Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 159
Biuletyn Polonistyczny
1971, Tom 14, Numer 42

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura organizacyjna pionu naukowego Instytutu Badań Literackich PAN. s. 5-6
Jubileuszowa Sesja Norwidowska. s. 6-12
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 12-24
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 25-31
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. s. 31-41
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Historii Literatury Polskiej. s. 50-60
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta. s. 60-69
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 69-76
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Jankowska Halina Kowalewska Gertruda Skotnicka s. 77-82
Sprawozdanie z XVI Międzynarodowego Kursu Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów. s. 95-100
Materiały nadesłane. s. 100
Noty informacyjne. s. 101
"Mit i znak. Eseje", Roland Barthes, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roland Barthès (aut. dzieła rec.) s. 102
"Rytmika polskich pieśni ludowych", Ludwik Bielawski, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 102
"Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiach z lat 1899-1911", Anna Drzewicka, Kraków 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 104
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Metryka słowiańska", red. Z. Konopczyńska, L. Pszczołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Z. Konopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej", Maria Jasińska, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Wokół teatru i literatury. / Studia i szkice Hanna Filipkowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 108
"Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców", Jan Mukarovsky, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Mukarovsky (aut. dzieła rec.) s. 108
"O głosowej delimitacji tekstu", Teresa Dobrzyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 110
"O pewnym warunku spójności tekstu", Irena Bellert, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Irena Bellert (aut. dzieła rec.) s. 110
"Problem aktualnego rozczłonkowania / AR Teresa Dobrzyńska Jurij Martemianow (aut. dzieła rec.) s. 112
"O pewnych właściwościach spójnego tekstu", Nina Leontiewa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Nina Leontiewa (aut. dzieła rec.) s. 112
"O tak zwanym aktualnym rozczłonkowaniu zdania", Vilem Mathesius, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Vilem Mathesius (aut. dzieła rec.) s. 114
"Spójność tekstu a postawa odbiorcy", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 114
"O strukturze akapitu", Jelena Paduczewa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Jelena Paduczewa (aut. dzieła rec.) s. 116
"Dystrybucja i zakres funkcji zaimka odmiennego", Krystyna Pisarkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Krystyna Pisarkowa (aut. dzieła rec.) s. 116
"Topologiczna definicja spójności tekstu", Andrzej Trybulec, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Andrzej Trybulec (aut. dzieła rec.) s. 118
"Definicja spójności tekstu", Zygmunt Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 118
"Przeciwstawienie jako struktura właściwa szerokim kontekstom", Jadwiga Wajszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Jadwiga Wajszczuk (aut. dzieła rec.) s. 120
"Metatekst-w tekście", Anna Wierzbicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Anna Wierzbicka Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 120
"O pewnej interpretacji pojęcia spójności tekstu", Olgierd Wojtasiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Olgierd Wojtasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 122
"Iwo Gall w nurciepolskiej myśli teatralnej", Urszula Asnyk, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Urszula Asnyk (aut. dzieła rec.) s. 122
"Alegoria w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja", Anna Krzewińska, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 124
"W kręgu zagadnień recepcji twórczości nowatorskiej. / Na przykładzie prozy Leopolda Buczkowkiego Ewa Szary Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 124
"Z problematyki wzorca i parodii. Na marginesie twórczości Stanisława Lema. / Komunikat Ewa Szary Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 126
"Z zagadnień struktury czasowej utworów epickich", Aleksander Labuda, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Labuda (aut. dzieła rec.) s. 126
"Ballada we współczesnej poezji polskiej. / Z zagadnień przemian świadomości gatunkowej Ewa Szary Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 128
"Odbiorca teatralny wobec nowatorskich propozycji. / Na marginesie Warszawskiego Teatru Artystycznego Ewa Szary Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 128
"Tradycja i "rewolucja" w doktrynie poetyckiej T.S.Eliota, Grażyna Bystydzieńska,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [ recenzja] Ewa Szary Grażyna Bystydzieńska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Koncepcja szczęścia w powieści Marii Dąbrowskiej "Noce i dnie", Ewa Borowiecka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [recenzja] Ewa Szary Ewa Borowiecka (aut. dzieła rec.) s. 130
"O klasyfikacji sztuk u Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala [w:] "Litteraria", Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 132
"Elementy realizmu i fantastyki w "Niewidzialnym człowieku" H.G. Wellsa", Andrzej Zgorzelski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) ; [recenzja] Ewa Szary Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Interpretacyjne propozycje", Jan Kurowicki, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 134
"Zagadnienie tzw. "języka filmowego", Marek Koterski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Marek Koterski (aut. dzieła rec.) s. 134
"O funkcjach narracji autotematycznej", Aleksander Labuda, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Labuda (aut. dzieła rec.) s. 136
"O funkcjach semantycznych mowy zależnej", Witold Marciszewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Język poetycki współczesnej poezji. / Próba opisu i interpretacji Ewa Szary Maria Pawlikowska (aut. dzieła rec.) s. 138
