbara Wysocka s. 43-47
W pierwszą rocznicę śmierci Kazimierza Wyki Aniela Piorunowa s. 47-60
Pamięci Kazimierza Wyki s. 61-63
25 rocznica śmierci prof. Wacława Borowego Joanna Łuczyńska s. 63-64
Problemy tekstu podstawowego Halina Gacowa s. 64-66
Zebrania "czwartkowe". s. 68-83
Sprawozdania z podróży naukowych Wanda Roszkowska-Sykałowa Czesław Zgorzelski s. 83-86
Sześć lat olimpiady literatury i języka polskiego Aniela Piorunowa s. 87-94
Rękopiśmienna spuścizna Marii Dąbrowskiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Maria Prosnak-Tyszkowa s. 95-98
Zebranie poświęcone działalności naukowej i dydaktycznej Jadwigi Pietrusiewiczowej s. 98-99
Sprawozdanie z kursów wakacyjnych języka i kultury polskiej UW w roku 1975 Anna Mazanek s. 99-105
Badania nad literaturą polską okresu Oświecenia Teresa Kostkiewiczowa s. 107-122
Badania nad literaturą polską okresu Romantyzmu Maria Straszewska Czesław Zgorzelski s. 122-137
30 lat polonistyki uniwersyteckiej w Leningradzie Jan Godyń s. 139-146
Polonistyka na Uniwersytecie im. Lajosa Kossutha w Debreczynie Krystyna Hrycyk s. 146-150
Pierwsza konferencja naukowa poświęcona nauczaniu języka polskiego na Węgrzech Krystyna Hrycyk s. 150-153
Międzynarodowe Sympozjum ku czci Luigi Ariosta : Rzym, 27 IX - 5 X 1974 Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 153-156
"Dokończenie", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 158
"Wokół Lordowskiej koncepcji formuły", Jerzy Bartmiński, "Literatura Ludowa" nr 6 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 158
"O badaniach układów fabularnych", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 160
"Czym jest poetyka pragmatyczna?", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1976) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 162
"Cztery sylaby,czyli o trudności rzeczy najprostszych", Anna Drzewicka, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 162
"Zabawa jako źródło poezji", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 164
"Dawne i współczesne kierunki inspiracji kulturowej. (Z problemów polskiego i radzieckiego literaturoznastwa)", Władysław Grabski, Roman Seroczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Władysław Grabski (aut. dzieła rec.) Roman Seroczyński (aut. dzieła rec.) s. 164
"O pewnym materii przemieszaniu, czyli między baśnią a science fiction", Ryszard Handke, "Teksty" nr 5 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 166
"Egzystencjalizm w filozofii i literaturze" Wyd.2 zmien. i poszerz., Jerzy Kossak, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko Jerzy Kossak (aut. dzieła rec.) s. 166
"Hierarchia i przemiany tematów", Hanna Morawska, "Teksty" nr 5 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Hanna Morawska (aut. dzieła rec.) s. 168
">>Państwo<< Platona: dialog jako monolog; >>Wyznania<< Augustyna: monolog jako dialog", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 168
"Zabawa z Finneganem", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 170
"Jak się przekłada onomatopeje", Lucylla Pszczołowska, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 170
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Model komunikacji przekładowej", Jerzy Święch, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 172
"Element zabawowy w poezji awangardowej. (Na przykładzie czeskiego poetyzmu)", Pavol Winczer, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Pawol Winczer (aut. dzieła rec.) s. 174
"O funkcjonalnym pojmowaniu tropów. Propozycje", Andrzej Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Pod wezwaniem Cicerona i Horacego", Jadwiga Ziętarska, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jadwiga Ziętarska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Tłumacz-zdrajca i tłumaczenie-zdrada", Roman Zimand, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 176
"Szkice o kulturze staropolskiej", Claude Backvis, Warszawa 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 178
"Jak kochać dziecko, czyli o pisarstwie Janusza Korczaka", Józef Zbigniew Białek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Józef Zbigniew Białek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dramatopisarstwo Stefana Żeromskiego w oczach krytyki literackiej do 1939 roku", Marek Białota, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 180
"Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne kierunki recepcji", Tadeusz Bieńkowski, "Studia staropolskie" z.45, Wrocław 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Lenartowicz w Krakowie", Stanisław Burkot, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 182
">>Wieś<< (1934-1935) na tle chłopskiej prasy lat trzydziestych", Jerzy Chudziński, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Krystyna Sierocka Jerzy Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 184
"Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci", Jerzy Cieślikowski, "Literatura Ludowa" nr 1 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Zagadnienie analizy utworu literackiego na przykładzie >>Metodycznego rozbioru "Pana Tadeusza"<< T.Czapczyńskiego", Eugeniusz Cyniak, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria I z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 186
"Szkice do portretu Irzykowskiego", Zbigniew Czeczot-Gawrak, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 186
"U źródeł osobowości krytycznej Stefana Kołaczkowskiego", Bolesław Faron, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 188
"Uwagi o noweli Stefana Żeromskiego >>Echa leśne<<", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Historia prasy polskiej", Red.J.Łojek [T.1], Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko s. 190
"Utopia i antyutopia w >>Trylogii księżycowej<< Jerzego Żuławskiego", Elżbieta Jackowska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Barbara Koblik Elżbieta Jackowska (aut. dzieła rec.) s. 192
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 192
"Iwaszkiewicza romans z Czystą Formą. (O strukturze >>Wieczoru u Abdona<<)", Maria Jędrychowska, "Twórczość" nr 2 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Jubileuszowa powieść o odnowieniu Akademii Krakowskiej. (>>Fiat Lux!<< Adama Kresowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 194
"Główne wartości >>Dzienników<< Żeromskiego", Jerzy Kądziela, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 196
"Tygodnik >>Prawda<< w latach 1908-1915", Zenon Kmiecik, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 198
"Twórczość krytycznoliteracka Adama Grzymały-Siedleckiego. Rozprawa materiałowo-bibliograficzna", Jerzy Konieczny, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 198
"U nas i gdzie indziej: felietony i szkice", Jan Koprowski, Katowice 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jan Koprowski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 202
">>Kordian<< a obrazy romantyczne", Alina Kowalczykowa, "Twórczość" nr 3 (1976) : [recenzja] Łucja Ginko Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 202
"Z dziejów recepcji nad przysłowiem", Aniela Kowalska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 204
"Maurycy Mochnacki. Program kulturalny i myśl krytycznoliteracka", Krystyna Krzemień-Ojak, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Funkcja stylizacyjna przysłów w >>Pamiętniku Mroczka<< J.I.Kraszewskiego", Halina Krzyżak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Halina Krzyżak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Ideowe i kompozycyjne funkcje Smętka w >>Wietrze od morza<<", Jan Kucharski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Literatura polska. 1918-1975", Red. A.Brodzka, H. Zaworska, S.Żółkiewski, T.1, 1918-1932, Bibliografia do tomów 1-2: J.Stradecki, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 210
"Literatura wobec wojny i okupacji. Studia", Red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1976 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 210
"W kręgu teatralnych zainteresowań Jerzego Szaniawskiego", Jadwiga Ludwińska-Jakubowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Jadwiga Ludwińska-Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 212
">>Dziennik Franciszki Krasińskiej<< Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej i jego miejsce w rozwoju powieści polskiej przed 1830 r.", Bogumiła Małek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bogumiła Małek (aut. dzieła rec.) s. 214
"Nie drukowane >>Kroniki Tygodniowe<< Bolesława Prusa", Oprac. S. Fita, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński s. 214
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego Oświecenia", red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Gdańsk 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 216
