Znaleziono 16 artykułów

Leszek Szaruga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romantyzm dziś - co to znaczy? Leszek Szaruga s. 60-78
"Faraon" jako powieść o państwie Leszek Szaruga s. 87-103
"Generał Barcz": o autonomię literatury Leszek Szaruga s. 91-101
Pisanie Polski na nowo – odkrywanie i kreowanie lokalności Leszek Szaruga s. 114-126
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zamglona konstelacja Leszek Szaruga s. 123-132
Miłość do kultury raz jeszcze Leszek Szaruga s. 130-143
Wyjaśnienie w sprawie zaniedbań na odcinku erotyki Leszek Szaruga s. 141-145
Krytyka powieści, czyli powieść krytyczna Leszek Szaruga Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Wieloznaczny ton liryki Leszek Szaruga s. 169-173
Pełnia września w poezji Leszek Szaruga s. 191-198
">>Generał Barcz<< o autonomię literatury", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 219
"O tendencjach rozwojowych poezji społecznie zaangażowanej", Leszek Szaruga, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 223
"Romantyzm dziś- co to znaczy?", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Kamila Rudzińska Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 224
">>Faraon<< jako powieść o państwie", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 5 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 238
"Rewolucja i >>masakrowanie poetów<<", Leszek Szaruga, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 243
"Wieloznaczny ton liryki", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 261