"O niektórych problemach aforystyki", Kazimierz Orzechowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Kazimierz Orzechowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Polska szopka polityczna 1925-1939. / Z zagadnień poetyki Ewa Szary Sławomir Winkowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Z badań nad społeczną świadomością literacką", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Bestiarium Laurèamonta", Gaston Bachelard, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Gaston Bachelard (aut. dzieła rec.) s. 142
"Humanistyczna kariera semiotyki", Marcin Czerwiński, "Miesięcznik Literacki", R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marcin Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 142
"Zakres pojęcia "literatura" a faktyczny materiał badań literackich", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik literacki", R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 144
"O delimitacji tekstu literackiego", Teresa Dobrzyńska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 144
"Wprowadzenie", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 146
"Hugo", Georges Poulet, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Georges Poulet (aut. dzieła rec.) s. 146
"Porozumiewanie się i teatr", Jean-Pierre Richard, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jean-Pierre Richard (aut. dzieła rec.) s. 148
"O liryzmie filozoficznym Fiodora Tiutczewa", Wsiewołod Griechniow, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Wsiewołod Griechniow (aut. dzieła rec.) s. 148
"Wiersz "Helionu" na tle polskiej tradycji wersyfikacyjnej", Regina Lubas, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 150
"Słowo się zwolna w brzmieniu przeistacza", czyli o autotematycznej twórczości Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 150
"Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Kierunki i odmiany", Hanna Dziechcińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku", Jan Okoń, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 152
"O "Źwierzyńcu" Mikołaja z Nagłowic", Jerzy Starnawski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku", Janusz Tazbir, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 154
"Teatr lalek w dawnej Polsce. Próba zarysu historycznego", Henryk Jurkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Magdalena Szymańska Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego. Od Renesansu do romantyzmu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Stanisława Herakliusza Lubomirskiego "Lopes cum omnibus suis adiunctis". Problemy rodzimej tradycji literackiej", Wanda Roszkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Uwagi o "Ermidzie" - udramatyzowanej sielance Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Anna Krzewińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Twórczość Vergilio Puccitellego dla polskiej sceny / 1635-1648 Jadwiga Szwedowska Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Albertusy" - propozycje inscenizatorskie", Elżbieta Żwirkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Elżbieta Żwirkowska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Pierwsze i drugie wydanie "Dafnidy" Twardowskiego. Zestawienie różnic", Roman Pollak, "Pamętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 162
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542. Część II", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 162
"Sztuka romantyczna. Dziennki poufne", Charles Baudelaire, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Charles Baudelaire (aut. dzieła rec.) s. 164
"Niektóre szczegóły z pobytu Mickiewicza i Garczyńskiego w Poznańskiem w świetle korespondencji i rękopisów. / Cz. 1 i 2 Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Mikołajtis (aut. dzieła rec.) s. 166
"Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ ", Antoni Zaleski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Antoni Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 166
"Obyczaj romantyczny. Rekonesans", Janina Kamionkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janina Kamionkowa Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 168
"Romantyczna wizja rewolucji", Maria Janion, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 168
"O nową cywilizację", Krystyna Krzemieniowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Krystyna Krzemieniowa (aut. dzieła rec.) s. 170
"Romantyzm i folklor", Helena Kapełuś, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Kapełuś Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 170
"Bóg utracony i Bóg odnaleziony. Buntownicy i wyznawcy", Marta Piwińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Marta Piwińska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Dwie postawy mesjanizmu", Adam Sikora, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 172
"Historia i romantyczna epika", Maria Żmigrodzka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 174
"Romantyczny naród: klęska i triumf", Alina Witkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 174
"Polskie kontakty Lermontowa", Józef Borsukiewicz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Naukli filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Borsukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Dziedzictwo romantyczne", Michał Misiorny, "Miesięcznik Literacki", R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Misiorny (aut. dzieła rec.) s. 176
"Romantyczni jakobini. Dembowski-Berwiński", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Opowiadania o tematyce współczesnej J. I. Kraszewskiego z lat czterdziestych i pięćdziesiatych XIX wieku", Teresa Nowacka, Kraków 1971 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Teresa Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 178
"Świat jako zadanie inteligencji. Studiu o Stefanie Żeromskim", Halina Janaszek-Ivaničkowá, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Halina Janaszek-Ivaničkowá (aut. dzieła rec.) s. 180
"Koncepcja literatury rosyjskiej w pismach Brzozowskiego", Anna Góralska, Łódź 1970 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Góralska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Prasa warszawska w okresie pozytywizmu / 1864-1885 Zenon Kmiecik Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906", Jan Michalik, Wrocław : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Mlodopolski chłop "kolorowy bajecznie" a polska tradycja literacka", Franciszek Ziejka, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 184
