Znaleziono 5 artykułów

Krystyna Hrycyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonistyka na Uniwersytecie im. Lajosa Kossutha w Debreczynie Krystyna Hrycyk s. 146-150
Pierwsza konferencja naukowa poświęcona nauczaniu języka polskiego na Węgrzech Krystyna Hrycyk s. 150-153
"Badania nad językiem i literaturą polską na Węgrzech" (konferencja) Krystyna Hrycyk s. 193-196
"Pieśń o żołnierzu tułaczu", Krystyna Hrycyk, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Krystyna Hrycyk (aut. dzieła rec.) s. 240
"O potrzebie biblioterapii", red. Krystyna Hrycyk, Wrocław 2012 : [recenzja] Aldona Chachlikowska Krystyna Hrycyk (aut. dzieła rec.) s. 279-284