Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 152
Biuletyn Polonistyczny
1970, Tom 13, Numer 39

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plan badań historycznoliterackich za lata 1971-1975. s. 5-29
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 29-40
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 41-46
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. s. 46-59
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta. s. 80-94
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Sekcja Filologii Polskiej. s. 94-98
Maria Konopnicka. W 60 rocznicę śmierci : sprawozdanie z Sesji Naukowej. s. 100-103
Zmarli : Jadwiga Kucianka, Leon Płoszewski. s. 106-111
Materiały nadesłane. s. 111-113
Noty informacyjne. s. 113
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 115
"Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej w latach 1800-1831", Halina Cieślakowa, Gdańsk 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 115
"Historia i współczesność groteski", Lech Sokół, "Dialog", R. 15 (1970), nr 8 : [recenzja] Marian Rawiński Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 121
"Problemy literaturoznawczej terminologii", Janusz Sławiński [w:] "Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Sławiński Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 121
"Medytacje semantyczne. Jak ludzie opisuja uczucia", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 5 : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 123
"Jednostka i grupa w powieści", Michel Butor, "Nurt", nr 5 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Michel Butor (aut. dzieła rec.) s. 123
"Epos a powieść", Michał Bachtin, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Michał Bachtin (aut. dzieła rec.) s. 125
"Narodziny powieści w Polsce", Andrzej Cieński, "Nurt", nr 5 (1970) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 125
"Użycie zaimków osobowych w powieści", Michel Butor, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Michel Butor (aut. dzieła rec.) s. 127
"Problemy badawcze klasycyzmu rosyjskiego", Pawieł Bierkow, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Zbigniew Goliński Pawieł Bierkow (aut. dzieła rec.) s. 127
"Kopczyński o metaforze", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 129
"Oświecenie a romantyzm - wstęp", Jean Fabre, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Zbigniew Goliński Jean Fabre (aut. dzieła rec.) s. 129
"Zachwianie ładu klasycznego", Michel Foucault, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Michel Foucault (aut. dzieła rec.) s. 131
"Ład", Michel Foucault, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Michel Foucault (aut. dzieła rec.) s. 131
"Zagadnienie stylu w literaturze polskiego Oświecenia", Zdzisław Libera, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 133
"List poetycki w świadomości literackiej polskiego Oświecenia", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 133
"Przeobrażenia nowoczesnej powieści", Erich Kahler, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Erich Kahler (aut. dzieła rec.) s. 135
"Kunszt wieloznaczności", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 135
"Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej", Herman Meyer, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Herman Meyer (aut. dzieła rec.) s. 137
"Estetyka rokoka", Philippe Minguet, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Philippe Minguet (aut. dzieła rec.) s. 137
"Inteligencja i szafot", Albert Camus, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Albert Camus (aut. dzieła rec.) s. 139
"Teoria prawdopodobieństwa w badaniach rytmu wiersza", Aleksander Prochorow, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Prochorow (aut. dzieła rec.) s. 139
"Gatunki dramatyczne w okresie staropolskim / wstępne klasyfikacje Zbigniew Goliński Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"H-E-A-ES / fragment książki "Diabelne tarapaty" Hanna Filipkowska Maria Kurecka (aut. dzieła rec.) s. 141
"Mistrz Francesco nie lubił średniowiecznych dialektów", Tadeusz Mizia, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Tadeusz Mizia (aut. dzieła rec.) s. 143
"Ex regestro manuscriptorum", Irena Fabiani-Madeyska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Irena Fabiani-Madeyska Irena Fabiani-Madeyska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Trwałe wartości literatury polskiej na Śląsku w XVII wieku", Jan Zaremba, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN" R.VIII (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 145
"Irańska wersja legendy o umęczonym bogu", Maria Składankowa, "Przegląd Humanistyczny" R. XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Składankowa (aut. dzieła rec.) s. 145
"Na tropach "Dobrego dzikusa", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Sprawa Jeana Baptiste Dubois : epizod z dziejów polskiej myśli Oświeceniowej", Barbara Kryda, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 149
"Poematy Kniaźnina wobec tradycji gatunkowej", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 149
"Wizja artystyczna świata w twórczości Stanisława Trembeckiego", Mieczysław Piszczkowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Inspiracje literackie Naruszewicza i innych poetów "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", Julian Platt, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 151
"Zabłocki czy Bogusławski?", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Rondo alla Polacca : operowa działalność Wojciecha Bogusławskiego w latach 1779-1783", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Ignacy Krasicki tłumaczem Osjana", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 155
"Polskie przygody "Szczęśliwej Familii" Marmontel-Rousseau-Marnezia", Ewa Rzadkowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 155
"Ignacy Krasicki a myśl Oświecenia", Roman Wołoszyński, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 157
"Powieść i miłość - "Pamela", Jan Watt, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Jan Watt (aut. dzieła rec.) s. 157
"Ksiądz Pleban" Józefa Kossakowskiego wobec doświadczeń Rzeczypospolitej Pawłowskiej", Mieczysław Motyka, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Mieczysław Motyka (aut. dzieła rec.) s. 159
