Znaleziono 24 artykuły

Helena Zaworska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z ogólnopolskiego zebrania Działu Literatury Współczesnej Helena Zaworska s. 33-38
Futurystyczne koncepcje sztuki dla mas Helena Zaworska s. 79-107
"O "Złotych oknach" Adolfa Brudnickiego", Helena Zaworska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Zaworska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 134
"Tragiczność" i " drwina" w świadomości "pokolenia 1910", Zbigniew Żabicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Zaworska Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 136
"Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza", Helena Zaworska, Kraków 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Arcy-kobieta", Helena Zaworska, "Twórczość" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Bożena Wojnowska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 171
"Na początku była mądrość. (O aforyzmach St.J. Leca)", Helena Zaworska, "Twórczość nr 5 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Helena Zaworska s. 174
"Spotkania. Szkice literackie", Helena Zaworska,Warszawa 1973 : [recenzja] Helena Zaworska Zygmunt Ziątek s. 174
"Niepokoje teatru lat sześćdziesiątych", Andrzej Falkiewicz, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183
"Sytuacja i styl : o twórczości prozatorskiej w ćwierćwieczu Polski Ludowej", Zbigniew Żabicki, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 185
"Eros i Tanatos : "Brzezina" Jarosława Iwaszkiewicza", Ryszard Przybylski, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Podróż do Cymmerii", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 12 (1974) : [recenzja] Helena Zaworska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Ziemia", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 1 (1975) : [recenzja] Helena Zaworska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 195
"Żyję, więc grzeszę", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Technika jako odkrycie", Marek Schorer, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Marek Schorer (aut. dzieła rec.) s. 223
"Poezja i gotyk", Helena Zaworska, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Ewa Szary Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 247
">>Homo irrequietus<<", Helena Zaworska,"Twórczość" nr 1 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 262
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 320-329
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 ; [recenzja] Marian Płachecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 329-337
"Muzyka jako wtajemniczenie", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Walicka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 331
">>... I obróciłem w żart<<", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 5 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 366
">>Biedne, zahukane Prometeusze<<", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 12 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 372
">>Opowiadania<< Jarosława Iwaszkiewicza", Helena Zaworska, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 372
"Trzecie szczęście Hioba", Helena Zaworska, "Twórczość" z.1 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 442