Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 157
Biuletyn Polonistyczny
1973, Tom 16, Numer 50

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakład Historii Literatury Polskiego Oświecenia Instytutu badań Literackich PAN we Wrocławiu. s. 7-17
Studia nad literaturą dwudziestolecia i literaturą współczesną w Instytucie Badań Literackich w latach 1948-1973. s. 19-29
Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa w IBL Jerzy Myśliński Eugeniusz Rudziński Jerzy Łojek s. 31-37
Biblioteka Instytutu Badań Literackich Ignacy Sieradzki s. 39-47
"Teksty" Jan Błoński s. 57-61
Z prac nad literaturą staropolską Teresa Michałowska s. 65-67
"Synteza dziejów dramatu i teatru staropolskiego", t. II : (zebranie zespołu autorskiego) Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 68-73
Społeczne funkcje literatury i paraliteratury : (konferencja naukowa, Warszawa, 26-28 marca 1973 r.) Marian Płachecki s. 73-79
Studium Doktoranckie dla Pracujących w Instytucie Badań Literackich PAN Zbigniew Jarosiński s. 79-81
III Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Alicja Szlązakowa s. 81-87
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 88-103
Program zajęć na XVIII Międzynarodowym Kursie UW dla Slawistów. s. 109-113
XII Konferencja Teoretycznoliteracka. s. 113-114
Korespondencja Aniela Piorunowa Bogdan Zakrzewski s. 114-117
"Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej", Edward Balcerzan, Poznań 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 118
"Miciński:między poezją a snem", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 118
"Język poetycki Mirona Białoszewskiego a struktura mowy dziecięcej", Stanisław Barańczak, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Perswazje >>Perswazji<< (O retoryce felietonowej na przykładzie Hamiltona)", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Problemy teoretyczne monologu wewnętrznego. Szkic zagadnienia", Bolesław Chamot,"Litteratia. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Bolesław Chamot (aut. dzieła rec.) s. 122
"Nowe tendencje w dramacie przełomu.(Tragedia pseudoklasyczna i drama epoki Oświecenia)", Barbara Czwórnóg-Jadczak, Lublin 1971 : [recenzja] Barbara Czwórnóg-Jadczak Izabela Jarosińska s. 122
"W sprawie literackiego aspektu tekstu", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Prolegomena do >>komiksologii<<", Janusz Dunin, "Literatura Ludowa" R. 16 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 124
"Dialektyka >>Lalki<< Bolesława Prusa", Stanisław Eile, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 126
"Perspektywa narracyjna a zagadnienie autorstwa (Rozdział pracy pt. >>Światopogląd powieści<<)", Stanisław Eile, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 126
"Powieść >>nagiej duszy<<", Stanisław Eile, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Janusz Pawłowski Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 128
"Leśmian-sen", Michał Głowiński, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 128
"Małe narracje Mirona Białoszewskiego", Michał Głowiński, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Sen o >>złotym wieku<<", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Próba teorii powieści kryminalnej", Edward Kański, "Literaria. Teoria literatury- Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Kański (aut. dzieła rec.) s. 132
"Geneza i funkcja powieści zeszytowych", Krzysztof Krasuski, "Literatura Ludowa" R. 16 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Pisarz wobec przemysłu kulturalnego", Stanisław Kuszewski, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Bożena Wojnowska Stanisław Kuszewski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Koncepcja języka poetyckiego w teoriach polskiego ekspresjonizmu (Grupa >>Zdroju<<)", Erazm Kuźma, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1973) : [recenzja] Małgorzata Baranowska Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 136
"Napis i wypowiedź", Janusz Lalewicz, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 136
"Rzut oka na współczesną teorię badań literackich za granicą", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 138
"Problematyka twórczości reportażowej dwudziestolecia międzywojennego", Anna Nasalska, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Nasalska (aut. dzieła rec.) s. 138
"Sny i poetyka", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" R. 2 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 140
"Somnambule. (O młodopolskiej konwencji onirycznej)", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 140
"Symbole-klucze", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 142
"Miron Białoszewski i Tymoteusz Karpowicz. Z zagadnień teorii lingwistycznej", Henryk Pustkowski, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Wizja sceniczna >>Wyzwolenia<< Stanisława Wyspiańskiego", Maria Rudzka-Symotiuk, Lublin 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Rudzka-Symotiuk (aut. dzieła rec.) s. 144
