Znaleziono 8 artykułów

Barbara Koblik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dawne i współczesne kierunki inspiracji kulturowej. (Z problemów polskiego i radzieckiego literaturoznastwa)", Władysław Grabski, Roman Seroczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Władysław Grabski (aut. dzieła rec.) Roman Seroczyński (aut. dzieła rec.) s. 164
"Utopia i antyutopia w >>Trylogii księżycowej<< Jerzego Żuławskiego", Elżbieta Jackowska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Barbara Koblik Elżbieta Jackowska (aut. dzieła rec.) s. 192
"W kręgu teatralnych zainteresowań Jerzego Szaniawskiego", Jadwiga Ludwińska-Jakubowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Jadwiga Ludwińska-Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Przez lato notowałem teorię", Józef Dużyk, "Twórczość", nr 8 (1974) : [recenzja] Barbara Koblik Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 217
"O poezji polskich ekspresjonistów", Edward Polanowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Czysta Forma w >>Sonacie Belzebuba<<", Władysław Sawrycki, "Dialog" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 232
"Wokół zagadnień publicystyki literackiej", Red. J. Konieczny, Warszawa-Poznań 1974 : [recenzja] Barbara Koblik s. 245
"Słownictwo i fleksja >>Lalki<< Bolesława Prusa. Badania statystyczne", Teresa Smółkowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Koblik Teresa Smółkowa (aut. dzieła rec.) s. 335