"Dekadencja i terapia", Józef Nowakowski, "Ruch Literacki", nr 1 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Ruch konwencji: szkice o poezji romantycznej", Anna Opacka, Ireneusz Opacki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", Katowice 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Anna Opacka (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Litera w literaturze. O >>Żywych kamieniach<< Berenta", Jerzy Paszek, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Pięć listów Żeromskiego do Reymonta", Oprac. W. Kotowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński s. 220
"Brzozowski młody i młodopolski", Marta Piwińska, "Dialog" nr 6 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 222
">>Podobnie żartował Horacy<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 222
"O poezji polskich ekspresjonistów", Edward Polanowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Zdrojowcy wobec współczesności", Edward Polanowski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Dramaturgia rosyjska w Polsce na początku wieku XX", Telesfor Poźniak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Rosyjska XIV, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Telesfor Poźniak (aut. dzieła rec.) s. 226
"Krótka historia >>Mocarza<<", Maria Prussak, "Dialog" nr 2 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 226
"Tok narracyjny oświeceniowego >>heroikomicum<<", Wiesław Pusz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Listy do rodziny", Oprac. T. Jodełka-Burzecki i B. Kocówna, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 228
"Władysław Syrokomla: życie i twórczość", Mieczysława Romankówna, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Mieczysława Romankówna (aut. dzieła rec.) s. 230
"Świat Teofila Lenartowicza i Narcyzy Żmichowskiej", Mieczysława Romankówna, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysława Romankówna (aut. dzieła rec.) s. 230
"Rzecz poetycka. Środowisko", Wybór i oprac. A. Biskupski, J. Jarmołowski, M. Kucner, Łódź 1975 : [ recenzja] Jerzy Bakanacz s. 232
"Czysta Forma w >>Sonacie Belzebuba<<", Władysław Sawrycki, "Dialog" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 232
"Kiedy poeta przestaje być formalistą?", Zbigniew Siatkowski, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Zbigniew Siatkowski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, Wrocław 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 234
"Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu", Zofia Stefanowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 236
"Przypomnienie walki piórowej klasyków z romantykami", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Łucja Ginko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 236
">>Faraon<< jako powieść o państwie", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 5 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 238
"Teksty Deotymy w rzymskim archiwum o.o. zmartwychwstańców", Oprac. S. Piekut, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński s. 238
"O inspiracjach neoromantyzmu w literaturze i historiografii polskiej", Jerzy Tynecki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 240
"Poezja Teofila Lenartowicza w szkole", Zenon Uryga, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 240
"Jana Brzękowskiego >>Szkice rozproszone<<", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242
"Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii Collège de France", Maria Wodzyńska, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko Maria Wodzyńska (aut. dzieła rec.) s. 242
"O >>Kulturze Łodzi<<. Z problematyki społeczno-ideowej pisma", Barbara Wolska, Romuald Kanarek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Z problemów teoretycznych marksistowskiej krytyki literackiej tal trzydziestych. (Na materiale >>Lewara<<)", Krzysztof Woźniakowski, "Ruch Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 244
"Mapa polskiego terenu", Kazimierz Wyka, "Twórczość" nr 1 (1976) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 246
"Mickiewicz jako inspirator >>Syzyfowych prac<<", Stanisław Zabierowski, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 246
">>Jagoda<< Teofila Lenartowicza- uwagi o warsztacie ludowym", Michał Zięba, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 248