"Nowe perspektywy socjologii literatury", Marian Stępień, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 144
"Sztuka interpretacji. (Wybór i oprac. H. Markiewicz), tom II", Wrocław 1973 : [recenzja] Ewa Szary s. 146
"Z zagadnień teoretycznych recenzji dziennikarskiej i czasopiśmienniczej", Tomasz Szymański, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Tomasz Szymański (aut. dzieła rec.) s. 146
"Sny z premedytacją", Stefan Treugutt, "Teksty" nr 2 (1972) : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 148
"Powaby nonsensu", Jacek Wegner, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jacek Wegner (aut. dzieła rec.) s. 148
"Dzieło literackie jako przedmiot analizy psychologicznej", Stanisław Zabielski, Białystok 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 150
    Zacytuj
  • Udostępnij
">>Siużet<< -co to za zwierz?", Roman Zimand, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 150
"O przekładaniu przysłów", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 152
"Gallowska koncepcja inscenizacji >>Akropolis<< Stanisława Wyspiańskiego. Próba interpretacji", Urszula Aszyk, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Urszula Aszyk (aut. dzieła rec.) s. 152
"Dwa pejzaże z aniołami", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Małgorzata Baranowska Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 154
"Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej", Stanisław Barańczak, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 154
"Krzysztof Kochanowski, bratanek Jana z Czarnolasu", Władysław Berbelicki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Władysław Berbelicki (aut. dzieła rec.) s. 156
"160 rocznica urodzin wielkiego pisarza rosyjskiego", Michał Bermuta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Filia w Białymstoku" Białystok 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Michał Bermuta (aut. dzieła rec.) s. 156
"Bliżej współczesności", "Miesięcznik Literacki", T. 8 (1973), nr 5 : [recenzja] Marek Gumkowski s. 158
"Pisarze polscy wobec tematu Ziem Zachodnich i Północnych", Tadeusz Błażejewski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne", z. 90 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Sarmackie epitafium Justusa Lipsjusza", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Problemy nauki i filozofii w >>Prawdzie<< Aleksandra Świętochowskiego (1881-1902)", Maria Brykalska [w:] "Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany", Wrocław 1972 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Ewolucja polskiej powieści historycznej (do "Trylogii")", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Proza i pobekiwanie owiec (I)", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Małgorzata Gumkowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Proza i pobekiwanie owiec (II)", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 164
"Groteska językowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 164
"Wybór opowiadań", Joseph Conrad, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Joseph Conrad (aut. dzieła rec.) s. 166
"Konstanty Ildefons Gałczyński", Andrzej Drawicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 166
"Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu-Syrokomli", Feliks Fornalczyk, Poznań 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) s. 168
"O poszukiwaniu światopoglądu. Interpretacja >>Granicy<< Zofii Nałkowskiej", Ewa Frąckowiak, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Ewa Frąckowiak (aut. dzieła rec.) s. 168
"Polscy myśliciele romantyczni", Bolesław Józef Gawecki, Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Bolesław Józef Gawecki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Historia i przenośnia", Konrad Górski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Janusz Pawłowski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Literatura i teatr", Konrad Górski, "Dialog" nr 2 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Samotność i wspólnota. Antymonie myśli w >>Płomieniach<< Stanisława Brzozowskiego", Marek Grygorowicz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Marek Grygorowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
