Znaleziono 15 artykułów

Ewa Rzadkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Les pélerinades à Ermenonville et "Une nouvelle cruse de la conscience européenne" en marge du culte de J.J. Rousseau entre 1778 et 1830 Ewa Rzadkowska
Na marginesie dyskusji wokół "Rozprawy o naukach i sztukach" Jana Jakuba Rousseau Ewa Rzadkowska s. 69-74
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Encyklopedia Diderota w świetle najnowszych badań Ewa Rzadkowska s. 93-94
Marmontel w szkołach okresu wileńskiego Ewa Rzadkowska s. 117-123
Polska i jej dwie stolice w encyklopediach francuskich: od "kryzysu świadomości europejskiej" do wielkiego dykcjonarza Diderota Ewa Rzadkowska s. 123-133
"Polskie przygody "Szczęśliwej Familii" Marmontel-Rousseau-Marnezia", Ewa Rzadkowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 155
"Książka francuska w Oświeceniu stanisławowskim. (Uwagi na marginesie recepcji Marmontela)", Ewa Rzadkowska, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Marmontel w szkołach okęgu wileńskiego", Ewa Rzadkowska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Polska i jej dwie stolice w encyklopediach francuskich od >>kryzysu świadomości europejskiej<< do >>Wielkiego dykcjonarza<< Diderota", Ewa Rzadkowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 318
Polskie przygody "Szczęśliwej familii" : Marmontel - Rousseau - Marnezia Ewa Rzadkowska s. 319-334
"Encyklopedia (Wybór)", przełożyła Ewa Rzadkowska, wstęp Jana Kotta, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, seria II, nr 73, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XLII, 272, nlb. 2 : [recenzja] Rachmiel Brandwajn Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Oświecenie a romantyzm : wstęp Jean Fabre Ewa Rzadkowska (tłum.) s. 335-344
"Francuskie wzorce polskich Oświeconych : studium o recepcji J. F. Marmontela w XVIII w.", Ewa Rzadkowska, Warszawa 1989 : [recenzja] Zofia Sinko Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 349-356
Ład Michel Foucault Ewa Rzadkowska (tłum.) s. 371-380
[Zachwianie ładu klasycznego] Michel Foucault Ewa Rzadkowska (tłum.) s. 381-389