"Blisko Wańkowicza", Aleksandra Ziółkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Aleksandra Ziółkowska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Program literacko-estetyczny krakowskiego >>Świata<< (1888-1895)", Aleksander Żyga, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 250
"Z metodyki badań nad współczesną prozą ustną", Dorota Simonides, "Literatura Ludowa" nr 1 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 250
"By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych", Oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska s. 252
"Ewolucja >>Apocalypsis cum figuris<<", Ireneusz Guszpit, "Dialog" nr 3 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Ireneusz Guszpit (aut. dzieła rec.) s. 254
"Korespondencja Józefa Maksymiliana Ossolińskiego", Zebrała i oprac. W. Jabłońska, Wrocław 1975 : [recenzja] Barbara Więzik s. 256
"Teatr w Toruniu. 1920-1939", Stanisław Kwaskowski, Gdańsk 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stanisław Kwaskowski (aut. dzieła rec.) s. 256
"Dlaczego Grotowski nadal jest artystą?", Krzysztof Sielicki, "Dialog" nr 3 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Krzysztof Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 258
"Oddziaływanie wychowawcze literatury pięknej w opinii uczniów i nauczycieli", Jadwiga Weber, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jadwiga Weber (aut. dzieła rec.) s. 258
"Literaturwissenschaft und Analytische Philosophie - zu Heide Göttners >>Logik der Interpretation<<. (Literaturoznawstwo i filozofia analityczna - w nawiązaniu do książki Heide Göttner >>Logika interpretacji<<)", Karl-Heinz Göttert, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Karl-Heinz Göttert (aut. dzieła rec.) s. 260
"Probleme einer Logik der Interpretation. (Problemy logiki interpretacji)", Heide G öttner, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Heide Göttner (aut. dzieła rec.) s. 260
"Erich Auerbach - eine erkenntnis- und methodenkritische Betrachtung. (Krytyczna analiza myśli filozoficznej i koncepcji metodycznych Ericha Auerbacha)", Ulrich Knocke, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Ulrich Knocke (aut. dzieła rec.) s. 262
"Über Ingarden hinaus... Forschungsgeschichtliche Hinweise zur Entwicklung des pähnomenologischen Ansatzes in der Literaturwissenschaft. (Wychodzimy poza Ingardena... Histryczno-badawcze uwagi o rozwoju fenomenologii w literaturoznawstwie)", Zoran Konstantinovic, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Zoran Konstantinovic (aut. dzieła rec.) s. 262
"Methoden und ihre mögliche Vermittlung. (Metody i ich możliwości przekazu)", Erwin Leibfried, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Erwin Leibfried (aut. dzieła rec.) s. 264
"Zum Problem der Frage in der Textauslegung. (O problemie pytania w interpretacji /wyłożeniu Aleksandra Łukaszak Hermann Müller-Solger (aut. dzieła rec.) s. 266
"Wie ist eine Literaturästhetik als empirische Wissenschafh nötig und möglisch? (Czy estetyka literatury jako nauka empiryczna jest potrzebna i możliwa?)", Edmund Nierlich, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Edmund Nierlich (aut. dzieła rec.) s. 268
"Literatur als Bewusstseinsphänomen: zum Ansatzpunkt phänomenologischer Literaturwissenschaft. (Literatura jako przejaw świadomości: uwagi na temat pozycji wyjściowej literaturoznawstwa fenomenologicznego)", Bernhard F. Scholz, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Bernhard F. Scholz (aut. dzieła rec.) s. 276
"Poniatie propozicji w łogikie i lingwistikie. (Pojęcie propozycji w logice i lingwistyce)", N.D. Arutiunowa, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR". Serija litieratury i jazyja. T.35. Moskwa 1976 : [recenzja] Barbara Więzik N.D. Arutiunowa (aut. dzieła rec.) s. 276
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dialektołogiczeskij aspiekt problemy >>jazyk i dialekt<<. (Aspekt dialektologiczny problemu >>język i dialekt<<)", L.E. Kałnyń, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR". Serija litieratury i jazyja. T.35. Moskwa 1976 : [recenzja] Barbara Więzik L.E. Kałnyń (aut. dzieła rec.) s. 278
"Tieorija riealizma w estietikie M.J. Sałtykowa-Szczedrina. (Teoria realizmu w estetyce M.J. Sałtykowa-Szczedrina)", A.S. Kuriłow, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR". Serija litieratury i jazyja. T.35. Moskwa 1976 : [recenzja] Barbara Więzik A.S. Kuriłow (aut. dzieła rec.) s. 278