"Rozmowy z samym sobą", Adam Grzymała-Siedlecki, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Mochnacki:między literaturą a czynem zbrojnym", Marek Gumkowski, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Romantyzm >>zapomniany<< i >>niezapomniany<<", Maria Janion, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Debiuty poetyckie 1944-1960. Wiersze, autointerpretacje, opinie krytyczne", Jacek Kajtoch, Jerzy Skórnicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jacek Kajtoch (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Georgij Eristavi i literatura polska", Inga Kakabadze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Inga Kakabadze (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Pióro<< pod redakcją Józefa Czechowicza. Efemeryda warszawskiej Awangardy", Romuald Kanarek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu łódxkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Literatura polska w kraju w latach 1831-1863", Stefan Kawyn, Łódź 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 182
">>Nowe wiersze<< Władysława Broniewskiego", Sławomir Kędzierski, "Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza" R. 6 (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska Sławomir Kędzierski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Od naturalizmu Zoli do prozy zespołu >>Przedmieście<<. (Z dziejów tradycji naturalistycznej w wieku XX)", Danuta Knysz-Rudzka, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 184
"Amerykańska powieść Reymonta", Barbara Kocówna, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. 6 (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 184
"Dzień powszedni literatury", Jan Koprowski, Łódź 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Koprowski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Kordian pod baldachimem", Alina Kowalczykowa, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 186
"Słonimski", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 188
"Średniowieczna poezja polskich żaków", Henryk Kowalewicz, "Pamiętnik Literacki", T. 64 (1973), z. 1 : [recenzja] Teresa Lancholc Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", Ignacy Krasicki, Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 190
">>Wstęp<< w >>Konradzie Wallenrodzie<< czyli o zniszczeniu Arkadii", Halina Krukowska, Białystok 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 190
"Romantyczne dziedzictwo w teologii", Leszek Kuc, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Leszek Kuc (aut. dzieła rec.) s. 192
"Intensywizm-zapomniany program modernistyczny", Tomasz Lewandowski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 192
">>Rękopis znaleziony w Saragossie<< Jana Potockiego na tle polskiej kultury literackiej XVIII wieku. (Uwagi i spostrzeżenia)", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 194
"Warszawscy >>Pustelnicy<< i >>Bywalscy<<. Felietoniści i kronikarze. T. 1-2", Jan Józef Lipski, Warszawa 1973 : [recenzja] Jan Józef Lipski Jan Józef Lipski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Wyspiański - pisarz dramatyczny. Idee i formy", Aniela Łempicka, Kraków 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 196
"Z zagadnień prozy Jacka Bocheńskiego", Jolanta Ługowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F", Vol. 26 (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i refleksje", Jarosław Maciejewski, Poznań 1972 : [recenzja] Halina Gacowa Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 198
">>Kordian<< Juliusza Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Melpomena polska na paryskim bruku. Teatralia polskie we Francji w XIX wieku", Zygmunt Markiewicz, Tadeusz Sivert, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 200
"Elementy tragizmu w poezji Władysława Broniewskiego", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Temat: Kopernik", Ryszard Matuszewski, "Odra" R. 13 (1973) : [recenzja] Teresa Lancholc Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Zaproszenie do kochania", Katarzyna Meloch, Lublin 1972 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Katarzyna Meloch (aut. dzieła rec.) s. 202
"Jerzy Szaniawski", Katarzyna Nastulanka, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Katarzyna Nastulanka (aut. dzieła rec.) s. 204
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku.Literatura okresu Młodej Polski, T. III", Kraków 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 206
"Niekrasow w Polsce. (Lata 1856-1914)", Jan Orłowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Lirnicy, trubadurzy i tyrteje", Bogdan Ostromęcki, Warszawa 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Bogdan Ostromęcki (aut. dzieła rec.) s. 208
"Romantyzm Stanisława Brzozowskiego", Janusz Pawłowski, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Dramaty historyczne Adolfa Nowaczyńskiego", Bogdan Pięczka, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogdan Pięczka (aut. dzieła rec.) s. 210
"Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Granice swobód", Seweryn Pollak, "Twórczość" R. 29 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 212
">>Siła fatalna<< romantycznego gestu", Dobrochna Ratajczakowa, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 212