"Inteligencja i rewolucja", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 184
"Wyspiański w oczach współczesnych", Leon Płoszewski, Kraków 1971 ; [recenzja] Hanna Filipkowska s. 186
"Stanisław Wyspiański", Alicja Okońska, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Alicja Okońska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pisma krytycznoliterackie", Antoni Sygietyński, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Antoni Sygietyński (aut. dzieła rec.) s. 188
"Listy Bolesława Prusa do Antoniego Osuchowskiego", Tadeusz Kłak, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 190
"Stanisław Witkiewicz", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Z zagadnień gestyki w utworach dramatycznych Stanisława Przybyszewskiego", Stanisław Mrazek, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 192
"Miłośc i poltyka. / "Vestol" Adama Krechowieckiego Dobrosława Świerczyńska Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 192
"Nurt ludowy w poezji Lenartowicza i Konopnickiej", Jan Nowakowski, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"O kompozycji czasu dramatycznego w utworach S. Wyspiańskiego na przykładzie "Achilleis", Ewa Miodońska-Brockes, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Ewa Miodońska-Brockes (aut. dzieła rec.) s. 194
"Upadek i odrodzenie Młodej Polski", Artur Hutnikiewicz, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 196
"Dramatyczne listy Stanisława Brzozowskiego", Tomasz Weiss, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 196
"O literaturze polskiej", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Na mojej drodze. Wspomnienia", Jan Bolesław Ożog, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Bolesław Ożog (aut. dzieła rec.) s. 200
"Dialogi i sąsiedztwa", Artur Międzyrzecki, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Artur Międzyrzecki (aut. dzieła rec.) s. 200
"Eseje wybrane", Mieczysław Jastrun, Wrocław 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 202
"Laur i ciało", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Dzieła zebrane", Edward Szymański, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edward Szymański (aut. dzieła rec.) s. 204
"Rozważania nad literaturą regionalną", Jan Drzeźdźon, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Drzeźdźon (aut. dzieła rec.) s. 204
"Humanizm w "Dżumie" Canusa", Ryszard Piotrowski, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Ryszard Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"W cieniu "Czarnych skrzydeł", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Poezja skrajności", Jan Pieszczachowicz, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Kim jest badacz literatury współczesnej", Edward Balcerzan, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 208
"Wędrówka do kresu możliwośći języka. O poezji Pawła Celana", Stefan H. Kaszyński, "Nurt" nr 7 (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Stefan H. Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 210
"Poszukiwania w prozie współczesnej dla dzieci i młodzieży", Halina Skrobiszewska, "Nurt" nr 6 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Halina Skrobiszewska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Gry ludzkie. Szkice o literaturze, Polsce i wojnie", Bohdan Drozdowski, Łódź 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Dobranoc, miły książę. Ludzie. Prace. Wspomnienia", Stanisław Helsztyński, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Stradecki Stanisław Helsztyński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Gwara w utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego", Feliks Pluta, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Feliks Pluta (aut. dzieła rec.) s. 214
"Burzliwa pogoda. Felietony teatralne", Konstanty Puzyna, Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 214
"Literatura dla dzieci - jej miejsce w kulturze", Krystyna Kuliczkowska, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Krystyna Kuliczkowska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Spór o naturalizm w latach trzydziestych", Danuta Knysz-Rudzka, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 216
"Nad "Adamem Grywałtem", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 218
"Na tropach "ludzi podziemnych", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 218
"Leonard Podhorski-Okołów", Seweryn Pollak, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 220
"Janusowa twarz poety. / Rekonstrukcja biografii Józefa Czechowicza Izabela Jarosińska Jan Witan (aut. dzieła rec.) s. 220
"Żołnierz i lud" - "/głos Żołnierza" / II 1919- I 1920 Andrzej Notkowski Jan Pytel (aut. dzieła rec.) s. 222
"Z dziejów prasy polskiej na Kujawach wschodnich do 1918 r. Część I", Andrzej Notkowski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Tadeusz Stanisław Grabowski", Maria Bobrownicka, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 224
"O "Gaju oliwny," Marii Kuncewiczowej", Stanisław Żak, Kraków 1971 ; [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Żak (aut. dzieła rec.) s. 224
"O konspiracyjnej prasie ludowej okręgu krakowskiego w latach 1939-1944", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Z działalności grupy literackiej "Przedmieście", Kazimierz Ptak, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Ptak (aut. dzieła rec.) s. 226
"Dom i Świat", Henryk Vogler, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Vogler (aut. dzieła rec.) s. 228
"Poeta-dziecko świadome", Stanisław Barańczak, "Nurt" nr 6 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 228
"Przeżycie pokoleniowe Kolumbów", Elżbieta Błuszkowska, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Elżbieta Błuszkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Walka o treść" Irzykowskiego jako polemika z programem estetycznym S. I. Witkiewicza", Bogdan Rogatko, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 230
"Głos Więźnia" - gazeta socjalistyczna w Cytadeli Warszawskiej", Ewa Notkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Ewa Notkowska (aut. dzieła rec.) s. 232
<