"Sekretarz Adama Mickiewicza : Armand Lévy i jego czasy 1827-1891", Jerzy W[ojciech] Borejsza, Warszawa 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Jerzy W[ojciech] Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 159
"Wpływ Ideologów na młodego Stendbala", Maria Dramińska-Joczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Dramińska-Joczowa (aut. dzieła rec.) s. 161
"Michał Wiszniewski : życie i twórczość", Julian Dybiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 161
"Maurycy Beniowski w literackiej legendzie", Andrzej Sieroszewski, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Pieniążek Andrzej Sieroszewski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX ", Jan Wierzbicki, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 163
"Dramat osób i widm", Wacław Kubacki, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 165
"Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku ", Arno Will, Łódź 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 165
"Młodość i początki działalności literackiej Władysława Łozińskiego : 1843-1870", Rita Majkowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Rita Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Romantyzm i nowoczesność", Juliusz Starzyński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 167
"Posąg człowieka na posągu świata : Glosa do "Kordiana" Juliusza Słowackiego", Jacek Kolbuszewski, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Kilka uwag o nazwach arabskich w Mickiewiczowskim przekładzie z Almotenabbiego", Janina Złotnicka-Kurcewiczowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Janina Złotnicka-Kurcewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 169
"Władysław Nehring jako badacz polskiego piśmiennictwa", Rościsław Skręt, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 171
"Kult Napoleona w Wolnym Mieście Gdańsku / 1807-1813/ : /z zagadnień legendy napoleońskiej w Polsce Maria Joczowa Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Niektóre zagadnienia kultury polskiej okresu średniowiecza i renesansu w sądach i ocenie J. Lelewela", Zbigniew Wolff, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Zbigniew Wolff (aut. dzieła rec.) s. 173
"Czerep rubaszny" i "dusza anielska" Słowackiego w oświetleniu językoznawcy", Eugeniusz Pawłowski, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Eugeniusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Twórczość Ryszarda Berwińskiego wobec romantycznych konwencji", Seweryna Wysłouch, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 175
"Stefana Żeromskiego droga do teatru", Wojciech Natanson, Warszawa 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 175
"Stanisław Witkiewicz teoretyk sztuki", Wanda Nowakowska, Wrocław 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Wanda Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański : dzieje przyjaźni artystów", Jadwiga Puciata-Pawłowska, Toruń 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Puciata-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Medium piszące", Monika Warneńska, Łódź 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Monika Warneńska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Działalność i poglądy społeczno-oświatowe Stefana Żeromskiego oraz ich odbicie w twórczości pisarza", Irena Tułodziecka, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Irena Tułodziecka (aut. dzieła rec.) s. 179
"Funkcje didaskaliów w dramacie młodopolskim", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Dzienniki" jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego", Zdzisław J. Adamczyk, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Zdzisław J. Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 181
"Powieści dramatyczne" Wacława Berenta : / o odrębności i specyfice rodzajowej "Próchna" i "Oziminy" Hanna Filipkowska Agnieszka Fijałkowska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Sienkiewicz i Szczepanowski", Julian Krzyżanowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Kilka uwag o spornych problemach oceny publicystyki literackiej wczesnego pozytywizmu", Ewa Warzenica-Zalewska, "Przegląd Huamnistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Legenda Żeromskiego w ludowej poezji Kielecczyzny", Roch Sulima, "Przegląd Huamnistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 185
"Struktura gatunkowa i konstrukcja "Na przełęczy" Stanisława Witkiewicza", Henryk Kurczab, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 187
"Recepcja literatury polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1864-1914", Jerzy Konieczny, Grudziądz 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 187
"Technika kreacji bahaterów w utworach nowelistycznych Ignacego Maciejowskiego /Sewera Hanna Filipkowska Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 189
"O problemach wychowania moralnego w twórczości Elizy Orzeszkowej po roku 1880", Wojciech Pasterniak, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 189
"Stan i problematyka badań nad twórczością Antoniego Sygietyńskiego", Eleonora Udalska, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Nowy teatr Wyspiańskiego", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowo KUL" R.XII (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wycieczki w dwudziestolecie : o dramacie międzywojennym", Maria Czanerle, Warszawa 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Maria Czanerle (aut. dzieła rec.) s. 193
"Twórcy i współtwórcy", Stanisław Adamczyk, 1970 ; [recenzja] Stanisław Adamczyk Marian Rawiński s. 193
"Człowiek i sytuacje ludzkie : szkice o pisarstwie XX wieku", Jan Kurowicki, Wrocław 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Dialog z przeszłością", Edward Ligocki, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Edward Ligocki (aut. dzieła rec.) s. 197
"Prasa polityczna ruchu ludowego / 1918-1939 Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Skalne podhale w literaturze polskiej", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Poeta ziemi rodzinnej : zbiór wsponień i esejów o Stanisławie Piętaku", A. Kamieńska i J. Śpiewak, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki s. 199
"Eros i Tanatos : proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim", Zbigniew Wasilewski, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek s. 201