"Erynie historii i człowieka. O pisarstwie Leona Gomolickiego", Jerzy Rzymowski, Łódź 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Leon Gomolicki-sylwetka prozaika", Jerzy Rzymowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Esej Stanisława Przybyszewskiego "Ein Unbekannter" w świetle nowego materiału", Ole Michael Selberg, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Ole Michael Selberg (aut. dzieła rec.) s. 216
"Kazania sejmowe. Wyd 3 zmienione i uzupełnione", Piotr Skarga, Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 216
"W sprawie źródeł historyzmu S. Brzozowskiego", Ziemowit Skibiński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódxkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Ziemowit Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 218
"Jan Potocki-polityk konserwatywny czy liberalny?", Jerzy Skowronek, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Między Oświeceniem a ideologią. Jan Potocki i Constantin-François Volney", Marian Skrzypek, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Marian Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 220
"Literatura i krytyka w czasopismach Wielkiej Emigracji (1832-1848)", Halina Stankowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Józefa Kallenbacha próba syntezy literatury polskiej końca XVI i XVII wieku", Jerzy Starnawski, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 222
"O przełomowości i przełomie romantycznym", Zofia Stefanowska, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Wzory tradycji narodowej we współczesnej świadomości potocznej", Barbara Szacka, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Barbara Szacka (aut. dzieła rec.) s. 224
"Romantyzm dziś- co to znaczy?", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Kamila Rudzińska Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 224
"Norwid i Lenartowicz", Zofia Szmydtowa, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 226
">>Oblicze współczesnego europejczyka<<. O Stefanie Napierskim", Wiesław Paweł Szymański, "Twórczość" R. 29 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 226
"Z kręgu filomackiego preromantyzmu", Stanisław Świrko, Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 228
"Stanisław Gottfried : nieznany poeta Młodej Polski", Jan Trzynadlowski, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Systemy Tadeusza Peipera", Hanna Walińska, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Surrealizm. Teoria i praktyka literacka", Adam Ważyk, Warszawa 1973 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 232
"Stanisław Przybyszewski a romantyzm", Tomasz Weiss, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 232
"Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płynął. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku", Hryhorij Werwes, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Hryhorij Werwes (aut. dzieła rec.) s. 234
"Doświadczenia kinematograficzne Andrzeja Struga", Wojciech Wierzewski, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Wojciech Wierzewski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Walerian Otwinowski jako tłumacz z łaciny (>>Georgik<< Wergilego i >>Metamorfoz<< Owidiusza)", Maciej Włodarski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta", Wacław Woźnowski, Wrocław 1973 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Myśli różne o Gombrowiczu", Wojciech Wyskiel,"Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 238
"O ucieczce Lema- z żalem", Andrzej Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Współczesna poezja polska wobec tradycji romantyzmu", Czesław Zgorzelski, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Pod urokiem Italii. O Stefanie Żeromskim", Andrzej Zieliński, Warszawa 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 242
"Relacje Jana Potockiego z Turcji, Egiptu i Maroka na tle piśmiennictwa podróżniczego doby Oświecenia", Jadwiga Ziętarska, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Jadwiga Ziętarska (aut. dzieła rec.) s. 242
"Artyzm i sens >>Rękopisu znalezionego w Saragossie<< (I)", Maciej Żurowski, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Maciej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 244
"Twórczość Bronisława Broniewskiego. Monografia bibliograficzna", Feliksa Lichodziejewska, Warszawa 1973 : [recenzja] Feliksa Lichodziejewska Feliksa Lichodziejewska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Bibliografia dramatu polskiego. 1765-1964", Ludwik Simon, Stanisław Marczak-Oborski, Warszawa 1972 : [recenzja] Władysław Korotaj Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) Ludwik Simon (aut. dzieła rec.) s. 246
"Wspomnienia Marii ze Smreczyńskich Moszowej o dzieciństwie Władysława Orkana", Józef Dużyk, "Literatura Ludowa" R. 16 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 246