Znaleziono 23 artykuły

Przemysława Matuszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drukowane zbiory listów w Polsce XVIII wieku Przemysława Matuszewska s. 3-22
Listowniki polskie : stan i perspektywy badań Przemysława Matuszewska s. 41-53
Wolter a twórczość Krasickiego Przemysława Matuszewska s. 53-64
La prose - menues formes génologiques Przemysława Matuszewska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 81-95
Pod hasłem naturalności : o listowniku Stanisława Szymańskiego Przemysława Matuszewska s. 83-110
Polonistyka w Lilie Przemysława Matuszewska s. 100-101
List poetycki w świadomości literackiej polskiego oświecenia Przemysława Matuszewska s. 119-147
"List poetycki w świadomości literackiej polskiego Oświecenia", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 133
Polonistyka we Francji : polonistyka w Lilie (1979/1980) Przemysława Matuszewska s. 158-160
"Pod hasłem naturalności. O listowniku Stanisława Szymańskiego", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Listowniki polskie. Stan i perspektywy badań", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 Dobrosława Świerczyńska Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 171
"Z problematyki relacji osobowych w poezji stanisławowskiej. Rola adresata (na przykładzie wierszy do Naruszewicza)", Przemysława Matuszewska, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 195
"Oświeceni o literaturze : wypowiedzi pisarzy polskich", t. 1-2, oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1993-1995 : [recenzja] Przemysława Matuszewska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 218-226
Z problematyki "Monitora" Przemysława Matuszewska s. 261-295
Literatura Oświecenia w wydawnictwach "Naszej Biblioteki" Przemysława Matuszewska s. 270-282
"Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia", Przemysława Matuszewska, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 275
"Drukowane zbiory listów w Polsce w XVIII wieku", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 279
VII Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Polonistycznej Przemysława Matuszewska s. 295-299
"Proza Jędrzeja Kitowicza", Przemysława Matuszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom 2, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 166 + 2 nlb. : [recenzja] Andrzej Cieński Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 347-356
"Powiastka w Oświeceniu Stanisławowskim", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Przemysława Matuszewska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 359-366
Z dziejów "Historii polskiej" Kitowicza Przemysława Matuszewska s. 365-392
"Wolter w twórczości Krasińskiego", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 386
O Mickiewiczu Claude Backvis Przemysława Matuszewska (tłum.) s. 391-402