"Glebae adscripti...", Anna Bukowska, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Bukowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"O Gombrowiczu", Jan Błoński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 203
"Wokół "Rozmowy z J. Conradem" Mariana Dąbrowskiego", Ewa Korzeniewska, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Nad zapiskami Ignacego Fika", Stanisław Ryszard Dobrowolski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Ryszard Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Szaniawski-prozaik", Wojciech Natanson, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 209
"Leon Chwistek jako teoretyk awangardowego teatru", Zbigniew Osiński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 209
"Polska i Polacy w powojennej twórczości pisarzy niemieckich", Ludmiła Sługocka, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ludmiła Sługocka (aut. dzieła rec.) s. 211
"Zwykli ludzie i bohaterowie", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Ballada bezludna", czyli opowieść o tym, czego nie było", Michał Głowiński, " Nurt" nr 6 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Malraux i inni", Stefan Morawski, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Mikulski. Kamień wielki u bram", Czesław Hernas, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 215
"Polityk a twórca / w 100 rocznicę urodzin W.I. Lenina Zygmunt Ziątek Sław Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 219
"Komedia poetycka dwudziestolecia międzywojennego", Maria Józefacka, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Józefacka (aut. dzieła rec.) s. 219
"Wincenty Witos, chłopski wódz i autorytet, i Stanisław Sikoń, jago wyznawca, we wzajemnych stosunkach", Józef Chałasiński, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Józef Chałasiński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Problem artysty w powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza "622 upadki Bunga", Bożena Wojnowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Bożena Wojnowska Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Rozrachunek z nacjonalistyczną doktryną polityczną / spór o Tomasza Manna Janusz Pieniążek Norbert Honsza (aut. dzieła rec.) s. 223
"Z doświadczeń literatury radzieckiej. / Wasilij Grossnan-szkic do portretu Janusz Pieniążek Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Między Arkadią a katastrofą", Tadeusz Kłak, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 225
"Romain Rolland i Polska", Zbigniew Naliwajek, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Zbigniew Naliwajek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Metamorfozy szatana", Mario Praz, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Mario Praz (aut. dzieła rec.) s. 227
"Teoria i krytyka literatury w pracach Leona Winiarskiego", Marian Stępień, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 227
"Polska kariera Conrada 1896-1968", Stefan Zabierowski, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Zofia Nałkowska o mitach politycznych II Rzeczypospolitej", Włodzimierz Wójcik, Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 229
"Twórczość Wandy Wasilewskiej w opinii krytyków literackich dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Lisowski, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zbigniew Lisowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Opowiadania szlacheckie Piotra Choynowskiego", Józef Nowakowski, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Z problematyki dramatu Stanisława Szpotańskiego "Świątkarz" , Gustaw Ostasz, Rzeszów 1969 : [recenzja] Marian Rawiński Gustaw Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 233
"Z genezy i problematyki "Łuku" Juliusza Kadena Bandrowskiego", Lucyna Żbikowska, Rzeszów 1969 : [recenzja] Janusz Stradecki Lucyna Żbikowska (aut. dzieła rec.) s. 233
"W kręgu poezji okolicznościowej I wojny światowej", Regina Lubas, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 235
"Marii Dłuskiej- na jubileusz", Maria Renata Mayenowa, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 235
"Mądry dąb naszych czasów", Andrzej Biernacki, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Aleksander Brückner w świetle korespondencji", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 237
"Dwugłos o Witkiewiczach", Tomasz Burek, Jan Błoński, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 239
"Twórczość" i przemiany literatury", Tomasz Burek, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Witkacy na Zachodzie", Daniel Geroult, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Daniel Geroult (aut. dzieła rec.) s. 241
"Drugi proces", Elias Canetti, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Elias Canetti (aut. dzieła rec.) s. 241
"Estetyka egzystencjalistów czy egzystencjalistyczna?", Stefan Morawski, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Bertrand Russel / 1872-1970 Zygmunt Ziątek Tadeusz Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 243
"Przygoda surrealistyczna widziana po latach", Adam Ważyk, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 245
"Stanisław Pigoń : próba rekonstrukcji osobowości", Kazimierz Wyka, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 245
"Poezja i gotyk", Helena Zaworska, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Ewa Szary Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Ostatnie dni Owidiusza w Dobrudży : rzeczywistośći legenda", Tadeusz Zieliński, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Tadeusz Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 247
"Verbum" / 1934-1939 Zygmunt Ziątek Maria Kunowska-Porebina (aut. dzieła rec.) s. 249
"Setnik pisarzów polskich albo Pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich", Szymon Starowolski, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Bibliografie zawartości polskich czasopism literackich", Maria Brykalska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Historycznoliterackie kompendia bio-bibliograficzne z zakresu staropolszczyzny i Oświecenia : historia i zarys problematyki", Elżbieta Aleksandrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Repertuary", Jerzy Got, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Got (aut. dzieła rec.) s. 253
"Słowniki pisarzy współczesnych", Jadwiga Czachowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Jadwiga Czachowska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) s. 253
"Słownik pseudonimów, czyli "